Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Amendement verkoop DELTA Retail

  M.b.t. de verkoop van DELTA Retail komt GroenLinks met een amendement 'om onze wensen en bedenkingen te uiten bij de verkoop van DELTA Retail en de daaraan verbonden voorwaarden':

  Lees verder
 2. Knelpunten openbaar vervoer

  Op basis van het coalitieakkoord is 1,2 miljoen beschikbaar voor knelpunten openbaar vervoer. GS stellen voor € 691.000 beschikbaar te stellen voor structurele investeringen in bushalten, ketenmobiliteit en het in stand houden van buurtbusverenigingen. Lees hier het Statenvoorstel.

  Voor GroenLinks is het niet alleen van belang dat knelpunten in de dienstregeling worden weggewerkt, maar dat ook de toegankelijkheid wordt vergroot. De bijdrage van Gerwi Temmink:

  Lees verder
 3. Belastingboete over NAR

  Op 20 december 2016 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in hoger beroep geoordeeld dat de Belastingdienst een vrijwillige vertrekregeling niet mag behandelen als een verkapt vroegpensioen. Dit zou betekenen dat de fiscus geen zware fiscale boete meer mag opleggen. Zeeland trof in 2012 een dergelijke regeling. GroenLinks stelde op 6 jan. jl. vragen:

  Lees verder
 4. 2 febr. informatie- en discussieavond Zeeuwse Kustvisie

  Onlangs presenteerde de provincie Zeeland de Zeeuwse (concept)Kustvisie. Samen met Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap en andere Zeeuwse natuurorganisaties heeft de ZMf hieraan een stevige inbreng geleverd. De ZMf wil iedereen met hart voor de kust betrekken bij de visie en organiseert daarom op donderdag 2 februari 2017 (in de Aula van de ZB, Kousteensedijk 7 te Middelburg, aanvang 19.30 uur,) een informatie- en discussieavond. U bent van harte welkom! [Lees meer op de website van ZMf]
   

 5. Meerderheid tegen Zeeuwse Lagune

  Op 8 december jl. stemde de gemeenteraad van Noord-Beveland unaniem tegen het sluiten van een anterieure overeenkomst voor initiatief Zeeuwse Lagune B.V. (plan Veerse Dam)*. De uitkomst was volkomen onverwacht; twee weken eerder staakten namelijk de stemmen en waren er zes voor- en zes tegenstanders. Nu lezen we in de PZC** dat de provincie tot nu toe heeft gezegd ‘zich voorlopig niet te bemoeien met het project’, maar achter de schermen is volgens wethouder De Putter een meerderheid tegen de komst van het eiland. “Provinciale steun is essentieel, dus het heeft weinig zin om A te zeggen als B er niet komt.” Dit riep bij GroenLinks vragen op (d.d. 14 dec. 2016). In de antwoorden lezen we onder meer dat GS geen standpunt ingenomen hebben:

  Lees verder
 6. Luchtkwaliteit en houtstook

  Onderzoek toont aan dat 10 à 12% van de Nederlanders een probleem heeft met de luchtkwaliteit, waarvan een deel afkomstig is van houtstook (rook) en de stank, roet en fijnstof die vrijkomen door houtverbranding. GroenLinks pleit ervoor de inwoners van Zeeland te behoeden voor deze schadelijke luchtvervuiling en stelde op 16 nov. jl. vragen. GS antwoorden onder meer dat ze er niet over gaan. 'Navraag bij RUD, GGD e.a. heeft pas zin als Provinciale Staten besluiten om dit onderwerp een provinciaal speerpunt te maken in de Omgevingsvisie 2018 en verder'. [Omroep Zeeland 19 dec.: Ook GGD en gemeenten willen aanpak overlast houtrook]

  Interessant:
  www.houtrookvrij.nl een petitie waar u uw steun kunt betuigen: geen houtrook in woonwijken
  *  Raad Middelburg nam een GroenLinks-motie aan om B en W onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden om a. nadere (beleids)regels vast te stellen omtrent het stoken van houtkachels, en b. de APV aan te passen aan deze beleidsregels. (zie bijlage)
  Lees verder
 7. Nieuwsbrief december 2016

  De laatste nieuwsbrief van dit jaar, met nieuws uit de Statenvergadering van 14 december - Sloeweg, Natuurvisie, knelpunten Openbaar Vervoer, Delta en kerncentrale; kustbebouwing: plan Zeeuwse Lagune van de baan, maar we zijn er nog niet...; werkbezoek Enduris; antwoorden op onze vragen over houtrook & houtstook, en meer. Zie de bijlage.