Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Roompottisering van Zeeland?

  Naar aanleiding van artikelen in de PZC van 17 februari en op nos.nl over zeven nieuwe vakantieparken in Zeeland, reageert Gerwi Temmink, GroenLinks-lijsttrekker voor de Statenverkiezingen, als volgt:

  Lees verder
 2. Verkoop aandelen DELTA in Windpark Kreekraksluis

  De AvA van DELTA NV vergadert op 9 maart 2015 over verkoop aandelen DELTA in Windpark Kreekraksluis B.V. Goedkeuring van de AvA DELTA NV is noodzakelijk, aangezien het een desinvestering betreft van een aandelentransactie van meer dan € 55 miljoen. DELTA NV is genoodzaakt de financiële positie zoveel als mogelijk te optimaliseren. Met de verkoop van de aandelen Windpark Kreekraksluis B.V. wordt de schuldpositie gereduceerd. 

  PS besluiten voor dit onderwerp een aparte commissievergadering te houden op 6 maart 2015. Naar aanleiding daarvan krijgt de gedeputeerde een mandaat mee voor de AvA van DELTA.

   

   

   

  Lees verder
 3. Belasting over ondergrondse infrastructuur?

  Leen Harpe stelde op 4 december 2014 vragen over het voornemen van de gemeente Hulst tot het invoeren van belasting over ondergrondse infrastructuur. GS antwoorden o.m. dat "de precariobelasting vooral Evides en DNWB treft. Zij zullen de kosten aan hun klanten doorberekenen via tarieven die voor DNWB door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgesteld worden.

  Lees verder
 4. Mogelijk voortijdige sluiting kerncentrale Borssele?

  Leen Harpe van GroenLinks stelde op 13 jan. jl. vragen over een mogelijk voortijdige sluiting van de kerncentrale Borssele. Oorzaken zouden kunnen zijn: de financiële gevolgen van de terugneembare (ondergrondse) eindberging van het kernafval en de substantiële kosten van het volledig Fukushima-proof maken van de kerncentrale. GS vinden het (eind)bergen van radioactief afval geen financieel risico en stellen dat 'Fukushima-proof' niet bestaat:

  Lees verder
 5. Jaarplan 2015 Economische Agenda

  Op verzoek van PS wordt het Jaarplan Economische Agenda behandeld en vastgesteld in de Staten. Dit voorstel bevat een rapportage over 2014 en de voor 2015 geplande acties. Bij het opstellen van het jaarplan is uitgegaan van de beschikbare budgetten conform de Begroting 2015. GS verzoeken de Staten kennis te nemen van de resultaten en voortgang van acties uit 2014, en in te stemmen met het bestedingsplan voor 2015.

  Verderop de bijdrage van Leen Harpe tijdens de Statenvergadering van 12 december 2014.

  Lees verder
 6. Frequent opleggen geheimhouding

  Leen Harpe stelde op 4 juni vragen > Toelichting: Het valt op dat GS in toenemende mate gebruik maken vh instrument geheimhouding. Recentelijk gebeurde dit in de commissie REW. Ook voor de volgende Statenvergadering wordt het punt geagendeerd; voor zover bekend gaat het dan om Thermphos. In het Statenvoorstel ZB/Scoop wordt eveneens gevraagd de geheimhouding goed te keuren. Het zou dan gaan om vertrouwelijke bedrijfs- en persoonsgegevens(!?). De antwoorden van GS [26 juni]:

  Lees verder
 7. FNV eist schadevergoeding van BioValue

  Bron: RTVNoord.nl - EEMSHAVEN - Vakbond FNV bondgenoten eist een schadevergoeding voor de 27 personeelsleden van de failliete biodieselfabriek BioValue in de Eemshaven. De bond zegt te kunnen bewijzen dat moederbedrijf Delta de doorstart van BioValue bewust heeft vertraagd en daarmee heeft aangestuurd op een faillisement.

  Lees verder
 8. GroenLinks wil belasting op kerncentrales

  Er is een nieuw plan voor een tweede kerncentrale bij Borssele. Behalve het Zeeuwse energiebedrijf Delta wil ook ERH uit Den Bosch een nieuwe centrale bouwen, meldt het Financieele Dagblad. Statenfractie GroenLinks vindt dat Nederland een belasting op kerncentrales moet invoeren.

  Lees verder