Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. GroenLinks wil complete natuur

  GroenLinks wil een grotere rijkdom aan planten en diersoorten in Nederland. Door natuurgebieden aan elkaar te verbinden wordt het mogelijk dat diersoorten die nu niet meer in Nederland leven terugkeren in onze natuur. Zo krijgen we een complete natuur.

  Lees verder
 2. Een groener Nederland werkt beter

  Een groener Nederland staat sterker. En dat is wat wij willen. Een Nederland met een innovatieve economie, die nieuwe banen schept. Met gelijke kansen voor iedereen. Waar ruimte is voor natuur. Met groene oplossingen komen we uit de crisis. Maar nog belangrijker: we voorkomen de volgende.

 3. Werkbezoek ProRail

  De Statenfractie van GroenLinks bracht op 27 augustus een werkbezoek aan ProRail. Aan de orde kwamen o.a. onderwerpen als personenvervoer naar Antwerpen, benutting van het goederenspoor Antwerpen / Rotterdam en de Goese situatie met de spoorbak (die er niet komt).

  Lees verder
 4. Wie praat er mee over Europa?

  Marten Wiersma schreef een ingezonden stuk over het Europadebat, dat werd geplaatst in de PZC van 6 sept. jl. (rubriek "Te Gast"). De tekst is verderop te lezen. De gedachten uit het stuk zijn door Statenfractie en bestuur GroenLinks Zeeland omgezet in een manifest: Vitalisering Bestaande Woningvoorraad. Dit manifest werd tijdens de Zeelandtour op 8 sept. jl. aangeboden aan UNETO-VNI en Bouwend Zeeland. Kandidaat-Kamerleden Niels vd Berge en Carel Bruring waren erbij.

  Lees verder
 5. Vragen bestedingsruimte 2012

  Op 13 maart 2012 stelde GroenLinks vragen over mogelijke bestedingsruimte in de begroting 2012 - er zou geld over zijn. Volgens GS lag men op schema. Uit de aanbiedingsbrief bij de conceptbegroting 2013 blijkt dat GS met gemak 10 miljoen euro overhouden. GroenLinks vraagt eind september hoe dit kan en of het collegeprogramma niet herschreven moet worden. GS antwoorden vandaag (1 november) dat 'het beeld niet ingrijpend veranderd is'.

  Lees verder
 6. Vragen over Thermphos

  Fosforproducent Thermphos verkeert in zwaar weer en heeft uitstel van betaling aangevraagd. Daardoor staan 450 banen op de tocht, plus indirect nog eens 550. Circa 200 werknemers boden de provincie een petitie aan en vragen de provincie zich sterk te maken voor behoud werkgelegenheid het nemen van politieke stappen. Leen Harpe stelde vragen in de Statenvergadering van 28 september.

  Lees verder
 7. Motie Vierde verruiming Westerschelde ongewenst

  In de Provinciale Statenvergadering van 15 juni 2007 sprak een meerderheid van de Staten (GroenLinks, PvdA, CU, SP, VVD, CDA en SGP) met een motie op initiatief van GroenLinks uit dat: "een vierde verruiming (verdiepen en verbreden) van de Westerschelde binnen het raam van de lange termijn visie als onhaalbaar c.q. ongewenst moet worden beschouwd omdat deze vergaande consequenties heeft voor veiligheid en natuurlijkheid en wijzen deze af".

  Lees verder
 8. Beleidsplan Goederenvervoer 2012-2018

  Het beleidsplan is een uitwerking van het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan (PVVP). In sept. 2011 is door PS de Kadernotitie Goederenvervoer vastgesteld; dit plan is de invulling daarvan. "Een weinig bezielende nota die de geest ademt van oude wijn in nieuwe zakken", aldus Leen Harpe, die kan instemmen met dit voorstel, behoudens aanleg WCT en verdieping monding Westerschelde.

  Lees verder
 9. Het Zeelandgevoel van Leen Harpe en een pleidooi voor een atlas

  Omroep Zeeland zendt deze weken de Zeelandcolumn uit. Hierin vertellen Zeeuwse politici wat hun Zeelandgevoel is. Hoe kijken ze naar hun provincie? Welk gevoel hoort daarbij? Dit keer het Zeelandgevoel van GroenLinks-Statenlid Leen Harpe, waarin hij vertelt over het voormalige Miniatuur Walcheren. Harpe pleit voor een atlas waarin bijzondere plaatsen in Zeeland worden beschreven. Kijk naar dit filmpje!

 10. Omgevingsplan Zeeland 2012-2018

  Het huidige Omgevingsplan 2006-2012 loopt af, tijd voor een nieuw plan. T.o.v. het lopende plan legt de opvolger een duidelijke focus op kerntaken ruimte, water, milieu en natuur. Meer hoofdlijnen, minder details en regels. Leen Harpe: "Strak beleid is omgezet in 'bijna alles is mogelijk, mits niet significant'. Dat komt het meest tot uiting bij de beschermingsformule voor natuurgebieden." GroenLinks wil graag bijstelling zien op een aantal punten en dient een amendement in, dat werd verworpen. Leen Harpe stemde tegen het Omgevingsplan.

  Lees verder