Staten spreken zich niet uit over 'Plan Bleker'

Het kabinetsbesluit over de Hedwige - 'plan Bleker'- betekent ontpoldering op vier plaatsen in Zeeland. Daarmee handelt het kabinet in strijd met het regeerakkoord, aldus Leen Harpe. Ook handelt het kabinet op eigen houtje, zonder gemeenten en de provincie erin te kennen. GroenLinks wil voorkomen dat dit besluit wordt uitgevoerd en vraagt een uitspraak van de Staten. (NB: in bijlage de brief van Eurocommissaris Potocnik over plan Bleker)

Leen Harpe: (de volledige tekst is te vinden in de bijlagen)

"(...) Er was ook toen het zelfde draagvlak als nu. Ik heb de CdK de afgelopen dagen horen zeggen dat er toen draagvlak was en nu minder. Het draagvlak is altijd evenveel geweest en gebleven. Alleen de discussie is heftiger geworden. "

"(...) Hoe staat het CDA nu in dit dossier? Uw TK-fractie is al voor 1/3 gecapituleerd. Capituleert u ook voor 1/3? Mooi dat is dan al 2/3 + nog 1/3 van de PVV en u heeft de einduitslag. De Hedwige zal uiteindelijk geheel onder getij komen. Een beetje ontpolderen blijft niet, ondanks een haperende stas. Partijen die de kiezers plechtig hebben beloofd nooit akkoord te zullen gaan met ontpolderen, u kunt het tij nog keren!

(...) Ik ga ervan uit dat ontpoldering niet ten koste gaat van het rechtmatige deel dat Zeeland krijgt uit de 14.000 ha van het natuurakkoord voor de herijkte EHS. (...) Het Blekerplan is geen compromis, maar onhaalbaar, onbetaalbaar en bovendien slechter dan slecht. (...) Het vierendeelt Zeeland.

Ik heb een lijst met aanpassingen die gedaan moeten worden om de door te kunnen zetten. Die lijst - een A4 - is nog niet volledig. Wanneer u dat leest komt iedereen tot de conclusie dat het niet uitvoerbaar is binnen het budget van 190.000 euro. Drie miljoen m3 grondverzet om mee te beginnen.

Is er nagedacht of er een nieuwe plaats voor de golfbaan in de Appelzak? Jazeker die is er. Er is één mogelijkheid daar: goede landbouwgrond! Is er een nieuwe plek voor de schietvereniging? Nee, overal speelt het geluidsniveau. Afgeschoten dus. Kloppen de ramingen, een zaak van het Rijk. Nee, het gaat honderden miljoenen kosten.

Het CDA in de TK wil bij monde van stas Bleker een streep zetten onder de discussie. De ravage die ze achterlaat is onherstelbaar groot. De zoveelste handtekening van het CDA blijkt slechts een fopspeen. Dank aan de rentmeesters en vrienden in de TK.

(...) De TK heeft het gehele Schelde-akkoord indertijd goedgekeurd, inclusief onteigening van de Hedwige. Zeeland heeft zijn aandeel in dat plan gedaan, nu het Rijk nog.

Dan is er nog de brief van het college. Het college stemt in met de plannen van Bleker, nog voordat de Kamer besloten heeft. (...) En weer passeert u de Staten in dit gevoelige en lastige dossier. GroenLinks vind dit niet alleen onbegrijpelijk, maar het getuigt ook van weinig gevoel met en voor de Staten. Waarom stemt u in met iets waar de TK nog over in debat moet? (...) Een referendum over een Verdrag dat kracht van wet heeft kan niet; artikel 93 van de Grondwet staat dat niet toe.

(...) Voorzitter, voor het feit dat het college wederom de staten ontpolderde c.q. passeerde heb ik een motie."

Brief/standpunt GS 18 april aan Bleker

Gedeputeerde Staten stuurden Bleker een brief waarin zij meedeelden nog obstakels te zien bij uitvoering plan Bleker. De brief wordt echter door een meerderheid van de Statenleden opgevat als steun aan het plan van Bleker. Het college stelt namelijk dat 'ontpolderen onvermijdelijk is geworden' en de Commissaris van de Koningin heeft dit enkele dagen geleden in het programma Moraalridders bevestigd. De Staten zijn niet gekend in deze meningsvorming en zijn pas achteraf geïnformeerd over de brief. GroenLinks dient daarom gesteund door de PvZ een motie (zie bijlage) in waarin zij constateren dat het vertrouwen in het college richting Zeeuwse bevolking en Staten daarmee in ernstige mate is geschonden. De motie krijgt alleen de steun van D66, PvZ en SP en wordt daarmee verworpen.

De Provinciale Staten debatteren over dit onderwerp, maar spreken zich niet uit over het alternatief voor de Hedwigepolder van staatssecretaris Bleker. Het is aan de Tweede Kamer hierover een oordeel te vellen; het plan kent nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel van de PVV voor een referendum onder de Zeeuwse bevolking haalt het niet.

GROENLINKS blijft bij het standpunt dat het Verdrag met Vlaanderen moet worden nagekomen. Dat is het beste alternatief en het goedkoopste. Het alternatief van Bleker kost 300 miljoen euro en waarschijnlijk meer.

_____________________________________

Bijlagen:

  • De brief van Leen Harpe over het 'Hedwigegedraai' met het verzoek om een uitspraak van de Staten
  • Motie OntpolderenWantrouwen
  • Brief Eurocommissaris Potocnik met reactie op plan Bleker d.d. 20 april 2012

In de media:

20 april PZC Zeeland spreekt zich niet uit over Hedwigealternatief
20 april Omroep Zeeland Referendum over ontpoldering van de baan
20 april Trouw Groen licht van Brussel voor compromis Bleker
21 april PZC Staten van Zeeland mijden mening over plan Bleker 2
21 april Omroep Zeeland Europese Commissie stemt in met plan Bleker