Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Voorjaarsnota 2013 - bijdrage Leen Harpe

  De meest opzienbarende conclusie is dat er ruimte is in de lopende begroting (2013) en het college in 2014 geld tekort komt voor projecten; dat laatste door nieuwe projecten en inzichten. Het college is het begrip 'kerntaken' aan het oprekken, wat zich met name uit in wegenaanleg voor het gewenste ziekenhuis in Middelburg en bij de marinierskazerne. Dat laatste met goedkeuring van de Staten, maar de pijn zit hem in de voorfinanciering die het college Vlissingen in het vooruitzicht stelt. De provincie als de bank van lening.

  Lees verder
 2. Onderzoeksrapport kerncentrale Borssele eindelijk openbaar

  De druk die werd opgebouwd om het onderzoeksrapport van het reactorvat van kerncentrale Borssele openbaar te maken, heeft resultaat gehad. Het ministerie van Economische Zaken en Elektriciteitsproducent EPZ publiceerden het 'scheurtjesonderzoek'. Minister Kamp geeft toe dat het rapport nooit in zijn bezit is geweest, en EPZ wil een einde aan de discussie over het rapport, zo valt te lezen in het voorwoord bij het onderzoeksrapport. Op Omroep Zeeland is de reactie van Statenlid Gerwi Temmink te horen >>

  Lees verder
 3. De Sloeweg en de miljoenen

  "Als het college van GS de verdubbeling van de Sloeweg volgens het bestaande ontwerp uitvoert, lopen de kosten en de planning flink uit de pas. Wanneer GS maximaal bijsturen, voorziet het college een tekort op het project van ongeveer € 19 miljoen. Zonder ingrijpen kan dat oplopen tot ruim € 30 miljoen. Dat blijkt uit het rapport van de Task Force Sloeweg (in bijlage en verderop)." Zo begint het persbericht van de provincie.

  GroenLinks vraagt zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren en beraadt zich op de te nemen stappen. De Commissie Economie zou op 24 april vergaderen over dit onderwerp. Gedeputeerde Van Beveren (CDA) legde echter een verklaring af (zie bijlage) waarin hij verklaart politiek verantwoordelijk te zijn voor de problemen en zijn functie met ingang van vandaag neer te leggen. Daarop brachten GS een brief uit (zie bijlage) waarin zij zijn vertrek betreuren. Tevens kondigde het college aan onafhankelijk extern onderzoek in te stellen naar de interne organisatie rond het project Sloeweg. De commissievergadering kwam hiermee te vervallen en de procedurele kant van het project kwam later die dag aan de orde op de Statenvergadering. Verderop de bijdrage van GroenLinks. [Zie ook: blog En klaar is Kees...!]

   

  Lees verder
 4. Constructieve lunchbijeenkomst met Linda Voortman over decentralisaties

  TK-lid Linda Voortman kwam naar Zeeland voor een symposium over decentralisatie van Jeugdzorg, Passend Onderwijs, AWBZ/Wmo en Participatiewet. O.l.v. dagvoorzitter Adrie van 't Westeinde en sprekers Nelleke Groenewegen, Saskia Szarafinski, Jos Rijk en Gerwi Temmink kwamen we met een 50-tal deelnemers tot de conclusie dat het goed was met elkaar hierover in gesprek te zijn, en dat we het samen moeten doen. Er zijn knelpunten, zoals de frictiekosten bij de Jeugdzorg, de schaal van gemeenten en de Wmo-verdeelsleutel. We maken ons zorgen of mensen tussen wal en schip gaan vallen. Daarom blijft GroenLinks zich inzetten – zowel gemeentelijk, provinciaal als landelijk – voor het wegnemen van hobbels en voor voldoende (individuele) begeleidingsmogelijkheden. Zowel voor bestaande als nieuwe situaties. Suggesties en reacties blijven welkom!

  Lees verder
 5. Antwoorden GS op vragen nasleep NAR (non-activiteitsregeling)

  Statenlid Leen Harpe stelde op 11 maart jl. vragen n.a.v. de mail die de fractievoorzitters mochten ontvangen van de procesvoerders inzake de NAR-regeling. Wat opvalt, is dat het college ook in de rechtbankprocedure over de fiscale naheffing ‘een andere waarheid’ sprak - om het maar wat eufemistisch uit te drukken. Vandaag ontvingen we de antwoorden van GS:

  [N.B. Zie ook de vragen van Leen d.d. 27 februari jl.]

  Lees verder
 6. Wisseling van de wacht

  Vandaag werd afscheid genomen van vertrekkende Statenleden en werden de nieuwe Provinciale Staten geïnstalleerd. Voor GroenLinks is dit een wisseling met Leen Harpe die na 12 jaar stopt als Statenlid en Gerwi Temmink die het stokje overneemt. De invulling van de commissies komt later, maar vanaf deze plek alvast dank aan Carel Bruring die de afgelopen vier jaar de commissie Economie & Mobiliteit voor zijn rekening nam.

   

  Lees verder