Statenfractie op werkbezoek bij Veolia Transport

De Statenfractie van GroenLinks bracht vandaag een werkbezoek aan Veolia Transport. Aan de orde kwamen onderwerpen als grensoverschrijdend vervoer in Zeeuws-Vlaanderen, mobiliteit in krimpregio’s en de nieuwe concessie, die ingaat op 1 januari 2015, maar waarvoor het bestek al eind 2013 op tafel ligt.

DE FRACTIE ging vandaag op werkbezoek bij Veolia Transport, locatie Vlissingen. In Zeeland verzorgt Veolia het busvervoer in Zeeuws-Vlaanderen, in opdracht van de Provincie Zeeland. De provincie is verantwoordelijk voor de inrichting van het Zeeuwse openbaar vervoer (OV). De uitvoering gebeurt door o.a. Veolia Transport. Sinds 2003 vaart Veolia Transport Fast Ferries het fietsvoetveer tussen Vlissingen en Breskens.

VEOLIA vindt dat iedereen gebruik moet kunnen maken van het OV. Om naar het werk te gaan of te kunnen studeren. Maar OV heeft ook een sociale functie: het stelt mensen in staat een bezoek te brengen aan bv. het ziekenhuis, vrienden of de markt.

IN ZEEUWS-VLAANDEREN is iedere plaats bereikbaar met de bus. In de kleinere kernen rijden achtpersoons busjes, in grotere plaatsen rijdt de grote streekbus. Veolia vaart met twee schepen tussen Vlissingen en Breskens. Jaarlijks maken circa 700.000 reizigers (eventueel met fiets of bromfiets) de overtocht.

GESPROKEN WERD over grensoverschrijdend vervoer. Tot aan de invoering van OV-chip waren er wat problemen met het reizen op traject Breskens-Brugge, Lijn 42. Intussen is dat opgelost naar tevredenheid. Lijn 42 is tot stand gekomen door samenwerking van partners in een Euregio-project. Opgemerkt wordt dat het Vlaamse systeem georiënteerd is op sociale mobiliteit. Is dit denkbaar voor het traject van De Lijn? De Lijn wordt echter heel anders gefinancierd en België gaat hier op bezuinigen. Hoe zou het betaald moeten worden? Vervoer beter op elkaar afstemmen zou al winst zijn, dat kan beter gecommuniceerd worden, aldus Veolia.

DE PROEF met het gratis OV in Zeeuws-Vlaanderen voor 65-plussers heeft uitgewezen dat de mobiliteit van ouderen toeneemt. Tegelijk lopen de kosten van het Wmo-vervoer van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten terug, dus het levert financieel op, en er zijn positieve sociale gevolgen. Het zou goed zijn als het reguliere OV en het Wmo-vervoer in de volgende concessie geïntegreerd worden. De gemeenten zouden het initiatief moeten nemen en dit samen met de provincie regelen in de volgende concessie. Veolia pleit wel voor vrijheid voor de vervoerder om maatwerk te leveren.

VERDER is gesproken over: treinen op het traject Goes-Gent [m.n. voor de Kanaalzone] of alternatieven voor een snelle verbinding; de busverbinding Middelburg-Gent [deze rijdt nu in het weekend en er zijn plannen deze doordeweeks te gaan rijden]; het op elkaar laten aansluiten van de Belgische en Nederlandse vervoernetwerken, en tot slot is gesproken over de aansluitingen van de fietsvoetveren op bus en trein.