Nieuwsbrief december 2017 havenfusie

De nieuwsbrief van december naar aanleiding van de Statenvergadering op 1 december die grotendeels over de havenfusie ging.