WERKBEZOEK TK-LID LINDA VOORTMAN, THEMA: ZORG

Tweede Kamerlid Linda Voortman is vandaag op werkbezoek in Zeeland; in haar portefeuille heeft zij o.a. de zorg. Tijdens dit bezoek besteedt zij aandacht aan o.m. de (ziekenhuis)zorg op Walcheren en de langdurige zorg in Goes. In het gezelschap Statenlid Leen Harpe, fractievolger Statenfractie en raadslid in Goes Carel Bruring, raadsleden Ton de Nooij en Alex Soplantila (Vlissingen) en organisator van dit bezoek op Walcheren, Els Verhage, commissie-/steunfractielid in Vlissingen.

GROEN LINKS WALCHEREN heeft een interessant programma opgesteld. Organisaties op het gebied van Geestelijke Gezondheidszorg, PGB, hoog-risicozwangeren en mensen met een verstandelijke beperking wisselden van gedachten met elkaar en met Voortman. Uitgangspunt was de hulp aan mensen die extra zorg behoeven en in een kwetsbare positie verkeren.

OPWARMERTJE De onlangs uitgebrachte film "Veilige Start" werd vertoond - over hoog risico zwangeren, een uniek samenwerkingsproject van de gezondheids- en 1e lijnszorg. Door grote bezuinigingen in de zorg dreigt deze relatieve goedkope vorm van hulpverlening teniet gedaan te worden.

DE EIGEN BIJDRAGE in de Geestelijke Gezondheidszorg zorgt ervoor dat cliënten die psychiatrische hulp nodig hebben, niet meer doorverwezen kunnen worden. Zwangere vrouwen die deze hulp dringend behoeven, dreigen buiten de noodzakelijke hulp te vallen, waardoor zij en hun ongeboren kind extra risico’s lopen. Hierdoor kunnen meer ingrijpende en dure maatregelen na de geboorte noodzakelijk zijn. Meer uithuisplaatsingen, grotere hersenschade aan de vrucht door gebruik alcohol en drugs, waardoor later meer specialistisch onderwijs en opvoedproblemen. Hierdoor zal een groter beroep gedaan worden op de gezondheidszorg en hulpverlening.

VEEL VALT TE VOORKOMEN door vroegtijdig in te grijpen tijdens de zwangerschap. Juist op deze vorm van hulpverlening dreigt het huidig kabinet te bezuinigen. Goedkope en effectieve hulpverlening, zoals ondersteunende begeleiding door gespecialiseerde gezinsverzorging, worden wegbezuinigd. Soms kan een beroep worden gedaan op dure Intensieve Pedagogische Thuiszorg (IPT ‘ers) die het gezin ondersteunen, maar niet intensief kunnen begeleiden.

NAAST BOVENGENOEMDE PROBLEMATIEK is ook de komende IQ-bepaling een gevaarlijke ontwikkeling. Cliënten met een IQ van 70 en hoger, dreigen geen hulp en begeleiding meer te kunnen krijgen. Deze kwetsbare groep is oververtegenwoordigd als slachtoffer van loverboys en wordt vaak ingezet door criminelen. Door het niet meer ondersteunen van deze groep zal een groter beroep gedaan worden op de justitiële keten. Naast het menselijk leed ook een dure vorm van repressie.

DOEL VAN DEZE BIJEENKOMST was om Tweede Kamerlid Linda Voortman te voorzien van informatie over het unieke project wat op Walcheren draait en haar een ‘wensenlijstje’ mee te geven waar zij zich in de Tweede Kamer hard voor kan maken.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN!

