Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Ledenvergadering: hersteld vertrouwen na Zembla

  Tijdens de provinciale ledenvergadering van GroenLinks was er ruim aandacht voor de gang van zaken rond de Zembla-uitzending over Thermphos. Volgens voorzitter Leen van Leersum was de uitzending niet alleen een ramp voor Zeeland, maar ook voor GroenLinks in Zeeland. Nu we de gang van zaken hebben kunnen uitleggen, is er sprake van een substantiële bijstelling van het opgeroepen beeld

  Lees verder
 2. Maak correspondentie over bouw kerncentrales openbaar

  GroenLinks wil dat de regering alle correspondentie (ook van vorige regeringen) met energiebedrijven over de mogelijke bouw van een nieuwe kerncentrale openbaar maakt. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren (woordvoerder energie en klimaat) dient daartoe een verzoek in bij minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Atsma tijdens de begrotingsbehandeling voor infrastructuur en milieu deze week

  Lees verder
 3. Staatssecretaris Atsma beantwoordt vragen over Thermphos

  Volgens de staatssecretaris heeft de Provincie Zeeland in haar besluit tot wijzigen van de milieuvergunning gemotiveerd waarom een norm van 0,1 nanogram TEQ/Nm3 niet onmiddellijk realiseerbaar is. Een dergelijke norm is alleen haalbaar door middel van het bouwen van een reinigingsinstallatie, die specifiek voor Thermphos ontworpen moet worden. Dit kost onvermijdelijk een aantal jaren ontwerp- en bouwtijd. Op 1 juli 2012 moet Thermphos een plan van aanpak presenteren waarin ze aangeeft hoe ze zo’n reinigingsinstallatie wil realiseren. Aldus de staatssecretaris. Lees verder...

  Lees verder
 4. Motie Afval duurzaam

  In de Statenvergadering van 9 april 2010 diende GroenLinks een motie in waarmee zij het College van GS opdraagt in overleg met gemeenten en ondernemers te verkennen hoe de 41% niet nuttig gebruikt afval ingezet kan worden t.b.v. duurzame energieopwekking. Lees verder...

  Lees verder
 5. Groen licht voor uitvoering plan Waterdunen

  Vanwege het belang van Waterdunen voor West Zeeuws-Vlaanderen en de wens van vrijwillige grondverwerving, hebben Provinciale Staten met grote meerderheid ingestemd met een eenmalig en laatste bod aan de grondeigenaren, dat verder reikt dan de Nota Grondbeleid. Dit bod moet worden gezien in combinatie met het starten van een onteigeningsprocedure. Mogelijk heeft dit bod gevolgen voor de grondmarkt en behoeft het Europese goedkeuring. PS verzoeken het ministerie van IenM de administratieve onteigeningsprocedure te starten

  Lees verder
 6. Motie Duurzame toekomst haven Vlissingen-Oost als alternatief voor WCT

  Na alle verwikkelingen rond het 2e dossier WCT heeft Zeeland Seaports besloten af te zien van de aanleg van de WCT. Men hoopt nog op betere tijden, echter in de brief d.d. 29 nov. jl. wordt geen horizon aangegeven. Nu economische onderbouwing voor de WCT niet mogelijk is, kan invulling worden gegeven aan het rapport/advies Ten Thij. Daar is alle ruimte voor, ook omdat de schijnbare tegenstelling WCT–VCT niet meer aan de orde is. GroenLinks dient in de Statenvergadering van 17 december een motie in met deze strekking

  Lees verder