Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Natuurwetgeving Zeeland

  De kadernota Natuurwetgeving is in de Statenvergadering van 7 december 2018 behandeld. Lees hieronder wat ons Statenlid Gerwi Temmink namens GroenLinks Zeeland ingebracht heeft. 

  Lees verder
 2. Begroting 2019 en najaarsnota

  PS behandelden op 9 november 2018 in hun vergadering eigenlijk maar een agendapunt: de begroting 2019 en de daaraan gelieerde najaarsnota (plus het verplichte nazorgfonds stortplaatsen, maar dat is opnieuw zonder enige discussie door alle partijen aangenomen). Over onderdelen van de begroting werd wel gedebatteerd. Met name over onderwerpen rond klimaat en energie alsook over leefbaarheid werden de nodige moties ingediend. Net als natuur en milieu voor GroenLinks belangrijke thema’s die doorgaans op onze steun konden – en kunnen – rekenen. Niet elke motie haalde het, maar de inbreng van GroenLinks werd op waarde geschat. De exacte bijdrage van Gerwi leest u hier.

   

  Lees verder
 3. artikel 44 vragen- diversiteit recreatiemogelijkheden

  Statenlid Gerwi Temmink heeft artikel 44 vragen gesteld over behoud van de diversiteit aan recreatiemogelijkheden. In de media is veel te lezen over het verdwijnen van 

  vaste plaatsen voor caravans. GroenLinks wil dat voor alle mensen de mogelijkheid tot recreeren mogelijk is en blijft. Hieronder kunt u de vragen lezen.

  Eind oktober ontvingen we de antwoorden op onze vragen. Ook het antwoord kunt u in bijgaand document lezen.

   

 4. Evaluatie Zeeland 2040

  Op 26 oktober 2018 tijdens de Statenvergadering werd gekeken naar de stand van zaken "Zeeland 2040" (visiedocument).

  Een constructievere samenwerking tussen GS en PS is nodig.

  Lees wat Gerwi Temmink hierover tijdens de vergadering gezegd heeft.

   

  Lees verder
 5. Netwerksturing - statenvergadering 26 oktober 2018

  Netwerksturing? Wat is dat eigenlijk. Wat heeft dat met de Provincie Zeeland te maken?

  In de Statenvergadering kwam dit aan de orde. Hieronder is te lezen wat Groenlinks daarvan vindt.

  Informeren en afstemmen met burgers en organisaties over het beleid van Zeeland? Daar zijn we voor. 

  Lees verder
 6. Milieuprogramma 2018-2022

  In de Statenvergadering van 26 oktober 2018 werd o.a. het milieuprogramma 2018 - 2022 behandeld. GroenLinks heeft niet ingestemd met dit programma omdat het onvoldoende ambitieus is. 

  Lees verder
 7. Procedure amendering concept verkiezingsprogramma PS2019

  Op 12 november vindt de ledenvergadering plaats om de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor PS2019 vast te stellen. Amendementen op het concept verkiezingsprogramma kunnen voor 4 november ingediend worden. Hieronder leest u de procedure. In de bijlage vindt u: 

  • concept verkiezingsprogramma
  • concept kandidatenlijst
  • toelichting amendementen
  • amendementenformulier

   

  Lees verder

Pagina's