Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Initiatiefvoorstel Intercity: geen meerderheid in Staten

  GroenLinks deed in okt. 2012 het voorstel voor een haalbaarheidsonderzoek naar snellere treinverbindingen in de toekomst op het traject Vlissingen – Bergen op Zoom / Roosendaal/Breda. De intercity zou 160 km/u moeten gaan rijden. Naast het aspect veiligheid zou bestudeerd kunnen worden welke maatregelen genomen moeten worden om het reizen per trein aantrekkelijker te maken en wat de bestuurlijk gewenste spoorverbinding Zeeland–Antwerpen zou zijn. Het voorstel werd behandeld in cie. E&M van 18 febr. jl - conclusie is dat er geen meerderheid was voor dit voorstel, dus trekt GroenLinks het voorstel in.

  Lees verder
 2. Bijdrage aan de Algemene Beschouwingen

  Het politieke firmament is danig veranderd, het nieuwe kabinet is er. Ondertussen is het wel even wennen. Waar vroeger VVD bijeenkomsten werden opgesierd met dixielandbandjes zien we nu LA the Voices. PvdA’ers hijsen zich intussen in driedelig pak met stropdas. Ik hoop dat dit kabinet stabiliteit uit zal stralen en het vertrouwen van de Kamer krijgt. Dat kan wanneer er goede duale verhoudingen zijn. Een hele klus zo blijkt intussen.

  Lees verder
 3. Onderzoek snelle bootverbinding Terneuzen-Gent

  In een brief aan GS oppert Leen Harpe om de mogelijkheden van een snelle catamaran te onderzoeken. Deze zou o.a. ingezet kunnen worden op het traject Terneuzen-Gent, dit in plaats van ‘de bus’. Waarom GroenLinks hier nu mee komt, is omdat de OV-concessie in 2014 vervalt.

  Lees verder
 4. WCT versus VCT - antwoorden op vragen van Leen Harpe

  Verbrugge Terminals dreigt zijn containeractiviteiten te verplaatsen naar Rotterdam of Zeebrugge als havenbedrijf Zeeland Seaports en de provincie vasthouden aan de Westerschelde Containerterminal (WCT). Dat zegt directeur Martin Verbrugge in de PZC van 23 okt. 2012. Het college van GS liet onlangs nog weten dat een WCT de komende jaren een illusie zal blijven. Verbrugge Terminals beschikt over alle vergunningen voor een containerhaven. ZSP zou zo aan de slag kunnen met de bouw van een containerkade, niets staat dat in de weg. ZSP directeur Van der Hart zegt dat het havenbedrijf Verbrugge zal helpen bij uitbreidingen voor containeroverslag. GroenLinks stelde op 23 okt. vragen - ziehier de reactie van GS:

  Lees verder
 5. Amendement ontwerpbegroting 2013

  De provincie houdt de laatste vijf jaar gemiddeld €6,5 miljoen over op de jaarrekening. Vanuit financieel oogpunt hoeft er daarom niet op cultuur te worden bezuinigd. Dit is slechts één van de onduidelijkheden in de begroting/najaarsnota. De najaarsnota is door alle onduidelijkheden een uitsteldocument geworden. Uitstel voor diverse plannen in de maak, met als meest opvallende het ICT-budget. In de commissievergadering heb ik daarnaar gevraagd: minder ambtenaren, minder gebouwen en meer automatisering? De verantwoordelijk gedeputeerde lachte mij vriendelijk toe: "wacht u maar op het voorstel". Dat wil GroenLinks wel doen, maar het houdt in dat deze najaarsnota niet zomaar kan worden aangenomen. Daarom het volgende amendement:

  Lees verder
 6. De kerncentrale nóg 20 jaar langer open? Is dat echt nodig?

  Lees meer en teken vóór 5 december het bezwaarschrift! Momenteel ligt er een aanvraag ter inzage om de kerncentrale Borssele 20 jaar langer open te houden. En dat terwijl de centrale eigenlijk in 2013 dicht zou gaan omdat die voor maximaal 40 jaar gebruik is ontworpen en nu dus oud en afgeschreven is.

  Lees verder
 7. Motie bestuur

  Worden de provincies verheven tot landsdelen en gaan de waterschappen daar als uitvoeringsorganisaties in op? Bijna iedereen is het er over eens dat er in Nederland te veel overheid is. Het kabinet zet de vaart er in. Het regeerakkoord spreekt duidelijke taal. "...De waterschappen worden samengevoegd met de landsdelen. Samen met de mede-overheden willen we dit langetermijnperspectief realiseren. Ontwikkelingen in de gewenste richting worden aangemoedigd." Die kans mogen wij als Staten niet laten liggen. Het kabinet nodigt ons uit! GroenLinks heeft daarover in de vorige periode een voorzet gedaan. Met de brochure “De grootste provincie van Nederland is te klein” is getracht een discussie te voeren in de Staten. Dat lukte toen niet echt. Het regeerakkoord roept ons op die bruggen nu wel te bouwen en niet langs de kant te blijven staan. Wij hebben een motie voorbereid om die discussie te voeren. Input vanuit de Staten is gewenst.

  Lees verder
 8. Opruimen radioactief afval Thermphos

  RTL Nieuws berichtte op 20 nov. jl. dat de rijksoverheid waarschijnlijk de kosten van het opruimen van radioactief materiaal zal moeten betalen. GroenLinks stelde op 23 nov. jl. vragen en wil weten of dit juist is, wat hierover geregeld is in de Wm/Omgevingsvergunning, over de aanwezigheid van de Kernfysische Dienst (KFD) en meer... Lees de antwoorden van GS!

  Lees verder
 9. Bezuiniging op infrastructuur / verschuiving naar sociale agenda

  Het kabinet bezuinigt alsnog 250 miljoen euro op het fonds voor infrastructuur. Hans Spekman en Diederik Samsom verwoorden dat als volgt: "Om het evenwicht in het pakket te bewaren hebben we 250 miljoen gerealiseerd voor de sociale agenda. Daarmee kunnen we in de sfeer van ontslag en WW een aantal zaken versterken. Die 250 miljoen wordt gevonden in de infrastructuur." GroenLinks stelde op 16 nov. jl. vragen, oa of geplande investeringen in Zeeland onder druk komen staan. Volgens GS wordt de kans op toekomstige projecten (VeZA, knooppunt Zoomland, afslag Goes en N57/N59) verder gereduceerd:

  Lees verder
 10. Motie Verbrugge Container Terminal

  Tijdens de Algemene Beschouwingen (PS 9 nov.) hield het CDA een pleidooi voor aanleg van de Verbrugge Container Terminal (VCT). Dit wekte verwondering, omdat het college juist voor de Westerschelde Container Terminal (WCT) is. GroenLinks aarzelde niet en maakte er direct een motie van. Het CDA voegde de daad bij het woord en ondertekende de motie. Met 15 stemmen voor (GL, CDA, SP en PvdA) werd de motie verworpen.

  Lees verder