GroenLinks: publiek geld alleen voor schone energie

Zes provincies en een aantal gemeenten willen een tweede kerncentrale in Borssele bouwen. Het gaat om de oud-aandeelhouders van het energiebedrijf Essent. GroenLinks vindt het absurd dat lokale en provinciale overheden publiek geld willen gebruiken voor vieze energie en stelt vragen aan de demissionaire ministers van Economische Zaken en VROM.

GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: “Publiek geld dient alleen gebruikt te worden voor schone energie. Overheden moeten bouwen aan een groene, toekomstbestendige energievoorziening en niet investeren in vieze technieken uit het verleden.”
 
GroenLinks is altijd al tegen de bouw van een tweede kerncentrale geweest. De economie en energievoorziening van de toekomst zijn groen.
 
“Dat private partijen nadenken over een tweede kerncentrale is tot daar aan toe. Maar overheden moeten publieke belangen dienen. Dan is kernenergie natuurlijk uit den boze. Uranium raakt op en kerncentrales produceren kernafval dat nog tot honderdduizenden jaren radioactief blijft. Daarmee leg je een hypotheek op toekomstige generaties”, aldus Van Tongeren.
 
Vragen van het Kamerlid Van Tongeren aan de demissionaire ministers van Economische Zaken en VROM over de plannen van gemeenten en provincies om een tweede kerncentrale in Borssele te bouwen:
 
1. Heeft u kennis kunnen nemen van het bericht ‘Strijd om Borssele2 barst los’?*
2. Wat vindt u ervan dat zes provincies en een reeks gemeenten, verenigd in de Energy Resources Holding, een tweede kerncentrale willen bouwen in Borssele?
3. Bent u het met mij eens dat hierdoor oneerlijke concurrentie optreedt met private marktpartijen, daar overheden over het algemeen onder gunstigere voorwaarden kapitaal kunnen aantrekken?
4. Bent u het met mij eens dat publiek geld voor schone, innovatieve energietechnologieën aangewend zou moeten worden en niet voor investeringen in eindige en vervuilende energiebronnen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan ik er dan vanuit gaan dat u geen vergunning zult verstrekken aan de Energy Resources Holding voor de bouw van een tweede kerncentrale in Borssele?
5. Kunt u garanderen dat als er onverhoopt toch een nieuwe kerncentrale in Nederland gebouwd zou worden, daar onder geen beding publieke steun naartoe zal gaan, noch in de vorm van overheidsgaranties, noch in de vorm van financiële steun of financiële garanties?
6. Bent u bereid om het gesprek met de Energy Resources Holding aan te gaan om te zien of ze in plaats van te investeren in een kerncentrale, hun middelen aan willen wenden om te investeren in schone energie.
7. Hoe zou een tweede kerncentrale zich verhouden tot het halen van de bindende Europese doelstelling voor duurzame energie? Bent u het met mij eens dat het halen daarvan in gevaar komt doordat een extra kerncentrale zorgt voor extra basislast, terwijl de kernenergie zelf niet meetelt voor het halen van de doelstelling?
8. Waar zou de elektriciteit van een eventuele extra kerncentrale naartoe moeten, daar energiebedrijven ook al extra kolencentrales bouwen en Duitsland onlangs besloten heeft haar kerncentrales langer open te houden? Bent u het met mij eens dat er een overcapaciteit aan grijze stroom dreigt te ontstaan, die we niet kunnen exporteren terwijl we ons juist ten doel hebben gesteld om energie te besparen?
9. Waar moet de eindberging van radioactief afval volgens u plaats gaan vinden? Op welke plaatsen kan het afval volgens u voor honderdduizenden jaren veilig opgeslagen worden?
 
* Het Financiele Dagblad, 7 september 2010