Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Samenwerking RWE/Gazprom

  Provinciale Staten stemden op 24 juni in met een belang van 30% voor RWE in KC Borssele. Op 14 juli werd bekend dat RWE een samenwerking aangaat met het Russische Gazprom. Zes centrales die vh eigendom waren van Essent, worden geplaatst in een gezamenlijke organisatie van RWE/Gazprom, een opvallende wending. GroenLinks stelt vragen.

  Lees verder
 2. Geen zekerheid over veiligheid kerncentrale

  Na veel getouwtrek heeft de GroenLinks Statenfractie de beschikking gekregen over het Plan van Aanpak (PvA) voor de inspectie van het reactorvat van de kerncentrale (KC) Borssele. De directie van EPZ heeft al het (on)mogelijke gedaan om dit tegen te houden. Het is aan (de ambtelijke inzet van) het ministerie van EZ te danken dat het PvA nu (grotendeels) openbaar is. De uitkomsten ervan stellen niet gerust. Door cumulatie van bevoegdheden (ministerie EZ, KFD, EPZ) is er geen zekerheid over de veiligheid van de kerncentrale.

  Lees verder
 3. Toekomstige bestuurlijke organisatie in Zeeland

  Er is teveel overheid en daardoor teveel regelzucht. De overheid is te duur geworden. Om precies te zijn gaven het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen 24 miljard te veel uit. De organisatie van het binnenlands bestuur is ‘sinds Thorbecke’ niet meer wezenlijk veranderd en daardoor niet meer efficiënt en te ingewikkeld. Dat het anders moet, vindt bijna iedereen, maar hoe? Kom niet aan provinciegrenzen, laat staan gemeentegrenzen. Het kabinet wil er wat aan doen, minder kwetsbaar en meer bestuurskracht. Aan de kant blijven staan is geen optie, vluchten in gemeenschappelijke regelingen ook niet. Meedoen in de discussie en van binnenuit! Wij laten het toch niet over ons komen? GroenLinks wil met deze brochure een bijdrage leveren aan de discussie en doet daarvoor een aantal suggesties hoe het beter kan.

  Lees verder
 4. 30 sept. bijeenkomst ‘De internationale betrokkenheid van GroenLinks: Vragen bij militaire interventies’

  GroenLinks organiseert de komende jaren regionale/provinciale ledendebatten over belangrijke onderwerpen. Het eerste in de reeks vindt voor Zeeland plaats op dinsdag 30 september in Hotel Terminus in Goes (naast het NS-station) en gaat over militaire interventies. Inloop 19:00 uur, aanvang 19:15 uur en afronding circa 21:30 uur. Verderop het programma van deze bijeenkomst. Leden ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomst in de week van 1 september.

  Lees verder
 5. Reactie GroenLinks op collegeprogramma

  In de Statenvergadering van 15 april 2011 werd het nieuwe collegeprogramma gepresenteerd, getiteld "Stuwende krachten". De reactie van fractievoorzitter Leen Harpe van GroenLinks op dit programma is hier te lezen en te beluisteren

  Lees verder
 6. Bezuiniging onderkant arbeidsmarkt moet uit bestuursakkoord

  GroenLinks wil dat gemeenten en provincies niet tekenen voor het akkoord met het kabinet over de onderkant van de arbeidsmarkt. Door de bezuiniging van 2 miljard worden mensen die aan het werk geholpen moeten worden, veroordeeld tot een uitkering. De bezuiniging maakt deel uit van het onderhandelingsakkoord dat vandaag getekend wordt. Gemeenteraden en Provinciale Staten moeten dat akkoord nog bespreken.

  Lees verder
 7. Veiligheid Stationsbrug Middelburg

  Eind maart stelde GroenLinks vragen aan GS over de veiligheid op de Stationsbrug in Middelburg. Door verbeteringen in de verkeerssituatie over het tangent in Middelburg zou de functie van de brug worden gewijzigd in gebruik door uitsluitend fietsers, voetgangers en lijnbussen. De Gemeente Middelburg besloot de brug voorlopig niet autovrij te maken. Volgens GS zou het nooit de bedoeling zijn geweest de brug autovrij te maken. In de bijlage de antwoorden van GS.

  Lees verder
 8. Herdenking Tsjernobyl bij Borssele

  Bij de kerncentrale in Borssele is maandagavond een wake gehouden ter herdenking van de Tsjernobyl-ramp. Het was maandag 25 jaar geleden dat de nucleaire ramp zich voltrok. Om exact 23.23 uur, het moment van de ramp, werd door de ruim 150 aanwezigen een minuut stilte in acht genomen ter herdenking van de slachtoffers.

  Lees verder
 9. GroenLinks komt met Deltawet schone energie

  Een echte doorbraak in schone energie in Nederland blijft uit. Sap wil niet nog langer wachten. Ze lanceert met Van Tongeren een aankondiging voor een initiatiefwet om de omslag te forceren. Voor deze 'Deltawet' zoekt GroenLinks actief naar samenwerking met andere politieke partijen.

  Lees verder
 10. Vragen over de Floriade

  Een ambtelijke werkgroep van vertegenwoordigers van Noord-Brabant, Zeeland en Bergen op Zoom gaat onderzoeken of de organisatie van de Floriade haalbaar is en een meerwaarde heeft voor de economie en het toerisme in ZW-Nederland. De Floriade wordt gehouden in 2022. Een niet onbelangrijk besluit, waar de Staten nauwelijks over worden geïnformeerd. GroenLinks stelde op 11 mei vragen; ziehier de antwoorden van GS.

  Lees verder