Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Rapport Rekenkamer "Vrijkomende agrarische bebouwing" en motie

  Rekenkamer Zeeland heeft een rapport uitgebracht over haar onderzoek naar vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) in Zeeland tot 2030. Gerwi Temmink dient een motie in met de strekking dat GS gedetailleerd onderzoek laten verrichten opdat de ‘asbestregeling’ niet als gevolg heeft dat leegstaande gebouwen niet worden gesaneerd omdat er zonnepanelen op zijn gelegd. Lees hier het Statenvoorstel en verderop de bijdrage van Gerwi.

  Lees verder
 2. Uitbreiding nertsenfokkerij Stavenisse?

  Ondanks de Wet verbod pelsdierhouderij menen B en W van Tholen en GS van Zeeland een nertsenfokkerij in Stavenisse een uitbreiding van zijn bedrijf te moeten toestaan. Het aantal dieren wordt vergroot van 10.000 naar 15.000, op nota bene dezelfde bedrijfsoppervlakte. GroenLinks stelde op 1 september 2016 vragen. GS zien geen wettelijke mogelijkheid de vergunning te vernietigen, de uitbreiding gaat door. Is dit in de geest van de Wet verbod pelsdierhouderij?

  Lees verder
 3. Handhaving verbod bijengif

  GroenLinks is blij dat het gebruik van het gif imidacloprid aan banden wordt gelegd en stelde op 7 juli jl. vragen over de stand van de biodiversiteit in Zeeland en over de handhaving van het verbod. Zou Zeeland experimenteergebied kunnen worden voor ecologische vernieuwing?

   

  Lees verder
 4. Veiligheid transport hoogwaardig nucleair afval in het geding

  Sinds de zomer van 2016 bestaat er grote onduidelijkheid of het transport van hoogwaardig nucleair afval van Petten naar COVRA in Vlissingen nog wel veilig plaatsvindt. Belangrijkste voorwaarde is dat het materiaal verpakt wordt in speciaal voorgeschreven B-containers. Die blijken op... GroenLinks maakt zich zorgen en Gerwi Temmink stelde op 27 augustus jl. vragen. GS antwoorden o.m. dat 'navraag bij de ANVS leert dat van bestelling van nieuwe containers niets bekend is. Dit wordt ook door de COVRA bevestigd. Lees de volledige antwoorden:

  Lees verder
 5. Motie: 380kV en leveringszekerheid Zeeuws-Vlaanderen

  Naar aanleiding van het Statenvoorstel Rijksinpassingsplan Zuid-West 380kV-west, vraagt GroenLinks zich o.a. af waarom GS accepteren dat Zeeuws-Vlaanderen er zo bekaaid vanaf komt? Hoe zien GS dit met de leveringszekerheid op termijn? En vinden GS het niet ook gewenst dat de connectiviteit met België sterk wordt verbeterd? GroenLinks vindt dat de energiemarkt Europees opgepakt moet worden, zeker wanneer we ook de klimaatdoelstellingen willen halen. Daarom diende GroenLinks een MOTIE in. Na de suggestie om dit onderwerp te agenderen en bespreken in de commissie Ruimte en de toezegging van de gedeputeerde, werd de motie aangehouden.

  Lees verder
 6. Zeeuwse Volksraadpleging

  “Wilt U dat er binnenkort 200 miljoen euro Zeeuws overheidsgeld (d.m.v. geld of garanties) wordt besteed aan het voortzetten van de Kerncentrale Borssele?”

  Lees verder
 7. Vragen onderzoek Ecohotel Grevelingen

  In een notitie  over de liquidatie van de Natuur- en Recreatieschappen Grevelingen en Haringvliet troffen wij een passage aan over een geheim deel van de betreffende AB-vergadering, waarin besluiten zijn genomen met financiële consequenties ter grootte van € 134.000,- Dit bedrag zou volledig besteed worden aan onderzoek over de stand van zaken van het Ecohotel. Dit riep bij GroenLinks veel vragen op. GS antwoorden op onze vragen van 7 juli o.a. dat het gaat om 'het afhechten van losse eindjes en door vastleggen van het proces te leren voor eventuele toekomstige projecten'...

  Lees verder
 8. Vragen kustbebouwing en leegstand

  Nu de bouwdrift aan de kust explosieve vormen aanneemt en de situatie zorgelijker is dan gedacht*, vraagt GroenLinks zich af hoe het zit met leegstand en leefbaarheid op vakantieparken aan de Zeeuwse kust. In het kantoren- en het winkelsegment vormen leegstand en verpaupering intussen een probleem dat vraagt om beleid ten aanzien van herstructurering. Dreigen deze problemen nu ook voor de kust?

  De antwoorden van GS op GroenLinks-vragen van 14 juni jl.:

   

  Lees verder