Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Zienswijze Kingfish Noord-Beveland

  Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij het bestemmings­plan “Landelijk gebied 2013” willen wijzigen voor de vestiging van een viskwekerij op de locatie van proefboerderij Zeeuwse Tong aan de Oost-Zeedijk bij Colijnsplaat. Het wijzigingsplan lag tot en met vandaag, 11 november, ter inzage. De fractie van GroenLinks heeft hiertegen een zienswijze ingediend:

  Lees verder
 2. Beantwoording vragen beheer collectie Hans Warren

  GroenLinks stelde op 30 oktober jl. vragen over de verdwijning uit en het beheer van de geschonken collectie Hans Warren. Overigens is GroenLinks er geenszins op uit een partij voor te trekken. Het gevolg van het conflict van de erfgenaam van Hans Warren en ZB (Planbureau en Bibliotheek van Zeeland) is bijvoorbeeld de sluiting van de Krantenbank, die iedereen raakt. Daarom is GroenLinks voor ingrijpen of bemiddelen door de provincie, omdat iedereen daarbij gebaat is. Vandaag ontvingen we de antwoorden van GS:

  Lees verder
 3. Vragen nav verbod op nertsenfokkerijen

  De Eerste Kamer heeft met een ruime meerderheid het verbod op het houden en doden van nertsen aangenomen. Nertsenfokkers hebben tot 2024 de tijd om te bouwen naar een andere bedrijfstak. De nertsenfokkerijen in Zeeland zullen dan hun deuren moeten sluiten. Leen Harpe stelde op 7 jan. jl vragen over het nertsenfokkerijverbod i.r.t. het Omgevingsplan van de provincie Zeeland. Ziehier de antwoorden.

  Lees verder
 4. Explosie van recreatiebebouwing langs de Zeeuwse kusten en wateren

  Op 5 oktober 2015 besteedde Een Vandaag aandacht aan wat zij betitelde als “Stop de kustvervuiling door vakantiehuisjes”, m.n. aan de Zeeuwse kust. GS stelt in de tussentijdse kadernota dat de ongerepte kustlijn een kernkwaliteit van Zeeland is en moet blijven. Bij de vaststelling van die nota wees GroenLinks – met andere partijen – op het risico van een vervuilde kust. GroenLinks wil niet nog meer recreatiebebouwing, noch in de duinen, noch op de stranden. Ook het merendeel van de recreatieondernemers wil dit niet: er zijn nu al teveel recreatiewoningen in Zeeland! Voor GroenLinks aanleiding tot het stellen van vragen (d.d. 6 okt. 2015). GS antwoorden als volgt: 

  Lees verder
 5. Toenemende uitbreidingen intensieve veehouderij

  Op 7 oktober jl. stelde GroenLinks vragen over de omgevingsvergunning voor uitbreiding van een megavarkensstal in Aagtekerke, die niet in overeenstemming is met het Provinciaal Omgevingsplan. Eerder is al een plan gepasseerd voor intensieve veehouderij in Hulst; nu liggen er alweer twee plannen voor uitbreidingen in Sluis. Reden voor Gerwi Temmink om op 14 oktober opnieuw (aanvullende) vragen te stellen. De antwoorden van GS:

  Lees verder
 6. Motie sociaal ondernemen

  GroenLinks diende tijdens de Statenvergadering van 6 november 2015 bij het Statenvoorstel Economische Agenda samen met ChristenUnie, SP en 50PLUS de motie Sociaal ondernemen in Zeeland in. Met 14 van de 34 stemmen werd de motie verworpen. De tekst van de motie:

  Lees verder
 7. Algemene Beschouwingen

  Op de agenda van Provinciale Staten van 6 november: de Begroting 2016, met als belangrijkste uitgangspunten: * begrotingsposten worden niet geïndexeerd; * onvermijdelijke en eerder besloten begrotingsposten zijn opgenomen; * tarieven belastingen en leges worden vooralsnog niet aangepast. Gelijktijdig met de begroting wordt de Zomernota 2015  behandeld.

  Lees de bijdrage van Gerwi Temmink aan de Algemene Beschouwingen:

   

  Lees verder
 8. Amendement zomernota

  GroenLinks stelt bij amendement voor de alinea in de Zomernota 'de taakstelling om niet één miljoen euro incidenteel te bezuinigen op de begroting van 2016' te schrappen. Stemming: SP en GroenLinks zijn vóór; daarmee werd het amendement verworpen. De tekst van het amendement, ingediend door Gerwi Temmink:

   

  Lees verder
 9. Begroting 2014 - Algemene Beschouwingen

  GroenLinks is niet op voorhand voornemens om tegen de begroting 2014 te stemmen. Van het beginsel 'duaal' was bij de behandeling van de voorjaarsnota echter weinig te merken. Leen Harpe vraagt daarom meer enthousiasme en begrip voor de niet-collegepartijen, die ook goede en bruikbare ideeën hebben! Lees de bijdrage van Leen Harpe:

  Lees verder