Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Bestuursakkoord Rijk-provincies 2011-2015

  De Staten van Zeeland stemden voor het bestuursakkoord, zij het met een kanttekening. GroenLinks wilde dat over de deelakkoorden natuur en jeugdzorg opnieuw zou worden onderhandeld en diende daarvoor een motie in (zie bijlage). De motie werd verworpen doordat SP, PVV, SGP, VVD en CDA tegen stemden.

  Lees verder
 2. Afscheid Joke van Nieuwenhuizen en 'Groen Lintje'

  Met ingang van 1 september 2011 stopt Joke van Nieuwenhuizen als raadslid in Middelburg. Vanaf 2002 maakt zij deel uit van de GroenLinks-raadsfractie, waarvan 5 jaar als fractievoorzitter. Joke stopt om persoonlijke redenen. Vanwege het zomerreces was haar afscheid op 4 juli jl.; daarbij ontving zij een 'Groen Lintje'.

  Lees verder
 3. Europese Commissie dreigt met 'inbreukprocedure' Westerschelde in brief aan Bleker

  Als het kabinet-Rutte zijn afspraken niet nakomt over natuurherstel als compensatie voor de verdieping van de Westerschelde, wil de Europese Commissie juridische stappen ondernemen tegen Nederland. De commissie zal dan een z.g. 'inbreukprocedure' beginnen om Nederland te dwingen om afspraken na te komen. Dat staat in een EU-brief gericht aan staatssecretaris Bleker van 8 april 2011, die nog steeds niet openbaar gemaakt is.

  Lees verder
 4. 9 september provincietour: Tweede Kamerfractie bezoekt Zeeland

  Jolande Sap neemt op vrijdag 9 september samen met o.a. Liesbeth van Tongeren, Rik Grashoff en de kersverse senator Marijke Vos een kijkje in de Hedwigepolder. Verder gaat Jolande - als vast onderdeel van de provincietour - weer in gesprek met groene ondernemers. Kamerlid Liesbeth van Tongeren presenteert haar initiatiefwet voor een referendum over een tweede kerncentrale.

  Lees verder
 5. Stresstest kerncentrale Borssele te mager volgens Greenpeace

  Ofwel: "hard hollen, snel thuis", aldus Jorien de Lege, campagneleider kernenergie bij Greenpeace. Greenpeace vindt dat EPZ, eigenaar van de kerncentrale, zich minimaal inspant. Sinds de ramp met de kerncentrale in Fukushima [Japan] worden alle Europese kerncentrales onderworpen aan een veiligheidstest. 'Stresstest' is een groot woord; het gaat om een 'papieren' test waarbij de effecten van bepaalde situaties worden doorgerekend.

  Lees verder
 6. Bleker zet snoeischaar in Nederlandse natuur

  Het voorlopige bestuursakkoord dat staatssecretaris Henk Bleker van EL&I vannacht sloot met de provincies breekt de natuur in Nederland ronduit af. Pas in 2021 is de zogenaamde ecologische hoofdstructuur af. Dan is er 100.000ha minder natuur gerealiseerd dan eerder afgesproken; bovendien worden bestaande natuurgebieden hiervoor opgeofferd. GroenLinks roept Bleker ter verantwoording en roept provincies op het onderhandelaarsakkoord niet tekenen.

  Lees verder
 7. Internationale demonstratie bij kerncentrale Tihange (B)

  Op 17 september jl. was er in Huy (B) een internationale demonstratie tegen kernenergie. Actiecomité Borssele2Nee (B2N) was van de partij en doet verslag. Dezelfde dag vonden ook in Frankrijk en Duitsland demonstraties plaats onder het motto: "Straling zonder grenzen, verzet zonder grenzen, atoomenergie Stop!" Hieronder de tekst van Ton de Nooij, die hij ter plaatse uitsprak namens B2N en het Landelijk Platform Tegen Kernenergie (LPTK).

  Lees verder
 8. Najaarsoverleg GroenLinks Zeeland

  Op zaterdag 19 november a.s. is er een najaarsoverleg van GroenLinks in Zeeland. Op het programma onder meer het Omgevingsplan 2012-2018 voor Zeeland en de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD). We hopen veel leden - en pers - te ontmoeten; niet-leden zijn ook welkom. Verderop meer over het programma.

  Lees verder