Motie onderzoek naar duurzame energie uit zeewier

Tijdens de Statenvergadering van 15 december 2017 is er door Gerwi Temmink een motie ingediend voor onderzoek naar duurzame energie uit zeewier.

Wie vanmorgen de bijdrage van GroenLinks aan de kadernota omgevingsvisie goed gevolgd heeft, weet dat GroenLinks grote waarde hecht aan de energietransitie.

En aan dat waartoe o.a. jongeren oproepen: niet oeverloos vergaderen, maar bekijk waar je samen z.s.m. mee aan de slag kunt.

Daarom is er een motie ingediend samen met D66 en de PvdA. Met het verzoek of het college bereid is nader onderzoek te laten verrichten naar de kansrijkheid om duurzame energie uit zeewier te halen. En of dat dan naar Vlissingen kan?

De gedeputeerde stelde dat hij dit een sympathieke motie vindt. En dat er nu al zo’n pilot loopt voor de kust van Texel (want wil je zoiets doen dan moet dit op grote schaal). Wij hebben daarbij de motie aangehouden na de toezegging dat PS de uitkomsten van die pilot direct te zien krijgen zodra ze bekend zijn.

Hieronder kunt u de motie die ingediend is lezen.