Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Provinciale Ledenvergadering 2 april

  De leden van GroenLinks Zeeland zijn uitgenodigd voor een Provinciale Ledenvergadering (PLV) op 2 april a.s. Op de agenda staat de evaluatie van de verkiezingen voor Provinciale Staten van 2 maart jl. [Een discussiestuk is toegezonden aan de leden]. Verder worden een nieuwe voorzitter en penningmeester gekozen. Verderop de volledige agenda.

  Lees verder
 2. Natuurorganisaties nemen afstand van ontpoldering Hedwige

  De Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en Het Zeeuwse Landschap (ZL) willen de impasse over natuurherstel in de Westerschelde doorbreken. Zij nemen afstand van ontpoldering van de Hedwigepolder. Om de Westerschelde echter niet aan haar lot over te laten, pleiten zij voor instelling van een Natuurherstelfonds Westerschelde.

  Lees verder
 3. Antwoorden GS op vragen over reizigersoverlast Fast Ferry Veolia

  Vanaf 7 maart 2011 ondervindt de reiziger hinder van een ingrijpende verbouwing in de terminals (Vlissingen en Breskens) van de Fast Ferry van Veolia Transport. Een gevolg daarvan is dat de 5-retourkaartjes gedurende twee maanden niet worden verkocht. GroenLinks stelde vragen aan het college van GS. Ziehier de antwoorden:

  Lees verder
 4. Onderzoek Europese Commissie bij RWE e.a.

  De Europese Commissie deed invallen bij enkele gasbedrijven, waaronder RWE. Dit onder verdenking van concurrentievervalsing / prijsopdrijving in een aantal landen. Volgens de commissie is er sprake van uitbuitend gedrag. GroenLinks stelde op 29 september jl. vragen aan GS; in de beantwoording zegt het college dat Delta nog steeds op zoek is naar samenwerkingspartners voor de tweede kerncentrale. "Er is nog niet bekend wie er gaat samenwerken (...) Delta zit in het proces van zoeken naar partners."

  Lees verder
 5. Sociaal akkoord BioValue: Het imago van Delta opgepoetst

  FNV Bondgenoten bevestigt vandaag dat Delta een sociaal akkoord heeft bereikt over biodieselfabriek BioValue, die vorig jaar failliet ging. Werknemers kwamen op straat te staan zonder akkoord tussen de vakbond en Delta over een vertrekpremie. De rechter dwong Delta de onderhandelingen over een sociaal akkoord te hervatten. Uitkomst: alle werknemers vallen onder het sociaal plan. Nu maar hopen dat de uitbetaling snel geschiedt, het heeft lang genoeg geduurd.

  Lees verder
 6. Samenwerking RWE/Gazprom

  Provinciale Staten stemden op 24 juni in met een belang van 30% voor RWE in KC Borssele. Op 14 juli werd bekend dat RWE een samenwerking aangaat met het Russische Gazprom. Zes centrales die vh eigendom waren van Essent, worden geplaatst in een gezamenlijke organisatie van RWE/Gazprom, een opvallende wending. GroenLinks stelt vragen.

  Lees verder
 7. Geen zekerheid over veiligheid kerncentrale

  Na veel getouwtrek heeft de GroenLinks Statenfractie de beschikking gekregen over het Plan van Aanpak (PvA) voor de inspectie van het reactorvat van de kerncentrale (KC) Borssele. De directie van EPZ heeft al het (on)mogelijke gedaan om dit tegen te houden. Het is aan (de ambtelijke inzet van) het ministerie van EZ te danken dat het PvA nu (grotendeels) openbaar is. De uitkomsten ervan stellen niet gerust. Door cumulatie van bevoegdheden (ministerie EZ, KFD, EPZ) is er geen zekerheid over de veiligheid van de kerncentrale.

  Lees verder
 8. Toekomstige bestuurlijke organisatie in Zeeland

  Er is teveel overheid en daardoor teveel regelzucht. De overheid is te duur geworden. Om precies te zijn gaven het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen 24 miljard te veel uit. De organisatie van het binnenlands bestuur is ‘sinds Thorbecke’ niet meer wezenlijk veranderd en daardoor niet meer efficiënt en te ingewikkeld. Dat het anders moet, vindt bijna iedereen, maar hoe? Kom niet aan provinciegrenzen, laat staan gemeentegrenzen. Het kabinet wil er wat aan doen, minder kwetsbaar en meer bestuurskracht. Aan de kant blijven staan is geen optie, vluchten in gemeenschappelijke regelingen ook niet. Meedoen in de discussie en van binnenuit! Wij laten het toch niet over ons komen? GroenLinks wil met deze brochure een bijdrage leveren aan de discussie en doet daarvoor een aantal suggesties hoe het beter kan.

  Lees verder