Grensverleggend - blog Gerwi Temmink

Wekelijkse blog van Gerwi Temmink is verschenen. Grensverleggend. En aan de slag om dit concreet in te gaan vullen, bijvoorbeeld na de voorgenomen havenfusie van

ZSP en HBG. Lees hier zijn blog