Groen Lintje voor Marten Wiersma

Op vrijdag 6 januari reikte GroenLinks in Zeeland tijdens de Nieuwjaarsborrel een groen lintje uit aan voorzitter Marten Wiersma. Deze prijs is door GroenLinks ingesteld om diegenen die zich op positieve wijze inzetten voor duurzaamheid en milieu in het zonnetje te zetten. Marten Wiersma uit ’s-Heer Hendrikskinderen ontving het lintje voor zijn jarenlange bijdrage aan een beter milieu en een duurzame samenleving.

Wiersma heeft zich als gedeputeerde (2007-2011) sterk gemaakt voor het groen en blauw houden van Zeeland, waar mensen kunnen wonen, werken en vrij kunnen zijn. Hij was lid van de Provinciale Staten van Zeeland voor achtereenvolgens Delta Anders (1995-1999) en GroenLinks (1999-2007). Momenteel is Wiersma GroenLinks-partijvoorzitter in Zeeland. Het lintje werd overhandigd door Leen Harpe uit Middelburg, Statenlid/fractievoorzitter voor GroenLinks in de Provinciale Staten van Zeeland.

De energieke inzet van Wiersma heeft mede geleid tot ‘groene successen’ in Zeeland, we benoemen ze graag nog eens:

ENERGIE - De hoeveelheid windenergie is aanzienlijk uitgebreid en getijdenenergie is op de agenda gekomen. Krachtige argumenten om de strijd tegen kernenergie voort te zetten; tot nu toe werd een tweede kerncentrale voorkomen.

GROENE ECONOMIE - De werkgelegenheid kreeg een forse duw met het beschikbaar stellen van geld om de particuliere woningmarkt te isoleren: beter voor milieu, klimaat en portemonnee. Ook werd er hard gewerkt aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

GROEN GAS - De bussen van Connexxion rijden op groen gas door Noord- en Midden-Zeeland. Beter voor luchtkwaliteit, geluid en comfort.

BIOGEBASEERDE ECONOMIE - De SER adviseert om werk te maken van de biobased economy. In Zeeland is dat al lang aan de gang. Samen met Gent is er een proeffabriek en een opleidingscentrum. Grote bedrijven werken er in mee en er wordt samengewerkt met West-Brabant.

COMPROMISSEN – Compromissen horen er ook bij: bijvoorbeeld op het gebied van natuurbeleid of met de subsidie aan de Zeeuwse Milieufederatie heeft GroenLinks mede dankzij Wiersma het nodige bereikt. Zo werd bewaakt dat niet alles als ´linkse hobby´ is geschrapt.
De groene lintjes zijn inmiddels een traditie in Nederland en worden in vele gemeenten uitgereikt. GroenLinks vraagt hiermee aandacht voor thema’s groen en duurzaamheid en wil het uitdragen ervan stimuleren.

In de media: http://www.pzc.nl/regio/zeeland/10212837/Groen-lintje-voor-Marten-Wiersm...