Vierde verdieping Westerschelde?

In 2007 werd in PS een motie aangenomen waarin een 4e verdieping wordt afgewezen. CdK verzekerde toen: "Een vierde verdieping komt er niet. Over mijn lijk." Daarom is het verbazingwekkend wat hierover in het collegeprogramma staat. In relatie tot de suggestie van de CdK om in overleg met België, Vlaanderen en de Europese Commissie een nieuwe visie te maken op de toekomst van de Westerschelde, stelde GroenLinks een aantal vragen. In de antwoorden schrijven GS dat er geen sprake is van verruiming van de vaargeul.

Vragen vierde verdieping Schelde-estuarium

In 2007 werd in PS een motie aangenomen waarin een vierde verdieping wordt afgewezen. CdK verzekerde toen: "Een vierde verdieping komt er niet. Over mijn lijk." Daarom is het verbazingwekkend wat hierover in het collegeprogramma staat. In relatie tot de suggestie van de CdK om in overleg met België, Vlaanderen en de Europese Commissie een nieuwe visie te maken op de toekomst van de Westerschelde, stelt GroenLinks een aantal vragen.

Toelichting

Op vrijdag 15 juni 2007 werd, met de steun van alle partijen, in Provinciale Staten een motie van GroenLinks aangenomen, waarin een vierde verdieping ronduit wordt afgewezen vanwege “vergaande gevolgen voor de natuurlijkheid en veiligheid van de Westerschelde”. De CdK verzekerde toen: ”Een vierde verdieping komt er niet. Over mijn lijk.”

In dat opzicht is het verbazingwekkend dat in het collegeprogramma staat: “Het college is tegen een vierde verdieping van de Westerschelde, maar staat niet afwijzend tegenover kleine aanpassingen om de toegankelijkheid van de havens in Vlissingen te verbeteren. In overleg met Zeeland Seaports zal de provincie deze eventuele aanpassingen te zijner tijd beoordelen op noodzaak en wenselijkheid.” Het college wil dus alleen voor Nederland ‘een beetje verdiepen’.

Dit doet meer dan vermoeden dat er snode plannen in voorbereiding zijn een verdere verdieping van de Westerschelde mogelijk te maken tot aan Terneuzen. Daarbij komt dat het college er voorstander van is om ter hoogte van het Kalootstrand het Schelde-estuarium nog eens met ca. 150ha te verkleinen c.q. in te polderen.

Nu blijkt dat ook een kamermeerderheid een vierde verruiming uitgesloten acht, hebben wij de volgende vragen: (vragen en antwoorden zijn te vinden in de bijlage).