Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Vragen lekkage fosforzuur Sloegebied

  Statenlid Leen Harpe is bezorgd over de lekkage van fosforzuur die woensdag plaatsvond op het spooremplacement in het Sloegebied. Op 23 februari jl. stelde Leen Harpe vragen aan het college van GS. Vandaag ontvingen we de antwoorden.

  Lees verder
 2. Bleker vreest dat de Hedwigepolder onder water moet

  Op de website van de PZC een interview met staatssecretaris Bleker, die hoopt a.s. donderdag de Europese Commissie te overtuigen van de alternatieve ontpolderingsplannen. Als de Europese Commissie daar niet mee akkoord gaat, vreest Bleker dat de Hedwigepolder toch onder water moet. Verderop de link naar het interview met de PZC.

  Lees verder
 3. Brief aan GS inzake de actie van de PVV tegen arbeidsmigranten

  De PVV heeft Nederland hiermee op de kaart gezet en wel in negatieve zin. Het vriendelijke imago van Nederland in het buitenland wil GroenLinks niet laten vertroebelen door een publiciteitsstunt. Naast het immorele karakter van deze actie, kleeft er ook een bestuursrechtelijk aspect aan. Zeker Zeeland - met honderden arbeiders uit Midden- en Oost-Europa - kan de actie niet onweersproken laten. De PVV-actie is namelijk ook gericht tegen het provinciale beleid. De volledige tekst van de brief is verderop te lezen >

  Lees verder
 4. Waterdunen kan worden aangelegd

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het provinciale inpassingsplan 'Waterdunen' nagenoeg geheel in stand gelaten. Dat blijkt uit een uitspraak van vandaag (15 februari 2012). Het plan maakt het mogelijk een natuurrecreatiegebied aan te leggen in West Zeeuws-Vlaanderen. De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, de Stichting verbeterde gebiedsaanpak Breskens Groede en twee inwoners uit Breskens en Groede hadden de Raad van State gevraagd het inpassingsplan te vernietigen. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk. Lees verder >

  Lees verder
 5. STAPPEN VOOR NATUUR: wandel mee in Plan Tureluur! [24 mrt.]

  Op zaterdag 24 maart wandelt GroenLinks Zeeland in Plan Tureluur. De afdeling nodigt iedereen uit om samen te genieten van het vele moois dat Nationaal Park Oosterschelde met als onderdeel plan Tureluur te bieden heeft. De verdere ontwikkeling van Plan Tureluur komt door de kabinetsplannen om drastisch te bezuinigen op natuur ernstig in gevaar. Daarom brengen we dit gebied onder de aandacht en maken een wandeling o.l.v. ecoloog John Beijersbergen m.m.v. René Wink (Natuurmonumenten). TK-lid Linda Voortman en Statenlid Leen Harpe wandelen ook mee!

  Lees verder
 6. GroenLinks-initiatief Restwarmtebenutting aangenomen door Staten

  In Zeeland wordt een enorme hoeveelheid warmte geproduceerd. Deze kostbare energie gaat voor een groot deel verloren. Nu grote bedrijven vanaf 2013 moeten gaan betalen voor CO2-rechten, is restwarmte wellicht een haalbare en betaalbare energiebron. Ook in Zeeland maakt de woningbouw moeilijke tijden mee. Lichtpunt is dat energiezuinige huizen goed worden verkocht. Samen met de GroenLinks raadsfracties van Goes, Middelburg en Vlissingen wordt voorgesteld een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om restwarmte nuttig te gebruiken, bv. in de woningbouw.

  Lees verder
 7. Motie bestedingsruimte

  Voor zover het zich laat aanzien, is er een aanzienlijke bestedingsruimte in de begroting 2012. GroenLinks vindt het wenselijk dit door de Rekenkamer te laten onderzoeken d.m.v. een quickscan en dient hiertoe een motie in tijdens de Statenvergadering van 9 maart a.s. Overweging 4 bij ‘constaterende dat’ is afkomstig uit het collegeprogramma (meer ruimte en aandacht geven aan dualisme. Zie hier een schone kans! De duale motie spreekt voor zich.

  Lees verder
 8. Zonnepanelen voor alle Zeeuwen

  ZMf en Zeeuwind hebben de handen ineen geslagen en werken onder de naam ‘Het Zon Effect’ samen aan meer zonne-energie in Zeeland. Zo kunnen zij u nu tegen een scherpe prijs diverse pakketten zonnepanelen aanbieden. U kunt kiezen voor een pakket met volledige installatie of een ‘doe-het-zelf’ pakket. Er zijn diverse informatiebijeenkomsten; meer over de actie is te lezen in de bijlagen

  Lees verder
 9. Motie 57+

  Het college van GS wil ruim 150 formatieplaatsen laten vervallen. Dat betekent ook verlies van taken. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat eerst een kerntakendiscussie wordt gevoerd, een bevoegdheid van de Staten. GroenLinks dient daarom tijdens de Statenvergadering van vrijdag 9 maart een motie vreemd aan de orde van de dag in.

  Lees verder
 10. Demonstratie Malieveld - DOE MEE!

  Op donderdag 22 maart is er een demonstratie op het Malieveld te Den Haag tegen de asociale plannen van dit kabinet, met name verwoord in de Wet werken naar vermogen (WWNV). De FNV organiseert bussen op die dag; meer informatie volgt. Achtergrondinfo: zie www.laatzenietvallen.nl en DOE MEE!

  Lees verder