Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Algemene Beschouwingen bij Begroting 2017

  In de Begroting 2017 worden de voorstellen uit de Voorjaarsnota opgepakt en verder vertaald, waarbij nadrukkelijk rekening is gehouden met de adviezen in het rapport van de commissie Structuurversterking (commissie-Balkenende): 'Zeeland in stroomversnelling'. Het betoog van Gerwi Temmink tijdens de Statenvergadering van 18 november 2016:

  Lees verder
 2. Vervolgvragen Brouwerseiland en het PAS

  Met project Brouwerseiland blijkt de stikstofdepositie op verschillende Natura2000-gebieden toe te nemen; het gaat dan om een extra depositie op reeds overbelaste natuur. Wat betekent dit voor de kwetsbare natuurgebieden en voor de overblijvende ontwikkelingsruimte in Zeeland in het kader van het PAS? Gerwi Temmink stelde op 24 oktober jl. (vervolg)vragen. GS antwoorden:

  Lees verder
 3. Vragen onderzoek Ecohotel Grevelingen

  In een notitie  over de liquidatie van de Natuur- en Recreatieschappen Grevelingen en Haringvliet troffen wij een passage aan over een geheim deel van de betreffende AB-vergadering, waarin besluiten zijn genomen met financiële consequenties ter grootte van € 134.000,- Dit bedrag zou volledig besteed worden aan onderzoek over de stand van zaken van het Ecohotel. Dit riep bij GroenLinks veel vragen op. GS antwoorden op onze vragen van 7 juli o.a. dat het gaat om 'het afhechten van losse eindjes en door vastleggen van het proces te leren voor eventuele toekomstige projecten'...

  Lees verder
 4. Statenvoorstel Splitsingsplan DELTA

  Op 11 juli 2016 neemt de ALgemene vergadering van Aandeelhouders (AVA) een besluit over splitsingsplan DELTA N.V. De verplichting tot splitsen volgt uit de Wet onafhankelijk netbeheer. Uitgangspunt is dat er twee financieel gezonde levensvatbare bedrijven onstaan: een netwerkgroep en een commercieel bedrijf. Provinciale Staten van Zeeland behandelen het splitsingsvoorstel op 8 juli 2016. Het standpunt van GroenLinks en de bijdrage van Gerwi Temmink aan de discussie:

   

  Lees verder
 5. Visienota Kostbare Ruimte

  De leden van GroenLinks Zeeland zijn verontrust over het wel en wee van onze provincie. Natuurlijk gebeurt er veel goeds (het wel), maar er dreigen ontwikkelingen die een weerwoord vragen. GroenLinks heeft mede daarom haar visie op een aantal ontwikkelingen nog eens aan 'het papier' toevertrouwd. De ledenvergadering heeft op 16 maart 2016 ingestemd met deze visie, met het verzoek aan de fracties om dit bespreekbaar te maken in Provinciale Staten en gemeenteraden.

  Lees verder
 6. Brief aan Jan Vos (PvdA) over Deltaplan voor DELTA

  Naar aanleiding van de reactie van Kamerlid Jan Vos (PvdA) op de manier waarop de directie van DELTA zich verzet tegen de splitsingswet en de banen die daarmee volgens DELTA verloren gaan als die wet niet wordt aangepast, verzoekt fractievoorzitter/Statenlid Gerwi Temmink hem het GroenLinks 'Deltaplan voor DELTA' te omarmen voor een duurzamer Zeeland en duurzame werkgelegenheid voor energiebedrijf DELTA:

  Lees verder
 7. Een Deltaplan voor DELTA...

  GroenLinks stelt voor dat DELTA een actieve rol gaat spelen in de energietransitie, en geld gaat verdienen aan energiebesparing. GroenLinks wil dat DELTA (alsnog) tot de winnaars gaat horen en komt met een Deltaplan voor DELTA... Dit plan werd vandaag tijdens de ToekomstTour overhandigd door lijsttrekker Gerwi Temmink aan Bram van Ojik, voorzitter Tweede Kamerfractie van GroenLinks.

  Energiebedrijf DELTA heeft GroenLinks Zeeland inmiddels uitgenodigd voor een toelichting op het plan, zo is te horen op Omroep Zeeland

   

   

  Lees verder
 8. Statenvoorstel Jaarplan 2014 Economische Agenda

  leder jaar stellen GS een jaarplan op met daarin de details van uitvoering van het provinciaal economisch beleid. In het Jaarplan 2014 van de Economische Agenda een rapportage over de uitgevoerde acties en doelstellingen uit 2013; de voor 2014 geplande acties en daarbij benodigde budgetten (bestedingsplan). GS vragen bijzondere aandacht voor: strategic board, revolverende fondsen en cofinanciering Europese programma's. De bijdrage van Leen Harpe >>

  Lees verder