fietsvoetveer vermindering aantal afvaarten - motie mede ingediend

Aan het eind van PS van 1 december 2017 dienden de PvZ, GroenLinks en 50PLUS een motie in om niet met ingang van 10 december a.s. de afvaarten van het fietsvoetveer aan te passen.

 

Dit omdat inwoners van Zeeuws-Vlaanderen hiertegen grote bezwaren hebben geuit en omdat GS en PS onlangs hebben besloten zich actief in te zetten voor het behoud van het onderwijs in die regio.

Het voortschrijdende inzicht brengt GroenLinks ertoe volledig achter deze motie te staan.

De motie haalde het niet: 14 stemmen voor.

Bijgaand de motie