Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Kadernota herziening Omgevingsplan

  GS vragen instemming met de Kadernota Herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 wegens een tussentijdse bijsturing vanuit het rijk en een aantal ontwikkelingen die niet voorzien waren, of urgenter zijn dan gedacht. Beoogd is een beter, actueel Omgevingsplan dat kan dienen als een aanloop naar het nieuwe Omgevingsplan 2018-2024 met dan ook een nieuwe kustvisie. Lees hier het Statenvoorstel

  GroenLinks heeft haar bedenkingen, vooral waar het gaat over het bieden van ruimte voor bebouwing bij recreatieve hotspots. GroenLinks wil geen nieuwe verkwanseling van de kernkwaliteiten, met name de Zeeuwse kust, geen Brouwerseiland etc. Lees de bijdrage van fractievoorzitter Gerwi Temmink in PS van 3 juli:

   

  Lees verder
 2. Een Deltaplan voor DELTA...

  GroenLinks stelt voor dat DELTA een actieve rol gaat spelen in de energietransitie, en geld gaat verdienen aan energiebesparing. GroenLinks wil dat DELTA (alsnog) tot de winnaars gaat horen en komt met een Deltaplan voor DELTA... Dit plan werd vandaag tijdens de ToekomstTour overhandigd door lijsttrekker Gerwi Temmink aan Bram van Ojik, voorzitter Tweede Kamerfractie van GroenLinks.

  Energiebedrijf DELTA heeft GroenLinks Zeeland inmiddels uitgenodigd voor een toelichting op het plan, zo is te horen op Omroep Zeeland

   

   

  Lees verder
 3. Eigendomssplitsing DELTA?

  In de Statenvergadering van 25 september werden twee moties ingediend over eigendomssplitsing van energiebedrijf DELTA N.V. (zie de foto's).

  GroenLinks was altijd voor het verhangen van de publieke aandelen en het veiligstellen van het publieke  belang (netwerk en water). Op dit moment is feitelijk sprake van een Europees netwerk, grotendeels beheerd door energiemaatschappijen. Alleen in Nederland is dit voor een deel afgesplitst. Voortschrijdend inzicht maakt voor GroenLinks duidelijk dat die splitsing pas tot zijn recht komt als alle landen in de EU deze wet ook uitvoeren. Want alleen dan kunnen we overige Europese en landelijke doelstellingen bereiken, zoals terugdringing CO2-uitstoot, het Energieakkoord en overgaan op duurzame energieproductie en -gebruik.

  De bijdrage van Gerwi Temmink in PS:

  Lees verder
 4. Motie ‘OV-jongerenkaart voor minderjarige MBO-ers’

  GroenLinks is mede-indiener van de PvdA-motie "OV-jongerenkaart voor minderjarige MBO'ers". Deze motie draagt GS op om bij het Rijk proberen te bewerkstelligen dat een OV-jaarkaart voor minderjarige mbo-studenten per  1 september 2016 beschikbaar komt. Zeeland heeft er zelf de middelen niet voor - kosten 750.000,- per jaar.

  De motie werd unaniem aangenomen.

  Lees verder
 5. Antwoorden op vragen over langer in gebruik houden Belgische kerncentrales

  GroenLinks Zeeland maakt zich zorgen over wat er kan gebeuren bij een incident of ramp met (een van) de Belgische kerncentrales. Zij vindt dat de Nederlandse (lagere) overheden de plicht hebben de mogelijkheid open te stellen voor haar burgers om mee te praten en mee te denken over het feit of het inderdaad wel noodzakelijk en veilig genoeg is deze twee oude kerncentrales langer te laten doordraaien. In het belang van het milieu, de veiligheid en het nog altijd niet opgeloste afvalprobleem. Fractievoorzitter Gerwi Temmink stelde hierover op 21 augustus jl. vragen; vandaag ontvingen we de de antwoorden van GS:

  Lees verder
 6. GroenLinks is supporter van de CIRKELZAAK!

  kringloop

  GroenLinks zet zich in voor de Circulaire Economie en ziet die steeds groeien. Niet alleen in het groot, bv. in Bio Based Economy, maar ook in kleinere initiatieven. Die zetten we graag in het zonnetje; zij vormen het fundament en visitekaartje van de Circulaire Economie, en laten zien dat de toekomst al begonnen is! GroenLinks doet het voorstel om hen het predicaat 'CIRKELZAAK!' te verlenen.

  Wordt ook supporter!
 7. GroenLinks is supporter van de CIRKELZAAK!

  GroenLinks zet zich in voor de Circulaire Economie en ziet die steeds groeien. Niet alleen in het groot, bv. in Bio Based Economy, maar ook in kleinere initiatieven. Die zetten we graag in het zonnetje; zij vormen het fundament en visitekaartje van de Circulaire Economie, en laten zien dat de toekomst al begonnen is! GroenLinks doet het voorstel om hen het predicaat 'CIRKELZAAK!' te verlenen.

  Lees verder
 8. Statenvoorstel Jaarplan 2014 Economische Agenda

  leder jaar stellen GS een jaarplan op met daarin de details van uitvoering van het provinciaal economisch beleid. In het Jaarplan 2014 van de Economische Agenda een rapportage over de uitgevoerde acties en doelstellingen uit 2013; de voor 2014 geplande acties en daarbij benodigde budgetten (bestedingsplan). GS vragen bijzondere aandacht voor: strategic board, revolverende fondsen en cofinanciering Europese programma's. De bijdrage van Leen Harpe >>

  Lees verder
 9. Amendement fietspassage Sloeweg

  In 2008 liet ROVZ onderzoek doen naar de veiligheid van rotondes. Een van de highlights uit het rapport: "Hoe meer gemotoriseerd verkeer, des te hoger het risiconiveau". In het voorstel Sloeweg gaat het om een fietsoversteekplaats bij of in een rotonde - de fietser blijft kwetsbaar. Een fietstunnel kost ca. 2 miljoen euro, daarom is het aanleggen van een fietsbrug het overwegen waard. GroenLinks komt in PS van 25 april met een amendement: (verworpen, vóór stemden GL-D66-SP-PVV-PvZ)

  Lees verder
 10. Statenvoorstel Toekomstvisie Zeeland 2040

  In 2012 hebben PS ingestemd een visie te ontwikkelen op Zeeland in 2040. Nu ligt er een gezamenlijke visie met doorwerking, die binnen en buiten Zeeland gezien wordt als 'Het Zeeuws Verlangen'. 'Kwaliteit van leven' is het doel, 'open Zeeland' de voorwaarde om dat te bereiken, 'economische kansen' voor het benutten van ontwikkelingen en 'sociale innovatie' over de behoeften van de samenleving. De visie bevat de bouwstenen en legt geen oplossingen op, maar is een richtinggevende leidraad'. Aldus de stuurgroep. De reactie van Leen Harpe:

  Lees verder