Conferentie Vitale Economie 20 april: GEANNULEERD

Er wordt veel gesproken over de krimp, vaak met een sombere ondertoon. GroenLinks heeft echter zin in de toekomst, en ideeën over hoe die eruit zou kunnen zien! Wij organiseren drie conferenties waarin we niet de krimp centraal stellen, maar de vitaliteit van de krimpgebieden. Op deze tweede conferentie staat het economische aspect van krimp centraal, m.n. de rol van ondernemers daarin - een belangrijk thema. Hoe verhoudt 'gezonde' economische groei landelijk zich tot de realiteit van krimp aan de randen van het land?

Conferentie “KWALITEIT BIJ KRIMP” deel 2:
VERGROENING LOKALE ECONOMIE – 20 APRIL 2013

KRIMP EN VITALITEIT
Er wordt veel gesproken over de krimp, vaak met een sombere ondertoon. GroenLinks heeft echter zin in de toekomst, en ideeën over hoe die eruit zou kunnen zien! Wij organiseren drie conferenties waarin we niet de krimp centraal stellen, maar de vitaliteit van de krimpgebieden. Dat doen we op de terreinen sociaal, economisch en ecologisch. Door het voeren van een scherpe discussie over zowel doelen als middelen, formuleren we een GroenLinks standpunt ten aanzien van krimp en vitaliteit.

VITALITEIT EN ECONOMIE
Op deze tweede conferentie staat het economische aspect van krimp centraal, m.n. de rol van ondernemers daarin. De economie in Zeeland is sterk afhankelijk van de internationale conjunctuur. Dat komt door de aanwezigheid van havens en tal van multinationale bedrijven met hoofdkantoren en beslissingsmacht in andere delen van de wereld, die ook nog sterk afhankelijk zijn van fossiele energie. Voor een duurzamere Zeeuwse economie liggen bijvoorbeeld kansen in de biobased economy, aquacultuur en (vernieuwende) landbouw.

Ook landelijk is ondernemen een belangrijk thema. Maar hoe verhoudt een ‘gezonde’ economische groei landelijk zich tot de huidige realiteit van krimp aan de randen van het land? Gaan bedrijven last hebben van de krimp, of zorgen ondernemers juist voor vitaliteit in krimpgebieden? Is een ‘green new deal’ ook een duurzaam idee als we de krimp meetellen?

SPREKERS
Jos Hugense van MEATLESS, Gijs Dröge van DIETZ, DRÖGE & VAN LOO en Marcel de Theije [Provincie Zeeland] zijn onze inleiders. Zij kijken kritisch naar doelen en middelen die GroenLinks hanteert. En natuurlijk zorgen we voor een goede gespreksleider.

PROGRAMMA
10:00 uur    Inloop en ontvangst
10:30 uur    Welkom door Marten Wiersma
10:45 uur    Jos Hugense over groen ondernemen met een wereldwijde blik
11:05 uur    Gijs Dröge over noodzaak / voordelen van groen ondernemen
11:25 uur    Marcel de Theije over bedrijventerreinen en lokaal/regionaal ondernemen
11:45 uur    Korte pauze
12:00 uur    Plenaire discussie
12:30 uur    Afsluiting met gezamenlijke lunch
13:00 uur    Rondleiding windturbinepark

DE SPREKERS:

  • GIJS DRÖGE werkt als adviseur bij Dietz Dröge & Van Loo aan draagvlak voor duurzaam beleid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hij lanceerde in 2008 de denktank Liberaal Groen, een politiek platform dat de balans zoekt tussen leven in vrijheid en van het leven genieten, en de verantwoordelijkheid die we hebben voor wat we doen, individueel en als collectief. Ook was hij projectleider van Ondernemend Groen, een initiatief van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland dat de activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid en groen ondernemen verzamelt op een website. LINKEDIN PROFIEL GIJS DRÖGE
  • JOS HUGENSE kent het groen ondernemen uit de praktijk. Hij heeft een jarenlange expertise in de ontwikkeling van gezond en duurzaam voedsel, vleesverwerking en marketing. Dat leidde in 2006 tot de start van Meatless BV, inmiddels een zeer succesvol bedrijf waarvan Jos Hugense directeur is. Meatless maakt een plantaardig eiwitrijk ingrediënt, dat gebruikt kan worden in vlees-, vis- en vegetarische producten. Daardoor worden de producten minder vet en daalt de impact op het milieu. LINKEDIN PROFIEL JOS HUGENSE
  • MARCEL DE THEIJE is projectmanager gebiedsontwikkeling bij de Provincie Zeeland en zal ingaan op het beleid ten aanzien van bedrijventerreinen, één van de belangrijke factoren voor lokale / regionale bedrijvigheid - zie bijvoorbeeld Nieuw- en St. Joosland. LINKEDIN PROFIEL MARCEL DE THEIJE

We nodigen u van harte uit om na afloop van de conferentie met lunch vrijblijvend deel te nemen aan een korte rondleiding over de proeflocatie met kleine windturbines op het naastgelegen Technopark in Schoondijke.

AANMELDEN & MEER INFORMATIE
Voor een goede organisatie en i.v.m. de catering graag aanmelden vóór 12 april
via campagnezeeland@groenlinks.nl of telefonisch bij Janine Cooijmans: 06 – 41 88 39 29
Meer informatie:  Reint Rengers, secretaris GroenLinks Zeeland: 06 – 51 65 95 03

LOCATIE
DIENSTENCENTRUM DE MOANEBLUSSER
Buys Ballotstraat 4, 4507 DA  SCHOONDIJKE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijlage: verslag conferentie [deel 1] kwaliteit bij krimp 9 juni 2012