'Krimpt je regio? Pimp de regio!'

De Kamer debatteert vandaag met minister Donner over bevolkingskrimp. Volgens TK-lid Niels van den Berge van GroenLinks heeft verzet tegen krimp geen zin. Gemeenten in krimpregio's concurreren te vaak met elkaar, terwijl creatieve oplossingen nodig zijn en een sterke regie.

PZC - GroenLinks Kamerlid Niels van den Berge wil dat een tijdelijke Ka­mercommissie bevolkingskrimp wordt ingesteld. Hij presenteert vandaag zijn actieplan Krimpt je regio? Pimp de regio! "Gemeen­ten in krimpregio’s concurreren nog te vaak met elkaar om inwo­ners en voorzieningen. Het heeft geen zin om je te verzetten tegen krimp, want het is onomkeerbaar. Steek energie in het aanpakken van de gevolgen. Bouw geen snel­wegen van niks naar nergens of be­drijventerreinen voor leegstand."

De Kamercommissie moet onder­zoeken hoe het Rijksbeleid aange­past moet worden om bevolkings­krimp te begeleiden. "De regering trekt haar handen van krimpre­gio’s af door te zeggen dat het aan gemeenten is. Dat is te makkelijk. Veel nationale maatregelen raken juist de voorzieningen in krimpre­gio’s. Denk aan de bezuinigingen op het openbaar vervoer."

Van den Berge pleit voor creatieve oplossingen. "Krimp vraagt om nieuwe concepten. Bijvoorbeeld om een online supermarkt of apo­theek, waar je boodschappen en medicijnen kunt bestellen, die bij je thuisgebracht worden." Ook pleit Van den Berge voor een krimpfonds. "Nu krijgen gemeen­ten en provincies geld uit het Ge­meente- en Provinciefonds. Hoe meer regio’s groeien, des te meer geld. Maar krimpregio’s hebben niets aan een premie op groei."

In de bijlage de krimpnota. (De pdf-versie is tijdelijk moeilijk leesbaar; excuses hiervoor!)

Bron: PZC. Lees hier het volledige artikel:
http://www.pzc.nl/regio/zeeland/8155603/Geen-ruzie-in-krimpregios-maar-s....

En lees ook: GroenLinks: http://tweedekamer.groenlinks.nl/node/62198

Omroep Zeeland: http://bit.ly/fgbTQl