Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Campagneaftrap met Niels van den Berge in Vlissingen

  GroenLinks Zeeland warmt zich op voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 2 maart. In februari gaan we de straat op en verschijnen de posters, maar eerst trappen we de campagne én het nieuwe jaar af op 14 januari a.s. in de Foyer de Jeunesse in Vlissingen. Een bijzondere plek, waar jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken leren zelfstandig te wonen. Een plek die het campagnemotto “Kies voor de Toekomst” symboliseert.

  Lees verder
 2. Bouw nieuwe kerncentrale kost ons alleen maar geld

  P. Boerma, directeur van kernenergiebedrijf Delta, beargumenteert in de Volkskrant van 10 jan. dat kernenergie goed is voor de NL economie. Maar de 2e kerncentrale die Delta wil bouwen in Zeeland zal onze overheid alleen maar geld kosten. De gesubsidieerde kernstroom wordt geëxporteerd naar Duitsland terwijl Nederland blijft zitten met de risico's, het kernafval en een nog grotere achterstand op het gebied van duurzame energie. En wat betreft werkgelegenheid kunnen de Zeeuwen van deze centrale niet veel verwachten

  Lees verder
 3. COVRA onderzoekt ondergrondse opslag kernafval in kleilagen

  De COVRA gaat onderzoek doen naar de opslag van radioactief afval in dieper gelegen kleilagen. Bij het onderzoek zijn ook de universiteiten van Delft, Wageningen en Utrecht betrokken. Er wordt onder meer onderzocht of de Nederlandse kleilagen op zo’n 500 meter diepte geschikt zijn voor eeuwige opslag

  Lees verder
 4. DE VERBOUWING: van energielabel C naar A+

  Gedeputeerde Marten Wiersma schreef een serie columns over de verbouwing van zijn huis. PZC publiceerde de columns. Een interessant relaas met een verbluffend resultaat. Daar mag hij best trots op zijn!

  Lees verder
 5. Wegenvignet België: desastreus voor Zeeuws-Vlaanderen

  België is weer voornemens het wegenvignet in te stellen. Met name voor Zeeuws-Vlaanderen valt dat desastreus uit. Aan een kant de tolheffing voor de Westerscheldetunnel en richting zuiden het Belgische wegen(belasting)vignet. België lijkt zich vrij te voelen nu de Scheldeverdieping is geregeld, maar dan hebben ze het mis. Genoeg dossiers om te koppelen:

  Lees verder
 6. Komt de otter ooit terug in Zeeland?

  Ook bij voortzetting van het natuurbeleid tot nu toe, zou de otter Zeeland nog heel lang niet bereiken. Van oorsprong zaten de otters in Zeeland vooral in Zeeuws-Vlaanderen en die populatie stond in relatie met Belgisch gebied. Er zaten tot in de jaren '60 ook enkele verspreide otters over de Zeeuwse eilanden (o.a. Zwaakse Weel), maar daarna alleen nog in Zeeuws-Vlaanderen, tot jaren '70. Lees verderop het artikel in Trouw over het opnieuw uitsterven van de otter...

  Lees verder
 7. Cruciale rol regio's bij halen EU-doelen klimaat en energie

  EU-commissaris Connie Hedegaard vindt dat Europa de klimaatdoelen kan halen door te investeren in duurzame economische groei. Zorgvuldig en efficiënt omgaan met grondstoffen en energie leiden volgens de commissaris samen met innovatie tot nieuwe banen en minder CO2-uitstoot. Hierbij spelen regio's een cruciale rol, vindt zij.

  Lees verder