Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Extra kosten Marinierskazerne? GroenLinks stelt vragen

  Voor de komst van de Marinierskazerne naar Vlissingen moet er nog één overeenkomst worden gesloten met Defensie: die om het terrein uiteindelijk bomvrij te kunnen opleveren. Juist in deze laatste overeenkomst schuilen grote (financiële) risico’s die kunnen oplopen tot 1 miljoen euro. Wie draait daar voor op? GroenLinks stelde op 13 juni jl. vragen. GS antwoorden als volgt:

  Lees verder
 2. Vragen kustbebouwing

  kustlandschap, Zeeuwse kust, Vlissingen

  Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wilde het bouwverbod aan de kust loslaten, maar trok dit plan 21 januari jl. door de stem van een enorm aantal ondertekenaars van www.beschermdekust.nl en de druk van de Tweede Kamer weer in. Ze kondigde vervolgens aan met betrokken overheden en organisaties in gesprek te gaan om een kustpact te sluiten waarin afspraken staan over hoe we omgaan met onze kust.

  GroenLinks heeft zorgen om het prachtige, open kustlandschap en Statenlid Gerwi Temmink stelde op 10 februari jl. vragen:

  Lees verder
 3. Voorjaarsnota 2016

  Op de agenda van de PS van 3 juni het Statenvoorstel Voorjaarsnota 2016, inclusief brief GS: "De financiële situatie van de Provincie noopt tot een zorgvuldige prioriteitstelling. De kaderstelling voor 2017 en verder is daarom voorbereid door de volledige begroting opnieuw te bezien, een integrale heroverweging." GroenLinks plaatst enkele kritische noten; de bijdrage van Gerwi Temmink:
   

  Lees verder
 4. Antwoorden op vragen intensieve aquacultuur Kingfish

  Door Kingfish is een verzoek ingediend om planologische medewerking aan de vestiging van een viskwekerij bij de Zeelandbrug - ter plaatse van voormalige Stichting Zeeuwse Tong - voor de kweek van Yellowtail Kingfish. Het gebied heeft de bestemming ‘agrarisch’ en is aangewezen als ontwikkelingszone voor extensieve aquacultuur. Hier gaat het echter om intensieve aquacultuur, een methode van viskweken die hier niet rechtstreeks is toegestaan. GroenLinks stelde op 26 november vragen en vandaag ontvingen we de antwoorden van GS:

  Lees verder