Balans opmaken

Over een paar maanden zijn er weer verkiezingen. Dan zal de balans worden opgemaakt, ook van de deelname van GROENLINKS in het dagelijks provinciebestuur. Heeft dat wat opgeleverd voor de Zeeuwse samenleving, voor de groene achterban? En wat vindt u daarvan? Wij hebben alvast een paar dingen op een rijtje gezet en zijn benieuwd naar uw reactie.

Energie
GROENLINKS leverde een bijdrage om een tweede of derde kerncentrale te voorkomen. De hoeveelheid windenergie is aanzienlijk uitgebreid: binnen een paar jaar staat er bijna 500 MW in Zeeland. Getijdenenergie is op de agenda gekomen; in de Grevelingen wordt er onderzoek naar gedaan (een centrale voor 60.000 huishoudens!!), de vergunningaanvragen voor proefopstellingen in de Oosterscheldekering zijn in behandeling. Krachtige argumenten om de strijd tegen kernenergie voort te zetten en de leiding daarin te blijven nemen!!

Groene economie
De werkgelegenheid kreeg een forse duw met het beschikbaar stellen van geld om de particuliere woningmarkt te isoleren: beter voor milieu, klimaat en portemonnee. Er werd hard gewerkt aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; meer dan 250 ondernemers volgden een meerdaagse cursus.

Groen Gas
De Connexxion bussen in Noord en Midden Zeeland rijden op groen gas door Zeeland. Beter voor luchtkwaliteit, geluid en comfort.

Biobased economy*
De Sociaal Economische Raad adviseert om werk te maken van de biobased economy (zie http://www.ser.nl/~/media/DB_Adviezen/2010_2019/2010/b29279.ashx). In Zeeland is dat al lang aan de gang. Samen met Gent is er een proeffabriek en een opleidingscentrum. Grote bedrijven werken er in mee.

Compromissen
Natuurlijk zijn er compromissen gesloten door GROENLINKS. Dat hoort erbij als je niet de meerderheid hebt. Maar ook anderen sluiten compromissen, op het gebied van natuurbeleid bijvoorbeeld of met de subsidie aan de Zeeuwse Milieufederatie. Daar heeft GROENLINKS het nodige bereikt. Anders gezegd: wij hebben bewaakt dat niet alles als ´linkse hobby´ is geschrapt.

* Lees ook: "In een biobased economy worden fossiele grondstoffen vervangen door biomassa. De inzet van groene grondstoffen resulteert in een chemische industrie en energiesector die in balans is met het milieu. De provincie Zeeland maakt er werk van. Duurzaamheid moet ook economisch aantrekkelijk zijn. Marten Wiersma is de verpersoonlijking van deze opvatting. Hij is gedeputeerde in Zeeland met zowel milieu als economie in zijn portefeuille. ‘Zeeland heeft de primeur van deze gelukkige combinatie, waardoor de gestelde klimaatdoelen eerder zijn te bereiken’, zegt Wiersma (Groen Links). ‘In andere provincies zijn de posten milieu en economie vreemd genoeg nog steeds gescheiden.’

Bron: http://www.klimaatmagazine.nl/KM8/KM_2010197_p2021Biobased_2.pdf