Kandidatenlijst partijbestuur gepresenteerd

Op 9 febr. jl. is de kandidatenlijst voor het nieuwe partijbestuur gepresenteerd. Kandidaat-voorzitter zijn Rik Grashoff, Lot van Hooijdonk en Pieter Kos. De presentatie is voor de kandidaten het officiële begin van hun campagne. Verschillende afdelingen organiseren bijeenkomsten met kandidaat-bestuursleden (zie ook groenlinks.nl/agenda). Het nieuwe partijbestuur wordt gekozen door het congres op 3 maart a.s.

Bij de kandidaten op deze lijst is veel politieke en bestuurlijke ervaring te vinden, binnen en buiten GroenLinks. Veel kandidaten zijn actief of actief geweest als raadslid, fractievoorzitter of wethouder. Daarnaast zijn relatief veel kandidaten werkzaam als docent, of bij instellingen in de sociale of groene sector. De meeste kandidaten zijn goed tot zeer goed thuis binnen de partij; er is ook een aantal nieuwe gezichten geselecteerd.

Meer over de kandidaten en het congres van 3 maart 2013.