Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Schijnoplossing Bleker voor Hedwigepolder - persbericht Liesbeth van Tongeren

  Nederland komt met de zoveelste 'schijnoplossing' in deze poldersoap. Bleker wil slechts een deel van de Hedwigepolder onder water zetten en de rest van de afgesproken natuurcompensatie elders bij elkaar sprokkelen. De Zeeuwen hebben nog steeds geen duidelijkheid over hun polders en natuur. Het dagelijks Provinciebestuur van Zeeland heeft altijd moeite gehad met ontpolderen; verderop een persbericht van de Provincie Zeeland.

  Lees verder
 2. Staten spreken zich niet uit over 'Plan Bleker'

  Het kabinetsbesluit over de Hedwige - 'plan Bleker'- betekent ontpoldering op vier plaatsen in Zeeland. Daarmee handelt het kabinet in strijd met het regeerakkoord, aldus Leen Harpe. Ook handelt het kabinet op eigen houtje, zonder gemeenten en de provincie erin te kennen. GroenLinks wil voorkomen dat dit besluit wordt uitgevoerd en vraagt een uitspraak van de Staten. (NB: in bijlage de brief van Eurocommissaris Potocnik over plan Bleker)

  Lees verder
 3. STOP BLEKER - GroenLinks Zeeland wil geen nieuwe ontpolderingen

  "Soms is een mens sprakeloos. Dat overkwam mij gisteren bij het bezoek van onze vriend Bleker. Wat mankeert die man? Aan het begin van deze kabinetsperiode haalt hij het Verdrag met Vlaanderen onderuit door niet meer te gaan ontpolderen. Vervolgens komt hij ijskoud naar Zeeland met het grootste ontpoldervoorstel ooit. Hij maakt het nog erger door te stellen: 'ja mensen, het duurt nu al zo lang; nu moeten wij maar eens beslissen'. Let wel, de man die de chaos veroorzaakte zegt nu dat er chaos is." Verderop het vervolg van dit betoog van Leen Harpe...

  Lees verder
 4. Hedwigesoap: wordt vervolgd

  Vandaag was er een Tweede Kamerdebat over de Hedwigevariant van Bleker. Het debat is niet afgerond omdat eerst het standpunt van Europa wordt afgewacht - volgens staatssecretaris Bleker is een brief onderweg - en de Provinciale Staten morgen spreken over dit onderwerp. Komt er een referendum in Zeeland, zoals de PVV voorstelt? Verderop wat de media schrijven naar aanleiding van dit debat, plus enkele bijdragen van Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren.

  Lees verder
 5. Zeeuwse aftrap Jaar van de Bij

  Het gaat niet goed met de bijen in de wereld. Er zijn er steeds minder. Bijen zijn onmisbare insecten in de natuur. Zij zorgen er o.a. voor dat planten en bomen zich kunnen voortplanten. 2012 is internationaal uitgeroepen tot het Jaar van de Bij. De Zeeuwse aftrap vindt plaats op zaterdag 21 april in Kapelle.

  Lees verder
 6. Hedwigepolder: meerderheid Tweede Kamer wijst plan Bleker2 af

  In het Tweede Kamerdebat over de Hedwigepolder van vandaag bleek dat een meerderheid van de Kamer het plan van Bleker om de polder voor 1/3 onder water te zetten, niet steunt. De Kamer is verdeeld. Deze week moet het kabinet Brussel laten weten of het plan Bleker2 doorzet. Een motie van TK-lid Liesbeth van Tongeren verzoekt de regering de Welzingepolder niet onder water te zetten.

  Lees verder
 7. Verzoek intrekken voorstel kerntakendiscussie

  GroenLinks vraagt het college van Gedeputeerde Staten het voorstel over de kerntaken terug te nemen en op basis van hernieuwde inzichten een echt kerntakenvoorstel te maken samen met de Staten. Pas dan kan het in de Staten worden behandeld. Inmiddels blijkt dat de provincie jaarlijks miljoenen overhoudt. Ook uit de nog te behandelen voorjaarsnota blijkt dat. Bezuinigen met zoveel geld over is niet nodig. Verderop de brief.

  Lees verder
 8. Plan-Bleker over Hedwige van tafel

  Vandaag werd in de Tweede Kamer gestemd over moties over het alternatieve plan van Bleker voor de Hedwige. Een meerderheid was voor de motie om af te zien van eenderde ontpoldering; daarmee is plan-Bleker van tafel! Het woord is nu weer aan het demissionaire kabinet, dat eerder heeft aangegeven niet opnieuw met de Hedwige aan de gang te willen gaan. De Vlaamse regering zegt dat het geduld met Nederland op is.

  Lees verder
 9. Motie Westerscheldetunnel 'teruggeven' aan het Rijk

  Het hebben van de Westerscheldetunnel kan onmogelijk een kerntaak van de provincie zijn. De provincie schuift taken door naar de gemeenten. Waarom dan niet naar het Rijk? GroenLinks stelt voor de tunnelaandelen te vervreemden, op voorwaarde dat deze in overheidshanden blijven. Tegelijkertijd zou de WST tolvrij gemaakt moeten worden. Het college wordt gevraagd hiertoe een voorstel te maken en de aan de verkiezingen deelnemende partijen uit te nodigen naar Zeeland te komen om hun standpunt over dit voorstel bekend te maken.

  Lees verder