Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Herziening Omgevingsplan

  Met de herziening van het omgevingsplan en wijziging van de verordening ruimte beogen GS het omgevingsbeleid te verbeteren. Belangrijkste inhoudelijke besluiten gaan over zonneparken, kustbebouwing en bedrijventerreinen. De inspraakrondes hebben geleid tot een aantal wijzigingen ten opzichte van de kadernota. Volgens GS 'gaat het vooral om concretisering van teksten en meer verantwoordelijkheid en afwegingsruimte voor gemeenten'. De hoofdkoers die door PS in de kadernota is uitgezet, zou bij alle thema's intact zijn gebleven. Lees hier het Statenvoorstel

  GroenLinks plaats hier de nodige opmerkingen bij en komt met amendementen. De bijdrage van Statenlid Gerwi Temmink:

   

  Lees verder
 2. Amendement tegen meer ruimte voor de pelsdierhouderij

  Bij de behandeling van de herziening van het Omgevingsplan in de Statenvergadering van 11 maart 2016 diende Gerwi Temmink een amendement in om het onbedoeld meer ruimte bieden aan de pelsdierhouderij (een vorm van intensieve veehouderij) tegen te gaan. Gedeputeerde Schönknecht reageert dat ze blij is met dit amendement; zij ondersteunt dit van harte.

  Stemming: alle partijen zijn voor dit amendement, met uitzondering van de ChristenUnie: AANGENOMEN!

  Lees verder
 3. Open brief WISE aan aandeelhouders Delta

  kerncentrale, borssele

  Open brief van de heer P. de Rijk, directeur van World Information Service on Energie (WISE) aan de Zeeuwse en Brabantse overheden met aandelen in Delta, vanuit de overtuiging dat er veel op het spel staat en dat de bevolking van de aandeelhouders verwacht dat ze eventueel drastisch durven in te grijpen:

  [N.B. verderop het standpunt van GroenLinks]

  Lees verder
 4. Provinciaal grondbeleid en vastgoed

  Op de agenda van Provinciale Staten van 5 februari: Statenvoorstel Kadernota provinciaal grondbeleid en vastgoed Als gevolg van decentralisatie zijn provincies verantwoordelijk geworden voor inrichting landelijk gebied en voor regionaal beleid natuur, recreatie en toerisme, landschap, structuurversterking van de landbouw en leefbaarheid. De provincie wil doelstellingen, regierol en instrumentarium neerleggen in een beleidsnota. Het standpunt van GroenLinks en de bijdrage van Gerwi Temmink:

  Lees verder
 5. Info-avond kerncentrales Doel & Borssele 18 febr.

  Op 16 februari praten de Belgische en Nederlandse toezichthouders en de veiligheidsregio met de bestuurders van Zeeland. Deze bijeenkomst is achter gesloten deuren. Tijd voor een openbaar gesprek!

  De Zeeuwse en Brabantse Milieufederaties en WISE nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst over de kerncentrales in Doel en Borssele. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over de stand van zaken en is er ruimte voor vragen en discussie.

  Lees verder
 6. Toetsingskader herstructurering DELTA NV

  kerncentrale, borssele

  Delta heeft tot medio 2017 de tijd gekregen om te splitsen. Ook zonder de splitsingswet (WON) blijkt dit noodzakelijk vanwege marktomstandigheden en de belangen van de aandeelhouders (provincie en gemeenten). Levensvatbare onderdelen Enduris (netwerk), Evides (water) en retail (o.a. Zeelandnet) moeten als onderpand dienen voor een lening van 150-200 miljoen euro. Dit geld is nodig om de ongezonde energietak van Delta te kunnen afstoten. Provinciale Staten hebben vandaag het toetsingskader goedgekeurd. GroenLinks was tegen: het is veel te vroeg. Eerst moet het grote struikelblok, de kerncentrale, naar EZ. De bijdrage van GroenLinks:

  Lees verder
 7. Vragen ontgassen gevaarlijke stoffen

  Op grond van internationale wetgeving werkt het ministerie van I en M hard aan een verbod op ontgassingen van gevaarlijke, vluchtige stoffen uit schepen op open water in Nederland. Ontgassen is nodig om restanten uit het ruim te verwijderen na het lossen. Vaak gaat het om benzeen(houdende) gassen, waarvan eind vorig jaar nog is aangetoond dat deze 10x zo gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mensen dan eerder werd aangenomen. Bovendien laat ingeademde benzeen zich niet meer afbreken; er is sprake van een stapeleffect in iemands lijf.

  GroenLinks fractievoorzitter Gerwi Temmink stelde op 10 juni jl. vragen aan GS (verderop de antwoorden, en zie ook het blog over dit onderwerp en de motie e-noses) De fractie van GroenLinks was niet tevreden met de beantwoording. Eind 2015 vroeg Statenlid Gerwi Temmink met een motie om meer inzet van de provincie. Gedeputeerde Ben de Reu zegde toe bij andere provincies te zullen informeren. Begin 2016 meldde de gedeputeerde dat Zeeland meedoet (en meebetaalt) aan onderzoek naar het tegengaan van ontgassen in onze provincie.
   

  Lees verder