Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Nucleaire stresstests: Fanc en Leterme hebben deels gelijk

  Bron: DeWereldMorgen.be - Opinie door Bart Staes | Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc) heeft gelijk met zijn advies om de nucleaire stresstests uit te voeren volgens 'de hoogste criteria van nucleaire veiligheid'. Ontslagnemend premier Yves Leterme wil ook dat België die hanteert, maar wijst er terecht op dat die strenge criteria in heel de EU moeten worden toegepast.

  Lees verder
 2. Genoeg ruimte voor verbeelding

  Op de agenda van PS stond het rapport van de visitatiecommissie bestuurskrachtmeting provinciebestuur: "Ruimte voor verbeelding". Het provinciebestuur van Zeeland scoort voldoende in het oplossen van actuele Zeeuwse opgaven, maar strategische besluiten voor de toekomst van Zeeland worden te weinig genomen. De Staten van Zeeland willen snel aan de slag met de verbeterpunten en formeren een bestuurlijke werkgroep dualisering met uit elke fractie een afgevaardigde. Leen Harpe leverde alvast commentaar; de bijdrage is verderop te lezen.

  Lees verder
 3. Thoolse samenwerking met Brabant

  Tholen heeft een hechte samenwerking opgebouwd met Noord-Brabant. GroenLinks deed met de visienota "De grootste provincie van Nederland is te klein" al eerder een voorzet voor hechtere bestuurlijke samenwerking tussen Zeeland en Brabant. Met name is er veel voordeel te halen in de economische driehoek Vlissingen/Terneuzen-Moerdijk-Rotterdam door gestructureerde bestuurlijke samenwerking. GroenLinks stuurt hier op aan met de volgende vragen:

  Lees verder
 4. Vlissingen schrapt hoofdstuk milieu uit kadernota

  Vlissingen kende een 'Routekaart 2050 Vlissingen energieneutraal'. Deze kwam tot stand op initiatief van GroenLinks Vlissingen met stakeholders uit bedrijfsleven, onderwijs, woningbouw, milieubeweging en burgers. De kadernota 2012 heeft als titel 'voortvarend en duurzaam', maar daar is niets van te merken nu de coalitiepartijen het hele hoofdstuk milieu uit de kadernota hebben geschrapt.

  Lees verder
 5. Natuurdoelen / herstel Zeeuwse Delta

  Op 4 mei stelde GroenLinks vragen n.a.v. een brief van staatssecretaris Bleker over natuurdoelen / herstel Zeeuwse Delta. In de brief deed Bleker enkele treffende uitspraken, o.a. in reactie op een motie van PS van Zeeland over de natuurdoelen / herstel in de Zeeuwse Delta. In de bijlage de antwoorden van GS.

 6. 'Polderklucht Hedwige'

  Op www.deltamagazine.nl is te lezen dat Bleker verschillende consultaties heeft gehad met de Provincie Zeeland, met de Vlaamse MP en de Europese Commissie. Formeel overleg over de verdragsaanpassing heeft nog niet plaatsgevonden en Eurocommissaris Potocnik hecht aan het nakomen van de verplichting tot natuurherstel. Maar "Bleker is niet de juiste gesprekspartner en er moet via Buitenlandse Zaken geopereerd worden", aldus Delta Magazine.

  Lees verder
 7. Duitsland stopt met kerncentrales

  De christen-liberale coalitie in Duitsland is het vannacht eens geworden over het sluiten van de kerncentrales. De 17 Duitse kerncentrales gaan uiterlijk in 2022 dicht. De 7 reactoren van vóór 1980, die na de kernramp in Fukushima werden gesloten, blijven definitief dicht. Kan het probleem (door RWE) eenvoudigweg naar Zeeland verplaatst worden?

  Lees verder
 8. Stemadvies VNG overwinning op kabinet

  GroenLinks is verheugd dat de gemeenten niet tekenen voor de bezuiniging op de onderkant van de arbeidsmarkt. Zij vinden het budget te krap om mensen aan het werk te helpen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakte dat onlangs bekend. GroenLinks pleitte in de Tweede Kamer en de gemeenten ook voor het niet instemmen met dit deel van het akkoord.

  Lees verder
 9. Borssele2Nee en Greenpeace in actie tegen transport kernafval

  Na de uitspraak van het gerechtshof in België, heeft de COVRA vrij baan om haar giftige lading per spoor te vervoeren door Zeeland en Brabant naar Frankrijk. Volg het transport en de actievoerders. Tegelijkertijd, tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer, stelt Liesbeth van Tongeren vragen aan de minister. Lees verder!

  Lees verder