GroenLinks kiest voor volksgezondheid en milieu

Aan de Zembla-uitzending over Thermphos leverde ook onze gedeputeerde Marten Wiersma een bijdrage. De indruk werd gewekt dat hij als provinciebestuurder een slechte milieuvergunning zou hebben afgegeven. Zeker voor iemand van GroenLinks weegt dat zwaar.

Commissaris van de Koningin Karla Peijs vond als portefeuillehouder handhaving de Zembla-uitzending ‘een ramp voor Zeeland’. De bewering van Zembla dat er geen metingen verricht zijn, heeft geen grond. De provincie heeft verantwoordelijkheid genomen en haar plicht niet verzaakt.

GroenLinks Zeeland ziet het als een plicht de ongerustheid bij omwonenden, werknemers en anderszins betrokkenen weg te nemen. Op initiatief van Provinciale Staten onderzoeken experts of adequate invulling is gegeven aan de bestuurlijke verantwoordelijkheden in het dossier Thermphos en of de informatiestromen de provincie in staat stellen haar rol goed te vervullen. Ook zal de GGD op korte termijn onderzoek doen naar de gevolgen van de uitstoot van Thermphos voor de volksgezondheid. De eerste resultaten moeten voor 1 februari bekend zijn.

Nu de gedoogvergunning aan Thermphos is ingetrokken, is de druk op het bedrijf groot en moet het echt over zijn met de problemen. Er ligt een reeks van metingen, die bij de nieuwe vergunning op tafel komt. Handhaven betekent dat als er gevaar voor de volksgezondheid dreigt, het bedrijf direct wordt stilgelegd. Niets is dus beter dan dat de nieuwe vergunning ingaat op 1 januari 2011.

Op de website van de Provincie Zeeland is o.a. het feitenrelaas terug te vinden in het Thermphos-dossier.

GroenLinks Zeeland kiest voor de volksgezondheid en het milieu, laat dat duidelijk zijn. Dit blijkt uit wat we in Zeeland hebben bereikt met een gedeputeerde in het dagelijks provinciebestuur.

Bestuur en Statenfractie
GroenLinks Zeeland