Alvast enkele constateringen die Linda meeneemt naar Den Haag n.a.v. de discussie:

 • Verantwoording afleggen kost geld (en tijd).
 • Er is een experiment regelarme zorg - helaas zit Zeeland niet aan tafel vanwege teveel aanmeldingen.
 • In de discussie rond de eigen bijdrage in de GGz ontstaat een eenzijdig beeld, er wordt niet bij nagedacht.
 • Bemoeizorg blijkt geen hanteerbaar criterium - dat is schrikken!
 • Is er al iets te zeggen over de mensen die afzien van zorg vanwege de eigen bijdrage? De cijfers zijn nog niet voorhanden omdat mensen afhaken op het moment dat een dbc verlengd moet worden - dat komt nog.
 • We zijn het eens dat de bezuinigingen geen goed doen; wat helpt wel? Preventie, maar een project als "Veilige Start" is juist preventie, en dit zou wegbezuinigd worden...
 • Gemeenten: ambtenaren weten niet waar ze aan moeten beginnen bij de overheveling van taken van Rijk naar gemeenten.
 • Het ligt aan de gemeenten of begeleiding wordt aangeboden. GroenLinks werkt aan een amendement dat dit verplicht wordt aangeboden, maar dit tast mogelijk de gemeentelijke regie aan. De aanwezigen vrezen dat dit in de Zeeuwse gemeenten niet aangeboden zal worden. Misschien samen optrekken met de VVD?
 • Is het wel goed dat elke instantie een contract aangaat met de zorgverzekeraar, kun je niet beter bundelen?
 • De PGB-motie ligt in Vlissingen moeilijk - gemeenten moeten al veel (10%) bezuinigen en krijgen dan deze taak erbij. In Middelburg heeft deze motie het niet gehaald: o.a. geen steun van PvdA!
 • Tussen besluitvorming en invoering van de overheveling van taken moet minimaal een jaar zitten, is het voorstel van GroenLinks. Er is een checklist in de maak wat er allemaal bij komt kijken; die wordt binnenkort toegezonden aan GL-fracties.
 • Geld oormerken voor dit doel - vooral in het begin - helpt, ook al wordt gezegd dat dat 'onze scharrelruimte' is.
 • Het behouden van de autonomie leeft heel sterk.
 • Samenwerking wordt gezien als goede manier om tot optimale zorg te komen.

DIT WAS HET PROGRAMMA OP WALCHEREN:
11:00 uur Ontvangst genodigden
11:30 uur Aanvang programma in Restaurant Di-vers in Middelburg (Vlasmarkt 13), dat wordt gerund door cliënten van Stichting Arduin.
Kennismaking met koffie/thee (max. 5 min. per instelling)
12.15 uur Ter introductie vertoning film “Veilige Start” over de hulpverlening aan zwangere vrouwen. Een samenwerking van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ)  in Vlissingen, verloskundigen, Maatschappelijk Werk Walcheren, jeugdgezondheidszorg en vele anderen.
Ieder kind verdient een goede start in het leven, en ouders willen niets liever dan dat. Toch kan het soms zo zijn dat de omstandigheden minder gunstig zijn. Dat kan gaan om de woonsituatie of de financiële situatie. Het kan ook zijn dat ouders hulp nodig hebben bij het zorgen voor hun kind, of hulp nodig hebben voor zichzelf, bijvoorbeeld bij psychische klachten of verslaving.
12:30 uur Lunch
13:00 uur Discussie over o.m. de gevolgen van de bezuinigingen voor de zorg
14:30 uur Einde werkbezoek Walcheren
Vertrek naar Goes voor het vervolgprogramma van het werkbezoek

UITGENODIGD VOOR DIT WERKBEZOEK WAREN:
    Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) Midden Zeeland
    ZorgSaam Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen
    Emergis, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
    Stichting Arduin, instelling voor mensen met een verstandelijke beperking
    MEE Zeeland, voor begeleiding van mensen met een beperking
    AMK, Advies en Meldpunt Kindermishandeling
    Jeugdpolitie
    1e lijns verloskundigen
    Zeeuwse Gronden, kleinschalig wonen voor mensen met een psychiatrische problematiek
    Travalje Subiet, leren werken met mogelijkheden en beperkingen
    Stichting Lentekind, kinderdagcentrum voor kinderen met een beperking

VERVOLGPROGRAMMA GOES Na haar bezoek aan Walcheren vervolgt Linda Voortman haar programma in Goes, waar zij onder meer het Goese Erasmuspark bezoct en te gast was op een bijeenkomst van GroenLinks De Bevelanden / Tholen. Lees er meer over op: http://goes.groenlinks.nl/2012-03-24/Linda+voortman+op+werkbezoek+in+Goes