Onderzoek snelle bootverbinding Terneuzen-Gent

In een brief aan GS oppert Leen Harpe om de mogelijkheden van een snelle catamaran te onderzoeken. Deze zou o.a. ingezet kunnen worden op het traject Terneuzen-Gent, dit in plaats van ‘de bus’. Waarom GroenLinks hier nu mee komt, is omdat de OV-concessie in 2014 vervalt.

Aan het college van Gedeputeerde Staten

Onderwerp: Toekomstvisie Watertaxi Terneuzen – Gent

Geacht college,

Alle concessies voor het openbaar vervoer in Zeeland lopen in 2014 af. Met minder geld zal getracht moeten worden een zo goed mogelijk rendement te behalen. Met slim combineren (Wmo) en nieuwe ideeën is een goed resultaat te behalen.

Op een van onze werkbezoeken werd de aandacht gevestigd op het gebruik van een zgn. Rivercat. Een catamaran die snel en zeer energievriendelijk is en (waarschijnlijk) onder bruggen door kan. Kortom, een mogelijk alternatief voor de busverbinding Terneuzen – Gent. In bijgaand voorstel is dit uitgewerkt.

Ons verzoek is deze gedachtenvorming te betrekken bij de nieuwe concessieverlening. Het is voor nu of in de toekomst wellicht een goede mogelijkheid voor een aantrekkelijke OV-variant.

Met vriendelijke groet,
namens de GroenLinks Statenfractie,

Leen Harpe, Scholeksterstraat 76, 43323 CC Middelburg

Watertaxi Terneuzen – Gent?
In het kader van de komende concessieverlening wordt momenteel nagedacht over een zo goed mogelijk bereik van ‘alle plaatsen’ in Zeeland per bus in combinatie met de Wmo-voorzieningen. Dat is, zeker gelet op de schaarser wordende middelen, een forse opgaaf. GroenLinks denkt graag mee over alternatieven en als het kan verbeteringen. Wij realiseren ons dat niet meer alle gewenste service geboden kan worden voor alle kernen en op alle tijdstippen. Een basisvoorziening is echter noodzakelijk en haalbaar door slim te combineren met de Wmo. Het college doet zijn best.

Zeeuws-Vlaanderen is daarbij een moeilijkere opgaaf. Het heeft in verhouding tot de rest van Zeeland weinig inwoners en last van de krimp. Ergo weinig inwoners en daardoor weinig klanten voor het OV. De Fast Ferry is financieel gezien niet de goedkoopste vorm van OV. Echter, de Fast Ferry moet technisch en economisch gezien nog een aantal jaren mee. Op afzienbare termijn zal wel een beslissing moeten worden genomen over hoe verder met de beide – niet energiezuinige - boten? Vervanging mits financieel haalbaar ligt voor de hand.

In het Zeeuws–Vlaamse, zo wij hebben begrepen, is ook vraag naar een frequentere verbinding tussen Terneuzen en Gent. Onze aandacht werd daarbij gevestigd op een zgn. Rivercat. Deze catamaran is snel, heeft weinig golfslag en valt op door het zeer lage brandstofverbruik. Mede als te onderzoeken alternatief voor een busverbinding kan hier wellicht gebruik van worden gemaakt. Een exemplaar van deze Rivercat is gebouwd in Noorwegen en gekocht door een organisatie in Oostenrijk voor het vervoer over de Donau. Naast een OV-mogelijkheid is het uiteraard een toeristische attractie. Snel van Terneuzen naar hartje stad Gent, een aardige onderbreking tijdens een vakantie met de riviercruiseschepen die Terneuzen aandoen. Wat is er mooier dan vanaf het cruiseschip even snel met de catamaran naar hartje stad Gent!

Voorstel
Wij stellen voor hier samen met Terneuzen, de stad Gent en mogelijk andere stakeholders een haalbaarheidsonderzoek naar te doen.

De opdracht zou kunnen luiden:
Is een snelle bootverbinding haalbaar tussen Terneuzen en Gent? Kan deze worden ingezet voor OV-vervoer Terneuzen – Gent v.v.? Welke andere mogelijkheden zijn er  naast toeristisch gebruik en is er op termijn een combinatie mogelijk met het fiets-voetveer?

_________________________________________________________________

In de media:

Omroep Zeeland: Openbaar vervoer Gent-Terneuzen per catamaran

PZC: GroenLinks wil Watertaxi Terneuzen-Gent