Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Antwoorden op vragen uitbreiding nertsenfarm Stavenisse

  Op 10 november jl. werd de Wet verbod pelsdierhouderij – ingesteld op 15 januari 2013 – weer van kracht* nadat het gerechtshof in Den Haag het hoger beroep van de NFZ (Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders) had afgewezen. Het vonnis maakt de weg vrij voor fokverboden in andere Europese landen. Op 7 januari 2013 stelde GroenLinks vragen en GS antwoordden o.a. dat: “Voor bestaande bedrijven betekent dit een verbod op het houden van meer dieren dan in de reeds bestaande vergunde situatie. In die zin ontbreekt ontwikkelingsruimte.”

  GS zijn nu voornemens aan Nertsenfarm Walhout (Stavenisse) vergunning te verlenen voor uitbreiding van 10.000 naar 15.000 nertsen in het kader van de Natuurbeschermingswet. Reden voor Gerwi Temmink om vragen te stellen (d.d. 2 dec. 2015) >> Op 18 jan. 2016 ontvingen we de antwoorden van GS:

  Lees verder
 2. Zienswijze vergunning uitbreiding nertsenfarm

  Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn voornemens vergunning te verlenen aan Nertsenfarm Walhout (Stavenisse) voor uitbreiding van 10.000 naar 15.000 nertsen in het kader van de Natuurbeschermingswet. Uitbreiding van de pelsdierhouderij is op grond van het 'nertsenfokverbod' niet toegestaan. Wij zijn dan ook van mening dat het verlenen van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet strijdig is met artikel 2 van de Wet verbod pelsdierhouderij. Daarom diende GroenLinks een zienswijze in tegen deze aanvraag: [N.B. zie ook de vragen die wij stelden op 2 december]

  Lees verder