Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Antwoorden op vragen intensieve aquacultuur Kingfish

  Door Kingfish is een verzoek ingediend om planologische medewerking aan de vestiging van een viskwekerij bij de Zeelandbrug - ter plaatse van voormalige Stichting Zeeuwse Tong - voor de kweek van Yellowtail Kingfish. Het gebied heeft de bestemming ‘agrarisch’ en is aangewezen als ontwikkelingszone voor extensieve aquacultuur. Hier gaat het echter om intensieve aquacultuur, een methode van viskweken die hier niet rechtstreeks is toegestaan. GroenLinks stelde op 26 november vragen en vandaag ontvingen we de antwoorden van GS:

  Lees verder
 2. Visienota Kostbare Ruimte

  De leden van GroenLinks Zeeland zijn verontrust over het wel en wee van onze provincie. Natuurlijk gebeurt er veel goeds (het wel), maar er dreigen ontwikkelingen die een weerwoord vragen. GroenLinks heeft mede daarom haar visie op een aantal ontwikkelingen nog eens aan 'het papier' toevertrouwd. De ledenvergadering heeft op 16 maart 2016 ingestemd met deze visie, met het verzoek aan de fracties om dit bespreekbaar te maken in Provinciale Staten en gemeenteraden.

  Lees verder
 3. Zienswijze Kingfish Noord-Beveland

  Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij het bestemmings­plan “Landelijk gebied 2013” willen wijzigen voor de vestiging van een viskwekerij op de locatie van proefboerderij Zeeuwse Tong aan de Oost-Zeedijk bij Colijnsplaat. Het wijzigingsplan lag tot en met vandaag, 11 november, ter inzage. De fractie van GroenLinks heeft hiertegen een zienswijze ingediend:

  Lees verder