Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Het Zeelandgevoel van Leen Harpe en een pleidooi voor een atlas

  Omroep Zeeland zendt deze weken de Zeelandcolumn uit. Hierin vertellen Zeeuwse politici wat hun Zeelandgevoel is. Hoe kijken ze naar hun provincie? Welk gevoel hoort daarbij? Dit keer het Zeelandgevoel van GroenLinks-Statenlid Leen Harpe, waarin hij vertelt over het voormalige Miniatuur Walcheren. Harpe pleit voor een atlas waarin bijzondere plaatsen in Zeeland worden beschreven. Kijk naar dit filmpje!

 2. Omgevingsplan Zeeland 2012-2018

  Het huidige Omgevingsplan 2006-2012 loopt af, tijd voor een nieuw plan. T.o.v. het lopende plan legt de opvolger een duidelijke focus op kerntaken ruimte, water, milieu en natuur. Meer hoofdlijnen, minder details en regels. Leen Harpe: "Strak beleid is omgezet in 'bijna alles is mogelijk, mits niet significant'. Dat komt het meest tot uiting bij de beschermingsformule voor natuurgebieden." GroenLinks wil graag bijstelling zien op een aantal punten en dient een amendement in, dat werd verworpen. Leen Harpe stemde tegen het Omgevingsplan.

  Lees verder
 3. Veiligheid bij risico-bedrijven in relatie tot de reorganisatie bij de provincie?

  Na ‘Moerdijk’ is er veel te doen geweest over de veiligheid van bedrijven. NRC berichtte dat bedrijven ook na ‘Moerdijk’ traag zijn met het inventariseren van risico’s. Nationale regelingen worden vervangen door EU-regelgeving. GroenLinks is bezorgd om het niveau van de handhaving, mede als gevolg van de reorganisatie bij de provincie Zeeland, en stelde op 10 okt. vragen. GS antwoorden dat de veiligheid gewaarborgd is, maar nog niet alles is uitgewerkt en vastgelegd (lees door).

  Lees verder
 4. Groene Lintjes voor Ilse Pama en Niek Tramper

  GroenLinks zet initiatiefnemers zonnepanelenproject in het zonnetje - Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, zette GroenLinks Zeeland twee bijzondere mensen in het zonnetje: Ilse Pama van de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en Niek Tramper van Zeeuwind. Zij zijn de initiatiefnemers van Het Zon Effect: het project dat zorgt voor zonnepanelen op maar liefst 600 Zeeuwse huizen. Een mooie, duurzame prestatie: dat verdient een Lintje!

  Lees verder
 5. Vragen n.a.v. rapport commissie-Samson

  De provincie is verantwoordelijk voor jeugdzorg. Op 8 oktober 2012 is het rapport ‘Omringd door zorg maar niet veilig’ van de commissie-Samson gepresenteerd. Uit dit rapport blijkt dat kinderen in de jeugdzorg weinig bescherming hebben tegen seksueel misbruik. Er wordt een groot aantal aanbevelingen gedaan. Onder andere t.a.v. de opleiding van jeugdzorgwerkers, de organisatie en nazorg voor jongeren die dit is overkomen. Dit schokkende rapport roept vragen op [gesteld door GroenLinks op 8 okt. jl.], waarop we vandaag de antwoorden ontvingen van GS: zie bijlage!

  Lees verder
 6. GS over uitslag stresstest Europese Commissie KC Borssele

  Verschillende media berichtten op 2 oktober jl. over een stresstest van de Europese Commissie. Uit de stresstest blijkt dat Borssele beter beveiligd moet worden tegen overstromingen, aardbevingen en eventuele vliegrampen. GroenLinks stelde vragen; vandaag ontvingen we de antwoorden van GS:

  Lees verder
 7. Deelnemers gezocht Provinciaal Jeugddebat Zeeland

  Het Provinciaal Jeugddebat Zeeland vindt plaats op maandag 29 oktober a.s. in het provinciehuis in Middelburg. Er worden nog deelnemers gezocht: jongeren tussen 12 en 18 jaar van alle schooltypes. Meer informatie in de bijlage!

  Lees verder
 8. Werkbezoek Wijnhoeve De Kleine Schorre

  Vandaag gingen we op werkbezoek bij Wijnhoeve De Kleine Schorre in Dreischor op Schouwen-Duiveland. Een prachtig bedrijf met intussen 40.000 wijnstokken op 10ha wijngaard. De authentieke zwartgeteerde schuur uit 1735 is één van de oudste boerderijen van Dreischor. We werden gastvrij ontvangen en rondgeleid door directeur/eigenaar Johan van de Velde.

  Lees verder
 9. Initiatiefvoorstel Intercity: geen meerderheid in Staten

  GroenLinks deed in okt. 2012 het voorstel voor een haalbaarheidsonderzoek naar snellere treinverbindingen in de toekomst op het traject Vlissingen – Bergen op Zoom / Roosendaal/Breda. De intercity zou 160 km/u moeten gaan rijden. Naast het aspect veiligheid zou bestudeerd kunnen worden welke maatregelen genomen moeten worden om het reizen per trein aantrekkelijker te maken en wat de bestuurlijk gewenste spoorverbinding Zeeland–Antwerpen zou zijn. Het voorstel werd behandeld in cie. E&M van 18 febr. jl - conclusie is dat er geen meerderheid was voor dit voorstel, dus trekt GroenLinks het voorstel in.

  Lees verder