Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Trauma Antwerpen en Gent oplossing tegengaan wegenvignet

  België is weer voornemens het wegenvignet in te stellen. Met name voor Zeeuws-Vlaanderen valt dat desastreus uit. Aan een kant de tolheffing voor de Westerschelde en richting zuiden het Belgische wegen(belasting)vignet. België lijkt zich vrij te voelen nu de Scheldeverdieping is geregeld, maar dan hebben ze het mis. Genoeg dossiers om te koppelen:

  Lees verder
 2. Vragen extra kosten Non Activiteitsregeling (NAR) / 57+ -regeling

  Omroep Zeeland berichtte dat de provincie 2,5 miljoen euro extra moet uittrekken voor de 57-plus-regeling. “160 provincieambtenaren die gebruik maakten van de regeling moeten gecompenseerd worden, omdat de pensioenleeftijd is verhoogd tot 67 jaar. Dat was nog niet bekend toen de 57-plus-regeling in januari 2013 inging.” Toch spreekt de provincie niet van een miljoenentegenvaller…*

  GS antwoorden op vragen van Gerwi Temmink van 19 februari jl. o.a. 'dat pas in 2020 bekend is wat de regeling heeft gekost':

  Lees verder
 3. Visienota Kostbare Ruimte

  De leden van GroenLinks Zeeland zijn verontrust over het wel en wee van onze provincie. Natuurlijk gebeurt er veel goeds (het wel), maar er dreigen ontwikkelingen die een weerwoord vragen. GroenLinks heeft mede daarom haar visie op een aantal ontwikkelingen nog eens aan 'het papier' toevertrouwd. De ledenvergadering heeft op 16 maart 2016 ingestemd met deze visie, met het verzoek aan de fracties om dit bespreekbaar te maken in Provinciale Staten en gemeenteraden.

  Lees verder
 4. Verslag demonstratie tegen kerncentrales Doel (B)

  Antwerpen 12 maart

  Op 12 maart werd in Antwerpen gedemonstreerd tegen het langer openhouden van de Belgische kerncentrales, met name de vier in Doel. Organisator was de 11 maart-beweging, genoemd naar de datum van de tsunami die vijf jaar geleden de kerncentrale van Fukushima overspoelde, wat leidde tot een nucleaire ramp. GroenLinks, de Zeeuwse en Brabantse Milieufederaties, Benegora en WISE ondersteunden de manifestatie. Een kort verslag:

  Lees verder
 5. Kadernota Cultuurbeleid 2017-2020

  Op grond van het coalitie-akkoord en de uitgangspunten van de door PS op 13 februari 2015 vastgestelde startnotitie provinciaal cultuurbeleid 2017-2020, ligt de kadernota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020 voor. PS worden verzocht hiermee in te stemmen, met inbegrip van de daarin genoemde voorkeursopties op de onderdelen Vrijwilligers, Stedelijke aantrekkelijkheid als motor, Ondersteuning bij verwerving middelen en Media. Lees hier het volledige Statenvoorstel

  De bijdrage van Gerwi Temmink:

  Lees verder
 6. Manifestatie "DOEL: nucleair NEEN! hernieuwbaar JA!"

  Op 12 maart wordt er in Antwerpen gedemonstreerd tegen het langer openhouden van Belgische kerncentrales, met de nadruk op de vier centrales in Doel. GroenLinks, de Zeeuwse en Brabantse Milieufederaties, Benegora en WISE ondersteunen de demonstratie die door o.a. Greenpeace België wordt georganiseerd. Ga mee naar Antwerpen om je ongenoegen te uiten over kernenergie en op te roepen tot meer hernieuwbare energie. Vijf jaar na de kernramp in Fukushima (11 maart 2011) is het tijd voor een ander energiesysteem. Meld je aan en stap in de bus!

  Lees verder
 7. Amendement Omgevingsplan: clustering aquacultuur

  GroenLinks en PvdA hebben zich gerealiseerd dat de paragrafen “bedrijventerrein” en “clusteringsgebieden” uit het huidige Omgevingsplan op verschillende manieren uitgelegd kunnen worden, met dusdanige effecten op het agrarisch landschap dat deze niet meer onder de noemer landschappelijk inpasbaar kunnen worden geschaard. Industriële aquacultuur past - gezien de aard van de werkzaamheden, het transport daaromheen,de hoogte van de bedrijfsgebouwen en het maximaal mogelijke aantal van dergelijke bedrijven – volgens deze partijen uitsluitend op bedrijventerreinen. Daarom het volgende amendement in PS van 11 maart 2016:

  Lees verder
 8. Herziening Omgevingsplan

  Met de herziening van het omgevingsplan en wijziging van de verordening ruimte beogen GS het omgevingsbeleid te verbeteren. Belangrijkste inhoudelijke besluiten gaan over zonneparken, kustbebouwing en bedrijventerreinen. De inspraakrondes hebben geleid tot een aantal wijzigingen ten opzichte van de kadernota. Volgens GS 'gaat het vooral om concretisering van teksten en meer verantwoordelijkheid en afwegingsruimte voor gemeenten'. De hoofdkoers die door PS in de kadernota is uitgezet, zou bij alle thema's intact zijn gebleven. Lees hier het Statenvoorstel

  GroenLinks plaats hier de nodige opmerkingen bij en komt met amendementen. De bijdrage van Statenlid Gerwi Temmink:

   

  Lees verder
 9. Amendement tegen meer ruimte voor de pelsdierhouderij

  Bij de behandeling van de herziening van het Omgevingsplan in de Statenvergadering van 11 maart 2016 diende Gerwi Temmink een amendement in om het onbedoeld meer ruimte bieden aan de pelsdierhouderij (een vorm van intensieve veehouderij) tegen te gaan. Gedeputeerde Schönknecht reageert dat ze blij is met dit amendement; zij ondersteunt dit van harte.

  Stemming: alle partijen zijn voor dit amendement, met uitzondering van de ChristenUnie: AANGENOMEN!

  Lees verder