Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Motie Afval duurzaam

  In de Statenvergadering van 9 april 2010 diende GroenLinks een motie in waarmee zij het College van GS opdraagt in overleg met gemeenten en ondernemers te verkennen hoe de 41% niet nuttig gebruikt afval ingezet kan worden t.b.v. duurzame energieopwekking. Lees verder...

  Lees verder
 2. Groen licht voor uitvoering plan Waterdunen

  Vanwege het belang van Waterdunen voor West Zeeuws-Vlaanderen en de wens van vrijwillige grondverwerving, hebben Provinciale Staten met grote meerderheid ingestemd met een eenmalig en laatste bod aan de grondeigenaren, dat verder reikt dan de Nota Grondbeleid. Dit bod moet worden gezien in combinatie met het starten van een onteigeningsprocedure. Mogelijk heeft dit bod gevolgen voor de grondmarkt en behoeft het Europese goedkeuring. PS verzoeken het ministerie van IenM de administratieve onteigeningsprocedure te starten

  Lees verder
 3. Motie Duurzame toekomst haven Vlissingen-Oost als alternatief voor WCT

  Na alle verwikkelingen rond het 2e dossier WCT heeft Zeeland Seaports besloten af te zien van de aanleg van de WCT. Men hoopt nog op betere tijden, echter in de brief d.d. 29 nov. jl. wordt geen horizon aangegeven. Nu economische onderbouwing voor de WCT niet mogelijk is, kan invulling worden gegeven aan het rapport/advies Ten Thij. Daar is alle ruimte voor, ook omdat de schijnbare tegenstelling WCT–VCT niet meer aan de orde is. GroenLinks dient in de Statenvergadering van 17 december een motie in met deze strekking

  Lees verder
 4. Campagneaftrap met Niels van den Berge in Vlissingen

  GroenLinks Zeeland warmt zich op voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 2 maart. In februari gaan we de straat op en verschijnen de posters, maar eerst trappen we de campagne én het nieuwe jaar af op 14 januari a.s. in de Foyer de Jeunesse in Vlissingen. Een bijzondere plek, waar jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken leren zelfstandig te wonen. Een plek die het campagnemotto “Kies voor de Toekomst” symboliseert.

  Lees verder
 5. Bouw nieuwe kerncentrale kost ons alleen maar geld

  P. Boerma, directeur van kernenergiebedrijf Delta, beargumenteert in de Volkskrant van 10 jan. dat kernenergie goed is voor de NL economie. Maar de 2e kerncentrale die Delta wil bouwen in Zeeland zal onze overheid alleen maar geld kosten. De gesubsidieerde kernstroom wordt geëxporteerd naar Duitsland terwijl Nederland blijft zitten met de risico's, het kernafval en een nog grotere achterstand op het gebied van duurzame energie. En wat betreft werkgelegenheid kunnen de Zeeuwen van deze centrale niet veel verwachten

  Lees verder
 6. COVRA onderzoekt ondergrondse opslag kernafval in kleilagen

  De COVRA gaat onderzoek doen naar de opslag van radioactief afval in dieper gelegen kleilagen. Bij het onderzoek zijn ook de universiteiten van Delft, Wageningen en Utrecht betrokken. Er wordt onder meer onderzocht of de Nederlandse kleilagen op zo’n 500 meter diepte geschikt zijn voor eeuwige opslag

  Lees verder