Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Overname Attero door Delta: provincie geeft Delta de ruimte

  Delta NV heeft stappen ondernomen om afvalbedrijf Attero over te nemen, dat beschikt over o.a. de afvalverbrandingsinstallatie in Wijster. Delta heeft daar zelf geen geld voor en wil daarom een deel van zijn belang in het eigen afvalbedrijf Indaver (Delta bezit 75% v.d. aandelen) verkopen om Indaver en Attero samen te voegen. Die plannen dateren van eind 2012; de Staten waren niet geïnformeerd. GroenLinks stelde op 20 febr. jl. vragen aan GS - ziehier de antwoorden:

  Lees verder
 2. Provinciale werkgroep komt met initiatiefvoorstel DELTA NV

  Omdat de energietak van DELTA op dit moment te weinig oplevert, wil het bedrijf de risico's spreiden door in te zetten op het 'multi utility'-concept. Volgens een werkgroep uit Provinciale Staten moet het risico omlaag, het rendement omhoog en moet de werkgelegenheid in Zeeland gelijk blijven. Dat lukt waarschijnlijk niet zonder het bedrijf anders in te richten. Ook zal een alliantie of fusie met een bij voorkeur Nederlands bedrijf moeten worden onderzocht.

  Lees verder
 3. Investeringen DELTA versus aandeelhoudersvisie: 'verkennende gesprekken'

  DELTA wil een deel van Indaver verkopen en daarvoor wil ze Attero verwerven. De interesse van DELTA voor Attero is opmerkelijk, aldus het FD van 8 febr. 2013, want het bedrijf kampt zelf met een hoge schuldenlast en kan zich na enkele mislukte investeringen geen financiële avonturen meer veroorloven. Topman Frohn hoopt dan ook een minderheidsbelang in de combinatie van Indaver en Attero door te kunnen verkopen om de financiën van DELTA te verbeteren. GroenLinks stelde vragen op 11 febr. jl. - GS laten vandaag weten dat 'er absoluut geen sprake is van concrete stappen in een verkoopproces, wel is sprake van verkennende gesprekken...'

  Lees verder
 4. Initiatiefvoorstel werkgroep aandeelhoudersstrategie DELTA NV behandeld in cie. BFW

  Op de agenda van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Welzijn (BFW) van 30 november jl. stond o.a. het initiatiefvoorstel van de werkgroep aandeelhouders-strategie DELTA NV en het aandeelhouderschap Evides. Provinciale Staten namen op 3 febr. 2012 een motie aan om een dergelijke strategie op te stellen. Aanleiding waren de aanvraag vh voorbereidingskrediet voor een 2e kerncentrale, de positie van DELTA als energieproducent en de wetgeving rond splitsing van energieproducent en netwerkbedrijf.

  Lees verder
 5. Reactie DELTA op brief GroenLinks over ombouw kolencentrale naar biomassacentrale

  GroenLinks is positief dat DELTA de huidige kolencentrale wil ombouwen naar een volledig op biomassa draaiende centrale. Toch waarschuwt GroenLinks voor een al te groot enthousiasme, er moet namelijk nog het nodige onderzocht worden. Eind juni stuurde GroenLinks daarom een brief aan directie en RvC van DELTA; vandaag ontvingen we van DELTA een antwoord op deze brief [zie bijlagen].

  Lees verder
 6. CEO Peter Boerma van DELTA vertrekt met 1,3 miljoen

  Leen Harpe over de vertrekregeling van CEO Peter Boerma van DELTA: "Een uitwas die nog mogelijk is in deze tijd van versobering. De heer Boerma hielp DELTA NV in slecht vaarwater, waarvoor hij nu wordt beloond. De vraag is of de gedeputeerde zich tegen deze exorbitante regeling heeft verzet. Ik hoop dat te ontdekken in de beantwoording van de vragen van de SP. Voorts is van belang te weten of deze constructies nu zijn uitgesloten bij DELTA?"

  Lees verder
 7. Uitvoering motie Deltastrategie

  Op 21 maart jl. stelde GroenLinks vragen over de vertrouwelijk ter inzage gelegde offerte die werd uitgebracht ter voldoening van de “Motie advies toekomstige aandeelhoudersrol/-strategie m.b.t. Delta NV”. Wat opviel was dat er slechts één offerte ter inzage lag. Dat kan nooit de bedoeling van de motie zijn geweest, mede gezien de opdrachtformulering. Opgemerkt moet worden dat de naam 'Sequoia' wordt genoemd in de motie. Vandaag ontvingen we de antwoorden op de vragen van Leen Harpe (lees door).

  Lees verder
 8. Twijfels bij Delta over bouw 2e kerncentrale

  Het Financieele Dagblad kwam op 31 okt. jl. met het bericht dat nutsbedrijf Delta grote twijfels heeft over de vraag of de geplande bouw van een tweede kerncentrale in Borssele wel haalbaar is met de huidige energieprijzen. De prijzen zijn misschien nu en in de toekomst te laat om zo een miljardeninvestering te laten renderen, aldus directeur Peter Boerma in een interview met FD. In BIJLAGE het FD-commentaar van 1 nov. op het interview: "Ceo Delta doet nucleaire lobby geen goed".

  Lees verder
 9. Overleg Delta met Staten moet openbaar

  Leen Harpe is verbaasd over de uitnodiging voor besloten bijeenkomsten met Delta over de strategie voor o.a. de tweede kerncentrale. "Het kan niet zo zijn dat wij achter gesloten deuren de indruk wekken iets te regelen", aldus Harpe. De Staten van Zeeland voelen niets voor een besloten overleg nu Delta deze week zelf nadrukkelijk de publiciteit heeft gezocht, zo meldt de PZC.

  Lees verder