Thermphos/Zembla

In aansluiting op het bericht van gisteren, delen wij mede dat voor de Statenvergadering van vrijdag 19 november a.s. door GroenLinks Zeeland de komende dagen een motie wordt voorbereid. GroenLinks Zeeland is van mening dat de termijn die Thermphos nu gegund wordt om aan de normen te voldoen, te lang is. GroenLinks Zeeland wil juridisch onderzoek naar verkorting van die termijn. Ook moet omwille van de volksgezondheid vaker worden gemeten en gerapporteerd aan Provinciale Staten.