Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Voorjaarsnota 2016

  Op de agenda van de PS van 3 juni het Statenvoorstel Voorjaarsnota 2016, inclusief brief GS: "De financiële situatie van de Provincie noopt tot een zorgvuldige prioriteitstelling. De kaderstelling voor 2017 en verder is daarom voorbereid door de volledige begroting opnieuw te bezien, een integrale heroverweging." GroenLinks plaatst enkele kritische noten; de bijdrage van Gerwi Temmink:
   

  Lees verder
 2. Antwoorden op vragen intensieve aquacultuur Kingfish

  Door Kingfish is een verzoek ingediend om planologische medewerking aan de vestiging van een viskwekerij bij de Zeelandbrug - ter plaatse van voormalige Stichting Zeeuwse Tong - voor de kweek van Yellowtail Kingfish. Het gebied heeft de bestemming ‘agrarisch’ en is aangewezen als ontwikkelingszone voor extensieve aquacultuur. Hier gaat het echter om intensieve aquacultuur, een methode van viskweken die hier niet rechtstreeks is toegestaan. GroenLinks stelde op 26 november vragen en vandaag ontvingen we de antwoorden van GS:

  Lees verder
 3. 380kv in Zeeland

  380kv

  In de commissie Ruimte van 22 april jl. kwam 380kv aan de orde. Statenlid Gerwi Temmink deed een poging om een onderzeese kabel weer op de agenda te krijgen. De leidingen vanuit de windmolens op zee zouden dan niet in de gemeente Borsele aan land komen, maar pas bij Rilland. Zoveel extra geld hoeft dat niet te kosten, denkt Temmink. Bovendien kost een gedeeltelijke ondergrondse aanleg op land bij de dorpen óók extra geld.

  Lees verder
 4. Trauma Antwerpen en Gent oplossing tegengaan wegenvignet

  België is weer voornemens het wegenvignet in te stellen. Met name voor Zeeuws-Vlaanderen valt dat desastreus uit. Aan een kant de tolheffing voor de Westerschelde en richting zuiden het Belgische wegen(belasting)vignet. België lijkt zich vrij te voelen nu de Scheldeverdieping is geregeld, maar dan hebben ze het mis. Genoeg dossiers om te koppelen:

  Lees verder
 5. Vragen extra kosten Non Activiteitsregeling (NAR) / 57+ -regeling

  Omroep Zeeland berichtte dat de provincie 2,5 miljoen euro extra moet uittrekken voor de 57-plus-regeling. “160 provincieambtenaren die gebruik maakten van de regeling moeten gecompenseerd worden, omdat de pensioenleeftijd is verhoogd tot 67 jaar. Dat was nog niet bekend toen de 57-plus-regeling in januari 2013 inging.” Toch spreekt de provincie niet van een miljoenentegenvaller…*

  GS antwoorden op vragen van Gerwi Temmink van 19 februari jl. o.a. 'dat pas in 2020 bekend is wat de regeling heeft gekost':

  Lees verder