Hedwigepolder: meerderheid Tweede Kamer wijst plan Bleker2 af

In het Tweede Kamerdebat over de Hedwigepolder van vandaag bleek dat een meerderheid van de Kamer het plan van Bleker om de polder voor 1/3 onder water te zetten, niet steunt. De Kamer is verdeeld. Deze week moet het kabinet Brussel laten weten of het plan Bleker2 doorzet. Een motie van TK-lid Liesbeth van Tongeren verzoekt de regering de Welzingepolder niet onder water te zetten.

Stemmingen over de 14 ingediende moties vinden plaats op dinsdag 22 mei 2012. Een brief aan Europa gaat niet uit vóór stemming over de moties; Bleker zegt toe dat de brief aan Europa uitgaat op dinsdag 22 mei. Rutte in de persconferentie vandaag: "afgesproken dat we stemingen afwachten en volgende week vrijdag in ministerraad besluiten over Hedwige".

De Volkskrant: Geen steun voor plan Hedwigepolder; Kamer verdeeld

binnenland.nieuws.nl: Vlaanderen dreigt met ontpoldering Hedwige

NRC: Kamer tegen plan Bleker: lot Hedwigepolder blijft ongewis

Joop.nl/Groen: Bleker moddert verder met Hedwige

DutchNews.nl: Little support for Hedwige polder flood plan

De motie van GroenLinks:
(N.B. met plan Bleker 2 wordt Welzige afgegraven; daar kan Vlissingen niet mee leven.
staatssecretaris Bleker ontraadt de motie zoals deze er nu ligt. Liesbeth van Tongeren past de motie in overleg met Vlissingen aan.)

MOTIE

De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat de Welzingepolder nooit onderdeel heeft uitgemaakt van het stroomgebied van de Westerschelde;

overwegende dat deze polder dateert uit de 13de eeuw en daarmee deel uitmaakt van de Zeeuwse cultuurgeschiedenis;

overwegende dat er plannen zijn om deze historische polder in ere te herstellen;

verzoekt de regering de Welzingepolder niet onder water te zetten

en gaat over tot de orde van de dag

Van Tongeren