Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Amendement zomernota

  GroenLinks stelt bij amendement voor de alinea in de Zomernota 'de taakstelling om niet één miljoen euro incidenteel te bezuinigen op de begroting van 2016' te schrappen. Stemming: SP en GroenLinks zijn vóór; daarmee werd het amendement verworpen. De tekst van het amendement, ingediend door Gerwi Temmink:

   

  Lees verder
 2. Begroting 2014 - Algemene Beschouwingen

  GroenLinks is niet op voorhand voornemens om tegen de begroting 2014 te stemmen. Van het beginsel 'duaal' was bij de behandeling van de voorjaarsnota echter weinig te merken. Leen Harpe vraagt daarom meer enthousiasme en begrip voor de niet-collegepartijen, die ook goede en bruikbare ideeën hebben! Lees de bijdrage van Leen Harpe:

  Lees verder
 3. 10 november: lokale bijdragen klimaat

  PERSBERICHT

  Wat kunnen we in onze eigen buurt doen tegen klimaatverandering?
  Door het hele land organiseert GroenLinks bijeenkomsten om de beste maatregelen voor de klimaataanpak te verzamelen. Hier kunnen de wethouders, raadsleden en Statenleden mee aan de slag.

  Doe je mee? Welkom 10 november in Goes! Lees meer >>

  Lees verder
 4. Rapport Onderzoekscommissie Sloeweg

  Op 26 mei 2015 namen Provinciale Staten de motie 'Instelling tijdelijke onderzoekscommissie vooronderzoek Sloeweg' aan. Dit resulteerde in het instellen van de Onderzoekscommissie Sloeweg. De opdracht aan de commissie was het uitvoeren van een vervolgonderzoek en daarover, met het oog op verbetering, aanbevelingen doen. Dit om in de toekomst dergelijke grootschalige projecten beter te kunnen volgen en controleren. Vandaag werd het rapport van de onderzoekscommissie gepresenteerd. Dit rapport wordt op 11 december 2015 behandeld in Provinciale Staten.

  Rapport 'De parelduiker vreest de modder niet'

  Lees verder
 5. Luchthavenbesluit Midden-Zeeland

  Provinciale Staten hebben de wettelijke plicht om voor 1 nov. 2014 de omzettingsregeling voor luchthaven Midden-Zeeland om te zetten in een luchthavenbesluit. Zeeland Airport heeft een luchthavenbesluit ingediend voor het verharden van de baan, het wijzigen van de vliegroute en het uitbreiden van het aantal helikopterbewegingen met max. 400, waarvan 60 buiten de daglichtperiode. Lees de bijdrage van Leen Harpe.

  Lees verder
 6. Brief aan Jan Vos (PvdA) over Deltaplan voor DELTA

  Naar aanleiding van de reactie van Kamerlid Jan Vos (PvdA) op de manier waarop de directie van DELTA zich verzet tegen de splitsingswet en de banen die daarmee volgens DELTA verloren gaan als die wet niet wordt aangepast, verzoekt fractievoorzitter/Statenlid Gerwi Temmink hem het GroenLinks 'Deltaplan voor DELTA' te omarmen voor een duurzamer Zeeland en duurzame werkgelegenheid voor energiebedrijf DELTA:

  Lees verder
 7. Zeldzame Sint-Jansvlinders en maaibeleid

  Het Zeeuwse Landschap maakt zich zorgen om de zeldzame vijf-vlek-Sint-Jansvlinder en de beschermde planten in het leefgebied van deze vlinder in Zeeuws-Vlaanderen. Maatregelen om de soort te beschermen zijn eenvoudig: houd er rekening mee bij het maaien. En daar gaat het keer op keer mis. Fractievoorzitter Gerwi Temmink deelt de zorgen van Het Zeeuwse Landschap en stelde op 4 september jl. vragen. GS antwoorden als volgt:

  Lees verder
 8. Kadernota herziening Omgevingsplan

  GS vragen instemming met de Kadernota Herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 wegens een tussentijdse bijsturing vanuit het rijk en een aantal ontwikkelingen die niet voorzien waren, of urgenter zijn dan gedacht. Beoogd is een beter, actueel Omgevingsplan dat kan dienen als een aanloop naar het nieuwe Omgevingsplan 2018-2024 met dan ook een nieuwe kustvisie. Lees hier het Statenvoorstel

  GroenLinks heeft haar bedenkingen, vooral waar het gaat over het bieden van ruimte voor bebouwing bij recreatieve hotspots. GroenLinks wil geen nieuwe verkwanseling van de kernkwaliteiten, met name de Zeeuwse kust, geen Brouwerseiland etc. Lees de bijdrage van fractievoorzitter Gerwi Temmink in PS van 3 juli:

   

  Lees verder
 9. Een Deltaplan voor DELTA...

  GroenLinks stelt voor dat DELTA een actieve rol gaat spelen in de energietransitie, en geld gaat verdienen aan energiebesparing. GroenLinks wil dat DELTA (alsnog) tot de winnaars gaat horen en komt met een Deltaplan voor DELTA... Dit plan werd vandaag tijdens de ToekomstTour overhandigd door lijsttrekker Gerwi Temmink aan Bram van Ojik, voorzitter Tweede Kamerfractie van GroenLinks.

  Energiebedrijf DELTA heeft GroenLinks Zeeland inmiddels uitgenodigd voor een toelichting op het plan, zo is te horen op Omroep Zeeland

   

   

  Lees verder
 10. Eigendomssplitsing DELTA?

  In de Statenvergadering van 25 september werden twee moties ingediend over eigendomssplitsing van energiebedrijf DELTA N.V. (zie de foto's).

  GroenLinks was altijd voor het verhangen van de publieke aandelen en het veiligstellen van het publieke  belang (netwerk en water). Op dit moment is feitelijk sprake van een Europees netwerk, grotendeels beheerd door energiemaatschappijen. Alleen in Nederland is dit voor een deel afgesplitst. Voortschrijdend inzicht maakt voor GroenLinks duidelijk dat die splitsing pas tot zijn recht komt als alle landen in de EU deze wet ook uitvoeren. Want alleen dan kunnen we overige Europese en landelijke doelstellingen bereiken, zoals terugdringing CO2-uitstoot, het Energieakkoord en overgaan op duurzame energieproductie en -gebruik.

  De bijdrage van Gerwi Temmink in PS:

  Lees verder