Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Sanering Thermphos

  Op 31 oktober 2016 was het budget van € 41 miljoen voor de sanering van Thermphos uitgeput. Om tot voortgang in afronding van de werkzaamheden te komen, zodanig dat een toestand wordt bereikt die zo veilig mogelijk is en voldoet aan de milieuvoorschriften, wordt voorgesteld om (extra) middelen beschikbaar te stellen aan Van Citters Beheer. Er is op dit moment geen onderbouwd plan voor afronding van de werkzaamheden die voortvloeien uit de turn key overeenkomst. Dit plan moet vóór 15 december 2016 gereed zijn. Lees het Statenvoorstel en het standpunt van GroenLinks:

  Lees verder
 2. Handel in vervuilde diesels

  Op 19 september maakte Public Eye bekend* dat grondstoffenhandelaren in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen benzine en diesel opkopen met daarin veel zwavel en benzeen. Deze handelaren verkopen de brandstoffen door naar Afrikaanse landen, waar ze zorgen voor enorme vervuiling. Diverse landelijke, maar ook Zeeuwse media** rapporteerden hierover. Speelt dit ook in Zeeland? GroenLinks stelde op 4 oktober vragen; de antwoorden van GS:

  Lees verder
 3. Waterdunen

  Voorjaar 2016 zijn PS geïnformeerd over een dreigend verschil op de GREX Waterdunen. GS hebben het project doorgelicht en enkele scenario's ontwikkeld met actualisatie van de scoop. Onderzoek en overleg met partners heeft geleid tot een nieuwe GREX 2017 o.b.v. een voorkeurscenario. Dit scenario inclusief dekkingsvoorstel staat op de agenda van PS van 4 november 2016. GS stellen voor:

  Lees verder
 4. Reclamecircus langs A58

  In 2015 schreef de PZC*: “Het gaat sluipenderwijs. Maar er komen steeds meer reclameborden langs de A58 en provinciale wegen.” En door de eigen regels van provincie en gemeenten dreigt een reclamecircus. Want wie weet nog wat er waar mag?

  Het nieuwste attribuut in het reclamecircus is het niet te missen mega ledscherm aan de A58 bij bedrijventerrein Noordzak in Heinkenszand. “Of je nu oost- of westwaarts rijdt, een felverlicht scherm met reclame schreeuwt om jouw aandacht”, aldus PZC**. Daarmee vormt het een risico voor de verkeersveiligheid. Ook vindt de fractie van GroenLinks dit reclamecircus niet passen bij het landschap van Zeeland, en stelde op 12 oktober jl. de volgende vragen:

  Lees verder
 5. Nieuwsbrief november 2016

  Er is weer een nieuwsbrief uit. Deze keer aandacht voor het fietsvoetveer, Waterdunen, Thermphos, DELTA en nog veel meer. We wijzen ook op een petitie tegen bouwen in het Veerse Meer; teken de petitie en bescherm de Zeeuwse kust!

 6. Toekomstverkenning fietsvoetveer

  Op de agenda van Provinciale Staten van 4 november 2016 het Statenvoorstel toekomstverkenning fietsvoetveer. Het fietsvoetveer is een belangrijke schakel in het netwerk van openbaar vervoer. GS hebben onderzocht wat de belangrijkste beïnvloedbare kosten zijn en via welke scenario's kosten en opbrengsten meer in evenwicht kunnen worden gebracht. Voortzetting van deze verbinding tussen Vlissingen en Breskens is namelijk van groot belang.

  Lees verder
 7. Sanering Thermphos

  Om tot een voortgang in de afronding van de werkzaamheden op het Thermphos-terrein te komen, zodanig dat de toestand van het terrein veilig is en voldoet aan milieuvoorschriften, stellen GS voor om (extra) middelen beschikbaar te stellen aan Van Citters Beheer die de werkzaamheden uitvoert. Er was € 41 miljoen beschikbaar; op 31 oktober jl. was dit bedrag uitgeput. Op grond van een overeenkomst tussen de provincie en Zeeland Seaports is de provincie verantwoordelijk voor de meerkosten, waaronder de beheerskosten. GroenLinks vraagt zich af hoe het mogelijk is dat pas 22% van het werk is uitgevoerd. Gerwi Temmink:

  Lees verder
 8. Masterplan Campus Zeeland!

  Onderwijs Autoriteit Zeeland heeft in 2015 het advies Campus Zeeland! uitgebracht. O.b.v. dit advies én het rapport economische structuurversterking (commissie-Balkenende) is het Masterplan Campus Zeeland! opgesteld. Doel: in samenwerking met onderwijs-ondernemers-overheden de Zeeuwse economische structuur versterken, o.a. met de realisatie van een bètacollege, innovatie, toename aantal studenten HZ en UCR, aansluiting mbo bij bedrijfsleven. PS wordt verzocht een bijdrage te leveren: bestuurlijk, ambtelijk en financieel. Gerwi Temmink:

  Lees verder