Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. 30 sept. bijeenkomst ‘De internationale betrokkenheid van GroenLinks: Vragen bij militaire interventies’

  GroenLinks organiseert de komende jaren regionale/provinciale ledendebatten over belangrijke onderwerpen. Het eerste in de reeks vindt voor Zeeland plaats op dinsdag 30 september in Hotel Terminus in Goes (naast het NS-station) en gaat over militaire interventies. Inloop 19:00 uur, aanvang 19:15 uur en afronding circa 21:30 uur. Verderop het programma van deze bijeenkomst. Leden ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomst in de week van 1 september.

  Lees verder
 2. Reactie GroenLinks op collegeprogramma

  In de Statenvergadering van 15 april 2011 werd het nieuwe collegeprogramma gepresenteerd, getiteld "Stuwende krachten". De reactie van fractievoorzitter Leen Harpe van GroenLinks op dit programma is hier te lezen en te beluisteren

  Lees verder
 3. Bezuiniging onderkant arbeidsmarkt moet uit bestuursakkoord

  GroenLinks wil dat gemeenten en provincies niet tekenen voor het akkoord met het kabinet over de onderkant van de arbeidsmarkt. Door de bezuiniging van 2 miljard worden mensen die aan het werk geholpen moeten worden, veroordeeld tot een uitkering. De bezuiniging maakt deel uit van het onderhandelingsakkoord dat vandaag getekend wordt. Gemeenteraden en Provinciale Staten moeten dat akkoord nog bespreken.

  Lees verder
 4. Veiligheid Stationsbrug Middelburg

  Eind maart stelde GroenLinks vragen aan GS over de veiligheid op de Stationsbrug in Middelburg. Door verbeteringen in de verkeerssituatie over het tangent in Middelburg zou de functie van de brug worden gewijzigd in gebruik door uitsluitend fietsers, voetgangers en lijnbussen. De Gemeente Middelburg besloot de brug voorlopig niet autovrij te maken. Volgens GS zou het nooit de bedoeling zijn geweest de brug autovrij te maken. In de bijlage de antwoorden van GS.

  Lees verder
 5. Herdenking Tsjernobyl bij Borssele

  Bij de kerncentrale in Borssele is maandagavond een wake gehouden ter herdenking van de Tsjernobyl-ramp. Het was maandag 25 jaar geleden dat de nucleaire ramp zich voltrok. Om exact 23.23 uur, het moment van de ramp, werd door de ruim 150 aanwezigen een minuut stilte in acht genomen ter herdenking van de slachtoffers.

  Lees verder
 6. GroenLinks komt met Deltawet schone energie

  Een echte doorbraak in schone energie in Nederland blijft uit. Sap wil niet nog langer wachten. Ze lanceert met Van Tongeren een aankondiging voor een initiatiefwet om de omslag te forceren. Voor deze 'Deltawet' zoekt GroenLinks actief naar samenwerking met andere politieke partijen.

  Lees verder
 7. Vragen over de Floriade

  Een ambtelijke werkgroep van vertegenwoordigers van Noord-Brabant, Zeeland en Bergen op Zoom gaat onderzoeken of de organisatie van de Floriade haalbaar is en een meerwaarde heeft voor de economie en het toerisme in ZW-Nederland. De Floriade wordt gehouden in 2022. Een niet onbelangrijk besluit, waar de Staten nauwelijks over worden geïnformeerd. GroenLinks stelde op 11 mei vragen; ziehier de antwoorden van GS.

  Lees verder
 8. Obstakel Borssele II weg - GroenLinks stelt vragen

  De Volkskrant kopt vandaag "Obstakel nieuwe Borssele weg". De bouw van een nieuwe kerncentrale in Borssele zou daarmee in een stroomversnelling komen. De reden is dat het langlopende conflict over de aandelenverhouding is opgelost. De bouw van een nieuwe centrale moet in 2015 beginnen. Aldus de Volkskrant. GroenLinks-fractievoorzitter Leen Harpe zal hierover vragen stellen in de Provinciale Statenvergadering van 23 mei a.s.

  Lees verder
 9. Genoeg ruimte voor verbeelding

  Op de agenda van PS stond het rapport van de visitatiecommissie bestuurskrachtmeting provinciebestuur: "Ruimte voor verbeelding". Het provinciebestuur van Zeeland scoort voldoende in het oplossen van actuele Zeeuwse opgaven, maar strategische besluiten voor de toekomst van Zeeland worden te weinig genomen. De Staten van Zeeland willen snel aan de slag met de verbeterpunten en formeren een bestuurlijke werkgroep dualisering met uit elke fractie een afgevaardigde. Leen Harpe leverde alvast commentaar; de bijdrage is verderop te lezen.

  Lees verder
 10. Thoolse samenwerking met Brabant

  Tholen heeft een hechte samenwerking opgebouwd met Noord-Brabant. GroenLinks deed met de visienota "De grootste provincie van Nederland is te klein" al eerder een voorzet voor hechtere bestuurlijke samenwerking tussen Zeeland en Brabant. Met name is er veel voordeel te halen in de economische driehoek Vlissingen/Terneuzen-Moerdijk-Rotterdam door gestructureerde bestuurlijke samenwerking. GroenLinks stuurt hier op aan met de volgende vragen:

  Lees verder