Geef vogels de ruimte, ook in nieuwbouw. Teken de petitie!

Er is een burgerinitiatief gestart dat aandacht vraagt voor leefbaarheid, biodiversiteit en duurzaamheid in nieuw te bouwen stads- en dorpsuitbreidingen. Vindt u ook dat nieuw te bouwen stads- en dorpswijken vogelrijker, gezonder, leefbaarder, koeler, groener en rijker aan diversiteit moeten worden? Ondersteun dan dit initiatief en onderteken het burgerinitiatief op ruimtevoorvogels.nl.

Veel vogels zijn direct of indirect afhankelijk van mensen. Zo vinden veel vogels hun voedsel in de buurt van mensen en brengen ze er ook hun nageslacht groot. Zo nestelen Huismussen vooral onder dakpannen, Kauwen in schoorstenen en Zwarte Roodstaarten midden in de stad, bijvoorbeeld in ontluchtingsgaten van spouwmuren. Ook zijn vogels in de stedelijke omgeving vaak afhankelijk van het openbare groen voor hun voedselvoorziening en dekking.

Na een aanpassing van artikel 11 van de Flora en Faunawet zijn de nestplaatsen van Huismussen, Gierzwaluwen en een aantal andere vogels het hele jaar door beschermd. Bij bouw- of renovatiewerkzaamheden moeten deze nestplaatsen dus behouden worden. Zo zijn de bestaande nestplaatsen van deze vogels in principe goed beschermd.

Bij nieuwbouw moeten ontwikkelaars rekening houden met de op dat moment aanwezige natuurwaarden. Als er nieuwbouw in de plaats van bestaande bouw komt, moeten er voor de beschermde vogelsoorten volgens artikel 11 van de Flora en Faunawet vervangende nestgelegenheden worden gecreƫerd.

Als nieuwbouw echter plaatsvindt op braakliggend land of in weilanden, dan zijn in gebouwen nestelende vogels nog niet aanwezig en hoeft de ontwikkelaar dus ook niet volgens de Flora en Faunawet nestgelegenheden aan te brengen. Hierdoor is de kans dat in gebouwen nestelende vogels in een nieuwbouwwijk terecht kunnen aanzienlijk kleiner. Terwijl er vele gemakkelijk toepasbare voorzieningen in de handel zijn. Zoals bijvoorbeeld devogelvide, een aangepaste vogelschroot en in te metselen neststenen voor Gierzwaluwen en andere vogelsoorten.

Teken ook de petitie op http://ruimtevoorvogels.nl/formulier.html en geef de vogels een plek.