Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. PZC 23 mei: Gevaar ontpoldering niet geweken

  Ontpolderen blijft vooralsnog als een zwaard van Damocles boven de Westerschelde hangen. De Nederlandse regering heeft de afgelopen weken in Brussel uitgelegd hoe ze denkt de natuur in de Westerschelde te herstellen. Brussel zal geen 'ja' of 'nee' tegen dat plan zeggen. Maar wat dan wel?

  Lees verder
 2. PZC 23 mei: Een duivels dilemma voor Van Waveren

  MIDDELBURG - Zes jaar geleden veegde de Raad van State de plannen voor de Westerschelde Container Terminal van tafel. "Welbeschouwd zijn we sindsdien geen stap verder gekomen", zegt gedeputeerde Harry van Waveren, die in dagelijks bestuur van de provincie het WCT dossier beheert.

  Lees verder
 3. Politiemissie Afghanistan

  Bestuur en Statenfractie GroenLinks Zeeland roepen de leden op om hun mening over de politiemissie naar Afghanistan zorgvuldig af te wegen en in elk geval het congres op 5 februari a.s. af te wachten. Er is nog zoveel te doen in Zeeland! Lees verderop de tekst van de oproep.

  Lees verder
 4. 'Zo snel mogelijk voorrang groene stroom'

  Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wil zo snel mogelijk de voorrang van groene stroom op het elektriciteitsnet regelen. "De inzet van mijn beleid is dat we in Nederland op zo kort mogelijke termijn zekerstellen dat ook in situaties van transportschaarste duurzaam geproduceerde elektriciteit onbelemmerd getransporteerd kan worden. Er moet dus snel een volwaardig en transparant systeem van congestiemanagement worden gerealiseerd waarbij duurzame energie voorrang krijgt op het net", aldus de minister in een brief aan de Eerste Kamer. De Statenfractie GroenLinks Zeeland diende hierover een motie in tijdens de Statenvergadering van 5 november jl.

  Lees verder
 5. GroenLinks kiest voor volksgezondheid en milieu

  Aan de Zembla-uitzending over Thermphos leverde ook onze gedeputeerde Marten Wiersma een bijdrage. De indruk werd gewekt dat hij als provinciebestuurder een slechte milieuvergunning zou hebben afgegeven. Zeker voor iemand van GroenLinks weegt dat zwaar.

  Lees verder
 6. GroenLinks wil pauptax

  GroenLinks in Provinciale Staten van Zeeland wil een zogenaamde pauptax. Een belasting op gebouwen die verpauperen of hun oorspronkelijke functie hebben verloren. Zoals verlaten glastuinbouwcomplexen of landbouwschuren die nu dienen als caravanstalling. Gedeputeerde Van Waveren vond dat een 'buitengewoon interessant idee'.

  Lees verder
 7. Ledenvergadering: hersteld vertrouwen na Zembla

  Tijdens de provinciale ledenvergadering van GroenLinks was er ruim aandacht voor de gang van zaken rond de Zembla-uitzending over Thermphos. Volgens voorzitter Leen van Leersum was de uitzending niet alleen een ramp voor Zeeland, maar ook voor GroenLinks in Zeeland. Nu we de gang van zaken hebben kunnen uitleggen, is er sprake van een substantiële bijstelling van het opgeroepen beeld

  Lees verder
 8. Maak correspondentie over bouw kerncentrales openbaar

  GroenLinks wil dat de regering alle correspondentie (ook van vorige regeringen) met energiebedrijven over de mogelijke bouw van een nieuwe kerncentrale openbaar maakt. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren (woordvoerder energie en klimaat) dient daartoe een verzoek in bij minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Atsma tijdens de begrotingsbehandeling voor infrastructuur en milieu deze week

  Lees verder
 9. Staatssecretaris Atsma beantwoordt vragen over Thermphos

  Volgens de staatssecretaris heeft de Provincie Zeeland in haar besluit tot wijzigen van de milieuvergunning gemotiveerd waarom een norm van 0,1 nanogram TEQ/Nm3 niet onmiddellijk realiseerbaar is. Een dergelijke norm is alleen haalbaar door middel van het bouwen van een reinigingsinstallatie, die specifiek voor Thermphos ontworpen moet worden. Dit kost onvermijdelijk een aantal jaren ontwerp- en bouwtijd. Op 1 juli 2012 moet Thermphos een plan van aanpak presenteren waarin ze aangeeft hoe ze zo’n reinigingsinstallatie wil realiseren. Aldus de staatssecretaris. Lees verder...

  Lees verder