1 maart: werkbezoek LUXeXceL in Goes

Op 1 maart jl. bracht de fractie een bezoek aan LUXeXceL Group B.V. in Goes. We kregen uitleg over de bedrijfsonderdelen LUXeXceL met optische producten en LUXimprove met duurzame LED-verlichting en raamfolies. Een interessant bedrijf dat een bijdrage levert aan verduurzaming en erin slaagt om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We werden ontvangen door gastvrije en enthousiaste ondernemers!

Op vrijdag 1 maart bracht de fractie een bezoek aan LUXeXceL Group B.V. in Goes waar we gastvrij werden ontvangen door Jan Willem Schlösser (algemeen directeur), Marco de Visser (marketing manager) en Rikkert van der Wel (business development manager). De onderneming huisvest drie bedrijven onder één dak.

Van GroenLinks waren aanwezig Leen Harpe, Carel Bruring, Marten Wiersma, Reint Rengers en Janine Cooijmans.

We kregen uitleg over twee onderdelen van LUXeXceL Group:

  • LUXeXceL, dat optische producten, software en hardware innoveert, ontwikkelt, fabriceert en vermarkt. Dit gebeurt door technieken uit de digitale print-, optische en verlichtingstechnologie samen te voegen tot de compleet nieuwe, door LUXeXceL gepatenteerde sleuteltechnologie "PrintOptical Technology"(PoT). Via een 3D-printproces worden LED-lenzen, optieken en optische structuren geprint met behulp van speciaal aangepaste UV-printers. Hiermee kan de LED-verlichtingsindustrie (nieuwe) producten sneller naar de markt te brengen en projectgericht te werken zonder toepassing van dure werktuigen. Deze techniek is toepasbaar in vele segmenten: van glastuinbouw tot brillenglazen.
  • LUXimprove, een bedrijfstak die zich richt op duurzame LED-verlichting en raamfolies die het daglichtklimaat verbeteren, bijdragen aan een beter leef-, woon- en werkklimaat, en duurzaamheid bevorderen. De folie voorzien van metaaldeeltjes zorgt voor warmtewering door middel van weerkaatsing van het zonlicht. De voordelen hiervan zijn: meer daglicht in de ruimte, energiebesparing, warmtewering, geen last van ‘schittering’, bij mooi weer heb je toch daglicht binnen, het is goedkoper dan zonwering en het levert 99% van de UV-straling.

De LUXeXceL Group wil maatschappelijk verantwoord ondernemen en doet dat door:

  • gecertificeerde bedrijfsvoering wat betreft de CO2-prestatieladder;
  • samenwerking met Stichting GORS (mensgerichte ondersteuning): m.n. oude TL-lampen worden gereviseerd naar duurzaam LED;
  • samenwerking met Wecycle: verantwoord afvoeren en reclycleren van afvalmaterialen;
  • sponsoring van activiteiten waarbij duurzaamheid voorop staat, bv. verlichting MEC De Bevelanden en VV Wolphaartsdijk.

Er was gelegenheid om vragen te stellen en we wisselden ideeën uit om de bekendheid van het bedrijf verder te vergroten en het bedrijf in contact te brengen met ondernemers en projecten.

Conclusie: dit is een prachtig bedrijf met goede perspectieven voor de toekomst. We danken de gastheren voor de uitvoerige uiteenzetting over het bedrijf en voor de gastvrijheid en wensen hen veel succes voor de toekomst.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uit de media:

Eind februari 2013 ontving LUXeXceL de RapidPro Award voor zijn positie als 'innovator' en 'game-changer' in de markt van snelle productie. De jury waardeerde LUXeXceL's exclusieve Printoptical Technology, het een-stap "CAD-to-Optic"-concept voor de LED-verlichtingsmarkt en ondernemingsgeest om een conventionele industrie binnen te dringen in economische moeilijke omstandigheden".

In november 2012 werd het bedrijf tijdens de finale van de FD Gazellen Award in Amsterdam uitgeroepen tot Nederlands 'Meeste belovende Start-up' van 2012. CEO Richard van de Vrie slaagde erin zijn bedrijf zo aan te prijzen dat het toekomstscenario helder en onderscheidend overkwam bij zowel de jury als het aanwezige ondernemerspubliek.