Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Ook RWE stelt plannen Borssele-2 uit

  Het Duitse energieconcern RWE stelt de plannen voor een tweede kerncentrale voorlopig uit. Delta maakte onlangs al bekend de plannen voor een tweede kerncentrale in Zeeland voorlopig uit te stellen. Volgens RWE is er met het huidige economisch klimaat een te groot risico dat de miljardeninvestering niet wordt terugverdiend. Nu ook RWE de plannen voor een vergunningaanvraag uitstelt, zijn er geen serieuze gegadigden meer die in Nederland een kerncentrale willen bouwen.

  Lees verder
 2. Vaker kinderleukemie nabij kerncentrales

  Bij kinderen jonger dan vijf jaar die binnen een straal van 5km van een kerncentrale wonen, kon twee keer zo vaak kinderleukemie worden vastgesteld als bij kinderen die >20km van een kerncentrale wonen. Dat is de conclusie van een artikel in het Internationale Journal on Cancer naar aanleiding van een franse studie. Het onderzoek bevestigt een eerdere Duitse studie uit 2007. E.e.a. is te lezen op Duurzaamnieuws.nl. Statenlid Leen Harpe zal hierover vragen stellen in de Statenvergadering van 3 februari a.s.

  Lees verder
 3. Blekers' laatste strohalm in Hedwigedossier?

  Na Di Rupo heeft nu ook Vlaams MP Peeters Bleker gezegd dat Nederland zijn verdragsverplichtingen moet nakomen en de Hedwige ontpolderd moet worden. De brief van Peeters is te vinden in de bijlage. Verder een brief van Bleker aan de EU waarin hij vraagt de Kabinetsplannen te onderschrijven. Hoe zal de EU-commissaris omgaan met Blekers' laatste strohalm?

  Lees verder
 4. Wetsvoorstel vermindering politieke ambtsdragers

  In de commissie Bestuur, Financiën & Welzijn (BFW) werd de brief van GS besproken met de reactie op het wetsvoorstel vermindering politieke ambtsdragers. Dit voornemen is opgenomen in het Regeerakkoord; het Kabinet wil zo komen tot een compacte en slagvaardige overheid. Leen Harpe verwoordde het standpunt van GroenLinks"- een visie die eerder werd uitgedragen met de brochure "De grootste provincie van Nederland is te klein". Op deze wijze ordinair bezuinigen: nooit. GS moeten de reactie van het IPO fors aanscherpen, aldus Leen Harpe. Lees verderop de volledige reactie.

  Lees verder
 5. Hoe zit het met het natuurakkoord?

  Uit welingelichte bon vernemen we dat het niet erg vlot met het natuurakkoord en dat provincies ongeduldig worden. Bleker komt namelijk steeds terug op eerder gedane beloften, zoals over de ruilgronden. Binnen het IPO schijnt er meer begrip te zijn voor provincies die hebben tegengestemd. Leen Harpe stelt vragen in de commissie Ruimte, Ecologie & Water van vanochtend:

  Lees verder
 6. Conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau 2e kerncentrale

  De Provincie Zeeland ontving een conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau voor een 2e kerncentrale in Borssele met het verzoek om een reactie. Het ministerie heeft de conceptnotitie afgestemd met alle betrokken overheden, Zeeland Seaports en de initiatiefnemers. De notitie geeft na vaststelling feitelijk de onderzoeksopgave voor het op te stellen planMER. De Staten wordt gevraagd hiermee in te stemmen, zodat GS mede namens de Staten een reactie kunnen verzenden. Gedeputeerde De Reu (PvdA) kan zich niet vinden in de procedure voor een 2e kc. De bijdrage van Leen Harpe in de Statenvergadering is hier te lezen.

  Lees verder
 7. COS stimuleert jongeren hoe de wereld ietsje beter te maken

  UPGRADEN is onderdeel van het nieuwe jongerenprogramma "Consumptie Verplicht" van het COS. Het programma stimuleert jongeren het heft in eigen handen te nemen en de wereld iets beter te maken. Wat doe jij voor een betere wereld? Heb je een antwoord of wil je een antwoord vinden? Dan ben jij een UPGRADER in de dop. Lees snel verder!

  Lees verder
 8. Brief aan GS met voorstel extra Statenvergadering

  Statenlid Leen Harpe stuurt het college van Gedeputeerde Staten brief met het voorstel een extra Statenvergadering te houden. Er spelen naar zijn idee twee zaken die zich aan het oog van Provinciale Staten lijken te onttrekken: de uitwerking van de ambtelijke organisatie en de uitvoering van het natuurakkoord. Verderop de inhoud van de brief.

  Lees verder
 9. Vragen lekkage fosforzuur Sloegebied

  Statenlid Leen Harpe is bezorgd over de lekkage van fosforzuur die woensdag plaatsvond op het spooremplacement in het Sloegebied. Op 23 februari jl. stelde Leen Harpe vragen aan het college van GS. Vandaag ontvingen we de antwoorden.

  Lees verder