Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Obstakel Borssele II weg - GroenLinks stelt vragen

  De Volkskrant kopt vandaag "Obstakel nieuwe Borssele weg". De bouw van een nieuwe kerncentrale in Borssele zou daarmee in een stroomversnelling komen. De reden is dat het langlopende conflict over de aandelenverhouding is opgelost. De bouw van een nieuwe centrale moet in 2015 beginnen. Aldus de Volkskrant. GroenLinks-fractievoorzitter Leen Harpe zal hierover vragen stellen in de Provinciale Statenvergadering van 23 mei a.s.

  Lees verder
 2. Natuurbeleid collegeprogramma

  Op 13 april stelde GroenLinks vragen over het natuurbeleid van het collegeprogramma n.a.v. het plan van Bleker (landbouw) om Europees beschermde natuurgebieden te schrappen, wat op verzet stuit van de Europese Commissie, die de EU-richtlijnen voor bescherming van vogels en hun habitat ziet als doorslaggevende instrumenten. In de bijlage de vragen met de antwoorden van het college van GS.

 3. Thermphos overschrijdt dioxinenorm

  In de afgelopen twee maanden is bij fosforproducent Thermphos in Vlissingen-Oost tweemaal een overschrijding gemeten van de vergunde norm van 0,4 nanogram voor de uitstoot van dioxine per kubieke meter lucht (ng TEQ/Nm3). De Provincie heeft een last onder dwangsom in voorbereiding. Lees in de bijlage het persbericht van de Provincie Zeeland.

 4. ZEMBLA 21 mei: Kerncentrales verkopen doe je zo!

  Als het aan dit kabinet ligt, krijgt Borssele binnen enkele jaren een tweede kerncentrale. Ondanks de nucleaire ramp in Japan, zet minister Verhagen de plannen door en de kernenergielobby draait op volle toeren. ZEMBLA vanuit Borssele in gesprek met lobbyisten, bewoners, deskundigen en de plaatselijke politiek over de strategieën om Nederland klaar te stomen voor een nieuwe kerncentrale. Za. 21 mei, 22:35u VARA NEd2. Kijken!

  Lees verder
 5. Nucleaire stresstests: Fanc en Leterme hebben deels gelijk

  Bron: DeWereldMorgen.be - Opinie door Bart Staes | Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc) heeft gelijk met zijn advies om de nucleaire stresstests uit te voeren volgens 'de hoogste criteria van nucleaire veiligheid'. Ontslagnemend premier Yves Leterme wil ook dat België die hanteert, maar wijst er terecht op dat die strenge criteria in heel de EU moeten worden toegepast.

  Lees verder
 6. Genoeg ruimte voor verbeelding

  Op de agenda van PS stond het rapport van de visitatiecommissie bestuurskrachtmeting provinciebestuur: "Ruimte voor verbeelding". Het provinciebestuur van Zeeland scoort voldoende in het oplossen van actuele Zeeuwse opgaven, maar strategische besluiten voor de toekomst van Zeeland worden te weinig genomen. De Staten van Zeeland willen snel aan de slag met de verbeterpunten en formeren een bestuurlijke werkgroep dualisering met uit elke fractie een afgevaardigde. Leen Harpe leverde alvast commentaar; de bijdrage is verderop te lezen.

  Lees verder
 7. Thoolse samenwerking met Brabant

  Tholen heeft een hechte samenwerking opgebouwd met Noord-Brabant. GroenLinks deed met de visienota "De grootste provincie van Nederland is te klein" al eerder een voorzet voor hechtere bestuurlijke samenwerking tussen Zeeland en Brabant. Met name is er veel voordeel te halen in de economische driehoek Vlissingen/Terneuzen-Moerdijk-Rotterdam door gestructureerde bestuurlijke samenwerking. GroenLinks stuurt hier op aan met de volgende vragen:

  Lees verder
 8. Vlissingen schrapt hoofdstuk milieu uit kadernota

  Vlissingen kende een 'Routekaart 2050 Vlissingen energieneutraal'. Deze kwam tot stand op initiatief van GroenLinks Vlissingen met stakeholders uit bedrijfsleven, onderwijs, woningbouw, milieubeweging en burgers. De kadernota 2012 heeft als titel 'voortvarend en duurzaam', maar daar is niets van te merken nu de coalitiepartijen het hele hoofdstuk milieu uit de kadernota hebben geschrapt.

  Lees verder
 9. Natuurdoelen / herstel Zeeuwse Delta

  Op 4 mei stelde GroenLinks vragen n.a.v. een brief van staatssecretaris Bleker over natuurdoelen / herstel Zeeuwse Delta. In de brief deed Bleker enkele treffende uitspraken, o.a. in reactie op een motie van PS van Zeeland over de natuurdoelen / herstel in de Zeeuwse Delta. In de bijlage de antwoorden van GS.