Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. De Sloeweg en de miljoenen

  "Als het college van GS de verdubbeling van de Sloeweg volgens het bestaande ontwerp uitvoert, lopen de kosten en de planning flink uit de pas. Wanneer GS maximaal bijsturen, voorziet het college een tekort op het project van ongeveer € 19 miljoen. Zonder ingrijpen kan dat oplopen tot ruim € 30 miljoen. Dat blijkt uit het rapport van de Task Force Sloeweg (in bijlage en verderop)." Zo begint het persbericht van de provincie.

  GroenLinks vraagt zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren en beraadt zich op de te nemen stappen. De Commissie Economie zou op 24 april vergaderen over dit onderwerp. Gedeputeerde Van Beveren (CDA) legde echter een verklaring af (zie bijlage) waarin hij verklaart politiek verantwoordelijk te zijn voor de problemen en zijn functie met ingang van vandaag neer te leggen. Daarop brachten GS een brief uit (zie bijlage) waarin zij zijn vertrek betreuren. Tevens kondigde het college aan onafhankelijk extern onderzoek in te stellen naar de interne organisatie rond het project Sloeweg. De commissievergadering kwam hiermee te vervallen en de procedurele kant van het project kwam later die dag aan de orde op de Statenvergadering. Verderop de bijdrage van GroenLinks. [Zie ook: blog En klaar is Kees...!]

   

  Lees verder
 2. Constructieve lunchbijeenkomst met Linda Voortman over decentralisaties

  TK-lid Linda Voortman kwam naar Zeeland voor een symposium over decentralisatie van Jeugdzorg, Passend Onderwijs, AWBZ/Wmo en Participatiewet. O.l.v. dagvoorzitter Adrie van 't Westeinde en sprekers Nelleke Groenewegen, Saskia Szarafinski, Jos Rijk en Gerwi Temmink kwamen we met een 50-tal deelnemers tot de conclusie dat het goed was met elkaar hierover in gesprek te zijn, en dat we het samen moeten doen. Er zijn knelpunten, zoals de frictiekosten bij de Jeugdzorg, de schaal van gemeenten en de Wmo-verdeelsleutel. We maken ons zorgen of mensen tussen wal en schip gaan vallen. Daarom blijft GroenLinks zich inzetten – zowel gemeentelijk, provinciaal als landelijk – voor het wegnemen van hobbels en voor voldoende (individuele) begeleidingsmogelijkheden. Zowel voor bestaande als nieuwe situaties. Suggesties en reacties blijven welkom!

  Lees verder
 3. Antwoorden GS op vragen nasleep NAR (non-activiteitsregeling)

  Statenlid Leen Harpe stelde op 11 maart jl. vragen n.a.v. de mail die de fractievoorzitters mochten ontvangen van de procesvoerders inzake de NAR-regeling. Wat opvalt, is dat het college ook in de rechtbankprocedure over de fiscale naheffing ‘een andere waarheid’ sprak - om het maar wat eufemistisch uit te drukken. Vandaag ontvingen we de antwoorden van GS:

  [N.B. Zie ook de vragen van Leen d.d. 27 februari jl.]

  Lees verder
 4. Wisseling van de wacht

  Vandaag werd afscheid genomen van vertrekkende Statenleden en werden de nieuwe Provinciale Staten geïnstalleerd. Voor GroenLinks is dit een wisseling met Leen Harpe die na 12 jaar stopt als Statenlid en Gerwi Temmink die het stokje overneemt. De invulling van de commissies komt later, maar vanaf deze plek alvast dank aan Carel Bruring die de afgelopen vier jaar de commissie Economie & Mobiliteit voor zijn rekening nam.

   

  Lees verder
 5. Blogboek Leen Harpe

  Tussen 2009 en 2015 schreef Leen Harpe iedere week een blog over actuele politieke zaken. Als het kon liefst met een ludieke ondertoon. Het zijn er nogal wat geworden. De aardigste, interessantste of enkele heel gewone, zijn gebundeld in een boekwerkje. Op 24 maart jl. mocht Commissaris van de Koning Han Polman het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

  Lees verder
 6. Fiscale boete

  De rechtbank in Breda heeft het beroep van de provincie Zeeland tegen de VUT-heffing afgewezen. Gedeputeerde Van Heukelom heeft zich aan het begin van deze beleidsperiode optimistisch getoond over kwijtschelding van het bedrag van € 16 mln. Nu dat voorshands niet het geval is, heeft de provincie door de NAR-regeling geen voordeel behaald.  Leen Harpe stelde op 27 februari jl. vragen; GS antwoorden:

   

  Lees verder
 7. Haarscheurtjes reactorvaten kerncentrales, advies FANC

  In afstemming met de GroenLinks Statenfractie van Noord-Brabant stelde Leen Harpe op 18 febr. jl.vragen over de haarscheurtjes in de reactorvaten van de kerncentrales. De vragen zijn mede ingegeven door het advies van de Belgische nucleaire controleautoriteit FANC om alle 430 kerncentrales wereldwijd te laten controleren op haarscheurtjes. De antwoorden van GS:

  (N.B. De vragen van GroenLinks Noord-Brabant zijn te vinden via deze link)

   

  Lees verder