Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Verzoek intrekken voorstel kerntakendiscussie

  GroenLinks vraagt het college van Gedeputeerde Staten het voorstel over de kerntaken terug te nemen en op basis van hernieuwde inzichten een echt kerntakenvoorstel te maken samen met de Staten. Pas dan kan het in de Staten worden behandeld. Inmiddels blijkt dat de provincie jaarlijks miljoenen overhoudt. Ook uit de nog te behandelen voorjaarsnota blijkt dat. Bezuinigen met zoveel geld over is niet nodig. Verderop de brief.

  Lees verder
 2. Plan-Bleker over Hedwige van tafel

  Vandaag werd in de Tweede Kamer gestemd over moties over het alternatieve plan van Bleker voor de Hedwige. Een meerderheid was voor de motie om af te zien van eenderde ontpoldering; daarmee is plan-Bleker van tafel! Het woord is nu weer aan het demissionaire kabinet, dat eerder heeft aangegeven niet opnieuw met de Hedwige aan de gang te willen gaan. De Vlaamse regering zegt dat het geduld met Nederland op is.

  Lees verder
 3. Motie Westerscheldetunnel 'teruggeven' aan het Rijk

  Het hebben van de Westerscheldetunnel kan onmogelijk een kerntaak van de provincie zijn. De provincie schuift taken door naar de gemeenten. Waarom dan niet naar het Rijk? GroenLinks stelt voor de tunnelaandelen te vervreemden, op voorwaarde dat deze in overheidshanden blijven. Tegelijkertijd zou de WST tolvrij gemaakt moeten worden. Het college wordt gevraagd hiertoe een voorstel te maken en de aan de verkiezingen deelnemende partijen uit te nodigen naar Zeeland te komen om hun standpunt over dit voorstel bekend te maken.

  Lees verder
 4. GroenLinks organiseert conferenties vitalisering

  GroenLinks Zeeland organiseert een drietal conferenties waarbij de vitalisering van de samenleving in Zeeland voorop staat. De eerste conferentie wordt gehouden op Schouwen-Duiveland op 9 juni a.s en gaat over natuur en landschap. De volgende twee conferenties gaan over economie respectievelijk het sociaal domein.

  Lees verder
 5. Twee Zeeuwen op voorlopige kandidatenlijst GroenLinks

  Op 22 juni presenteerde GroenLinks de kandidatenlijst. "We kozen voor een collectief dat onze kernwaarden uitdraagt. Het zijn mensen van vlees en bloed. Geen dichtgeplamuurde politici." Aldus Tof Thissen, voorzitter van de kandidatencommissie. Nummer 6 op de lijst en hoge nieuwkomer is Niels van den Berge, beleidsmedewerker in de Tweede Kamer, afkomstig uit Zeeland. De Goese fractievoorzitter/tevens fractievolger in de Provinciale Staten Carel Bruring duwt de lijst met de 25e plaats. We zijn trots dat Zeeland goed vertegenwoordigd is en wensen alle kandidaten veel succes!

  Lees verder
 6. De Voorjaarsnota

  "Een hele opgave om na de kerntakendiscussie een beschouwing te houden over hoe we het beste voor hebben met Zeeland. Het college dat het land aan de zee heeft toevertrouwd. Het college heeft zojuist de zee van cultuur zo ongeveer leeggevist." Zo begint Leen Harpe zijn bijdrage aan de Algemene Beschouwingen. Aan bod komen de 57+ regeling, de nieuwe 'Deltastrategie', megastallen, natuurbeleid, de Schelde-akkoorden en nog veel meer...

  Lees verder
 7. Energietransitie en aandeelhoudersstrategie

  Zoals bekend wordt er Statenbreed gewerkt aan een voorstel over een nieuwe Deltastrategie. Dit n.a.v. 'het mislukken' van een tweede kerncentrale. GroenLinks doet een voorstel voor (mede)financiering energietransitie en aandeelhoudersstrategie. Dit voorstel zal vrijdag bij de behandeling van de voorjaarsnota worden ingediend. GroenLinks neemt de adviezen van Spring en Sequoia over, aangevuld met enkele aanvullingen (zie verderop).

  Lees verder
 8. Vragen over heimelijke collegebarbecue

  Op vrijdag 22 juni jl. beloofden GS bestuurlijke transparantie t.a.v. de kerntakendiscussie. Inmiddels blijkt er een uitnodiging te circuleren voor een barbecue. Tijdens de barbecue moeten genodigden het eens worden over bezuinigingen op cultuur... GroenLinks stelde hier op 23 juni jl. vragen over. In bijlage de antwoorden van GS, waarin zij o.m. stellen 'dat op de uitnodiging niet is ingegaan...'

  Lees verder