Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Advies commissie-Balkenende - Zeeland in stroomversnelling

  Op de agenda van PS het rapport Zeeland in stroomversnelling van de commissie Balkenende, de brief van GS, de reactie van de minister, een brief van de SER over dit rapport, de brief van de Stuurgroep Z4 met reactie, de brief van de minister van BZK over energiemarkt en verdeling provinciefonds, de brief van het ministerie van BZK inzake toekenning proeftuin 'maak verschil' en de bijdrage van Statenlid Gerwi Temmink aan de discussie:

  Lees verder
 2. Statenvoorstel Splitsingsplan DELTA

  Op 11 juli 2016 neemt de ALgemene vergadering van Aandeelhouders (AVA) een besluit over splitsingsplan DELTA N.V. De verplichting tot splitsen volgt uit de Wet onafhankelijk netbeheer. Uitgangspunt is dat er twee financieel gezonde levensvatbare bedrijven onstaan: een netwerkgroep en een commercieel bedrijf. Provinciale Staten van Zeeland behandelen het splitsingsvoorstel op 8 juli 2016. Het standpunt van GroenLinks en de bijdrage van Gerwi Temmink aan de discussie:

   

  Lees verder
 3. Motie varianten aansluiting Sloeweg

  Tijdens de Statenvergadering van 8 juli 2016 - agendapunt 10, moties niet behorende bij een agendapunt - kwam GroenLinks met een motie die GS opdraagt 'om alle varianten, al of niet nader onderzocht, op te nemen in het eindvoorstel Knooppunt N62-Bernhardweg, opdat PS hierover na de zomervakantie een gemotiveerd besluit kunnen nemen'.

  Lees verder
 4. Garantstelling lening ZB Planbureau en Bibiliotheek

  GS verzoeken PS in te stemmen met garantstelling van 67% voor een lening van € 4 miljoen aan ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland bij de Nederlandse Waterschapsbank, in 14 jaar aflopend tot € 0 met jaarlijkse aflossing. Wat GroenLinks betreft is het goed fatsoen om nu in 14 jaar af te betalen in plaats van in 30 jaar. De bijdrage van Gerwi Temmink in de Statenvergadering van 8 juli:

  Lees verder
 5. Extra kosten Marinierskazerne? GroenLinks stelt vragen

  Voor de komst van de Marinierskazerne naar Vlissingen moet er nog één overeenkomst worden gesloten met Defensie: die om het terrein uiteindelijk bomvrij te kunnen opleveren. Juist in deze laatste overeenkomst schuilen grote (financiële) risico’s die kunnen oplopen tot 1 miljoen euro. Wie draait daar voor op? GroenLinks stelde op 13 juni jl. vragen. GS antwoorden als volgt:

  Lees verder
 6. Vragen kustbebouwing

  kustlandschap, Zeeuwse kust, Vlissingen

  Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wilde het bouwverbod aan de kust loslaten, maar trok dit plan 21 januari jl. door de stem van een enorm aantal ondertekenaars van www.beschermdekust.nl en de druk van de Tweede Kamer weer in. Ze kondigde vervolgens aan met betrokken overheden en organisaties in gesprek te gaan om een kustpact te sluiten waarin afspraken staan over hoe we omgaan met onze kust.

  GroenLinks heeft zorgen om het prachtige, open kustlandschap en Statenlid Gerwi Temmink stelde op 10 februari jl. vragen:

  Lees verder