Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Open brief WISE aan aandeelhouders Delta

  kerncentrale, borssele

  Open brief van de heer P. de Rijk, directeur van World Information Service on Energie (WISE) aan de Zeeuwse en Brabantse overheden met aandelen in Delta, vanuit de overtuiging dat er veel op het spel staat en dat de bevolking van de aandeelhouders verwacht dat ze eventueel drastisch durven in te grijpen:

  [N.B. verderop het standpunt van GroenLinks]

  Lees verder
 2. Provinciaal grondbeleid en vastgoed

  Op de agenda van Provinciale Staten van 5 februari: Statenvoorstel Kadernota provinciaal grondbeleid en vastgoed Als gevolg van decentralisatie zijn provincies verantwoordelijk geworden voor inrichting landelijk gebied en voor regionaal beleid natuur, recreatie en toerisme, landschap, structuurversterking van de landbouw en leefbaarheid. De provincie wil doelstellingen, regierol en instrumentarium neerleggen in een beleidsnota. Het standpunt van GroenLinks en de bijdrage van Gerwi Temmink:

  Lees verder
 3. Info-avond kerncentrales Doel & Borssele 18 febr.

  Op 16 februari praten de Belgische en Nederlandse toezichthouders en de veiligheidsregio met de bestuurders van Zeeland. Deze bijeenkomst is achter gesloten deuren. Tijd voor een openbaar gesprek!

  De Zeeuwse en Brabantse Milieufederaties en WISE nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst over de kerncentrales in Doel en Borssele. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over de stand van zaken en is er ruimte voor vragen en discussie.

  Lees verder
 4. Toetsingskader herstructurering DELTA NV

  kerncentrale, borssele

  Delta heeft tot medio 2017 de tijd gekregen om te splitsen. Ook zonder de splitsingswet (WON) blijkt dit noodzakelijk vanwege marktomstandigheden en de belangen van de aandeelhouders (provincie en gemeenten). Levensvatbare onderdelen Enduris (netwerk), Evides (water) en retail (o.a. Zeelandnet) moeten als onderpand dienen voor een lening van 150-200 miljoen euro. Dit geld is nodig om de ongezonde energietak van Delta te kunnen afstoten. Provinciale Staten hebben vandaag het toetsingskader goedgekeurd. GroenLinks was tegen: het is veel te vroeg. Eerst moet het grote struikelblok, de kerncentrale, naar EZ. De bijdrage van GroenLinks:

  Lees verder
 5. Vragen ontgassen gevaarlijke stoffen

  Op grond van internationale wetgeving werkt het ministerie van I en M hard aan een verbod op ontgassingen van gevaarlijke, vluchtige stoffen uit schepen op open water in Nederland. Ontgassen is nodig om restanten uit het ruim te verwijderen na het lossen. Vaak gaat het om benzeen(houdende) gassen, waarvan eind vorig jaar nog is aangetoond dat deze 10x zo gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mensen dan eerder werd aangenomen. Bovendien laat ingeademde benzeen zich niet meer afbreken; er is sprake van een stapeleffect in iemands lijf.

  GroenLinks fractievoorzitter Gerwi Temmink stelde op 10 juni jl. vragen aan GS (verderop de antwoorden, en zie ook het blog over dit onderwerp en de motie e-noses) De fractie van GroenLinks was niet tevreden met de beantwoording. Eind 2015 vroeg Statenlid Gerwi Temmink met een motie om meer inzet van de provincie. Gedeputeerde Ben de Reu zegde toe bij andere provincies te zullen informeren. Begin 2016 meldde de gedeputeerde dat Zeeland meedoet (en meebetaalt) aan onderzoek naar het tegengaan van ontgassen in onze provincie.
   

  Lees verder
 6. Motie e-noses: aangehouden

  In de Statenvergadering van 6 november diende GroenLinks bij de begrotingsbehandeling met steun van SP en 50PLUS een motie in om e-noses te plaatsen op zowel de Oosterschelde als de Westerschelde, Natura 2000-gebieden. Zeeland laat namelijk het ontgassen op open water toe, waarbij benzeen(houdende) dampen vrijkomen die tien keer schadelijker blijken voor het milieu en de gezondheid van mens en dier dan tot voor kort werd aangenomen. Op 7 juli stelde GroenLinks vragen over het ontgassen op open wateren; GS geven nog altijd de voorkeur aan het (inter)nationaal regelen van het verbod op ontgassen.

  De motie werd aangehouden, in afwachting van de uitkomsten van overleg van gedeputeerde De Reu met 'de buren'. Toelichting: zie verderop.

  Lees verder
 7. Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater en bodem a.g.v. appel- en perenteelt

  Op 26 oktober jl. publiceerde Greenpeace het rapport “Het appelgif valt ver van de boom”, met de resultaten van onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater en bodem vanuit Nederlandse appel- en perenboomgaarden. De resultaten van deze inventarisatie stemmen niet positief over de effecten op natuur en volksgezondheid. Op 30 oktober stelde GroenLinks vragen en dit zijn de antwoorden van GS:

  Lees verder