Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Omgevingsplan en verordening Zeeland afgewezen

  Het omgevingsplan en de daarbijbehorende verordering is door GroenLinks afgewezen. Hieronder de opvattingen van GroenLinks. 

  Omdat er onvoldoende van onze standpunten meegenomen zijn hebben we niet met het plan en de verordening ingestemd. 

  Lees verder
 2. Luchthavenbesluit Zeeland Airport - MER niet nodig?

  Op de agenda van de Statenvergadering van 29 juni 2018 stond een punt over de activiteiten van Zeeland Airport. GS stelde voor om, voor de aanvraag t.b.v. de voorgenomen wijziging van de activiteiten van Zeeland Airport, geen MER op te stellen. De stukken voor dit agendapunt waren enkele dagen voor de vergadering nog absoluut niet op orde. GroenLinks heeft vanuit de commissie ruimte - Adrie van 't Westeinde -  daarom nadrukkelijk gevraagd. Daarna is pas van alles op gang gekomen en is op het laatste moment alsnog informatie verstrekt. Als GroenLinks niet aan de bel had getrokken waren die gegevens, op het moment van vergaderen, niet beschikbaar geweest. Dit verdient absoluut geen schoonheidsprijs. Hieronder is te lezen wat Gerwi Temmink daarover gezegd heeft.

  Lees verder
 3. Meetpunten radioactiviteit Zeeland

  Via berichtgeving in regionale media als de PZC en Omroep Zeeland is de laatste maanden een aantal keren gemeld dat de kerncentrale in Doel stilgelegen heeft vanwege storingen. Onlangs heeft de fractie van 50Plus daarover ook al vragen gesteld. Uit de beantwoording van GS blijkt dat er tot op heden geen sprake is van gevaar voor de volksgezondheid.Echter met de kerncentrales van Doel en Borsele alsook de COVRA in hun nabijheid is het een gegeven dat Zeeuwen in een gebied wonen waar het grootste risico van heel Nederland bestaat op incidenten met straling van een radioactieve bron. Na Tsjernobyl houdt een stelsel van meetposten van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit onder verantwoording van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) overal in den lande in de gaten of er nergens sprake is van teveel straling. In de lucht en/of in het water.

   

  Lees verder
 4. Kadernota natuurwetgeving Zeeland - betoog Gerwi Temmink

  De Statenvergadering van vrijdag 29 juni stond in het teken van de kadernota Natuurwetgeving. GroenLinks heeft diverse amendementen ingediend en een aantal andere ondersteund. Onze nota om voor iedere boom die gekapt of gerooid wordt, er een terug te plaatsen, haalde het net niet. 7 partijen stemden voor en 5 tegen. Hieronder Gerwi's betoog. 

  Lees verder
 5. nieuwsbrief juni 2018

  De nieuwsbrief van juni staat voor u klaar. Informatie over de Statenvergadering van 8 juni waarbij veel "groene"onderwerpen die aan de orde kwamen. Onder andere is gesproken over de motie "zeewier", hoe dat verliep kunt u in de nieuwsbrief lezen. Maar vooral ook dat Zeeland een regenboogprovincie wordt, dankzij de motie van GroenLinks! Daarnaast nog veel andere onderwerpen, zoals  "GroenLinks in de media". Veel leesplezier. Moties uit de Statenvergadering kunt u als bijlage ook terugvinden.

   

 6. Zeeland is de 10e regenboogprovincie!

  Tijdens de Statenvergadering van 8 juni 2018 heeft GroenLinks een motie ingediend om Zeeland een regenboogprovincie te laten worden.  Er onstond discussie waarbij de meningen uiteen liepen. CU had, als reactie op onze motie, ook een motie ingediend welke pleitte tegen discriminatie (breed gezien). Andere partijen waren van mening dat dit onderwerp niet bij de Povincie thuishoorde. Hieronder kunt u lezen hoe die discussie verliep en  leest u het betoog van Gerwi Temmink. Ook zijn blog ging over dit onderwerp. Met het uiteindelijke resultaat zijn we heel blij! De motie is aangenomen. Zeeland wordt een regenboogprovincie.

  Lees verder
 7. Bevrijdingsmuseum werkbezoek

  Op 1 juni 2018 bracht de commissie Economie van Provinciale Staten een werkbezoek aan het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp. Een indrukwekkend museum. Hieronder kunt u meer lezen over het museum en ons bezoek.

  Lees verder
 8. Scheldekwartier Vlissingen werkbezoek

  Op 18 april brachten leden van de commissie ruimte en leden van PS Zeeland een bezoek aan het terrein Scheldekwartier in Vlissingen. Het unieke woonzorgcentrum Scheldehof werd onder andere bezocht. Het bevat een mix aan pulieksvoorzieningen Het project is aanjager voor transformatie van het Scheldekwartier en is met behulp van provinciale middelen gerealiseerd. in "Scheldekwartier" in Vlissingen.

  Lees verder