Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. DE VERBOUWING: van energielabel C naar A+

  Gedeputeerde Marten Wiersma schreef een serie columns over de verbouwing van zijn huis. PZC publiceerde de columns. Een interessant relaas met een verbluffend resultaat. Daar mag hij best trots op zijn!

  Lees verder
 2. Wegenvignet België: desastreus voor Zeeuws-Vlaanderen

  België is weer voornemens het wegenvignet in te stellen. Met name voor Zeeuws-Vlaanderen valt dat desastreus uit. Aan een kant de tolheffing voor de Westerscheldetunnel en richting zuiden het Belgische wegen(belasting)vignet. België lijkt zich vrij te voelen nu de Scheldeverdieping is geregeld, maar dan hebben ze het mis. Genoeg dossiers om te koppelen:

  Lees verder
 3. Komt de otter ooit terug in Zeeland?

  Ook bij voortzetting van het natuurbeleid tot nu toe, zou de otter Zeeland nog heel lang niet bereiken. Van oorsprong zaten de otters in Zeeland vooral in Zeeuws-Vlaanderen en die populatie stond in relatie met Belgisch gebied. Er zaten tot in de jaren '60 ook enkele verspreide otters over de Zeeuwse eilanden (o.a. Zwaakse Weel), maar daarna alleen nog in Zeeuws-Vlaanderen, tot jaren '70. Lees verderop het artikel in Trouw over het opnieuw uitsterven van de otter...

  Lees verder
 4. Cruciale rol regio's bij halen EU-doelen klimaat en energie

  EU-commissaris Connie Hedegaard vindt dat Europa de klimaatdoelen kan halen door te investeren in duurzame economische groei. Zorgvuldig en efficiënt omgaan met grondstoffen en energie leiden volgens de commissaris samen met innovatie tot nieuwe banen en minder CO2-uitstoot. Hierbij spelen regio's een cruciale rol, vindt zij.

  Lees verder
 5. Onderzoek: geen kernenergie nodig voor vermindering uitstoot broeikasgassen

  We kunnen in 2050 onze uitstoot van broeikasgassen met negentig procent verminderen, zonder nieuwe kerncentrales te bouwen. Voorwaarde is dat alle sectoren van de economie aan de slag gaan om te vergroenen. Dat bleek donderdag uit onderzoek in opdracht van de Groenen in het Europees parlement. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout reageert opgetogen op het nieuws

  Lees verder
 6. Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2010-2015+

  Op de agenda van PS 4 febr. stond de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma ZW Delta 2010-2015+, opgesteld door de stuurgroep Zuidwestelijke Delta. Doel is bij te dragen aan een klimaatbestendig veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale Zuidwestelijke Delta. Het bijbehorende protocol regelt afspraken over de bestuurlijke samenwerking.

  Lees verder