Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. GroenLinks voorziet problemen rond vergunning uitbaggeren Westerschelde

  Door het aanhoudend gedraal van Nederland rond het aanleggen van nieuwe natuur in de Hedwigepolder, riskeert Nederland een miljoenenclaim van Vlaanderen. Die situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als een natuurorganisatie met succes de periodieke baggervergunning aanvecht. Die vergunning is nodig om de uitdieping van de Westerschelde op peil te houden. GroenLinks vraagt hierover opheldering aan minister Schultz.

  Lees verder
 2. Spring Associates adviseert Staten over bouw tweede kerncentrale

  Spring Associates adviseert de Staten van Zeeland over risico's en rendementen van kernenergie. De Statencommissie Bestuur, Financiën en Welzijn (BFW) vergadert op 18 nov. over een voorbereidingskrediet voor een 2e kerncentrale. Spring Associates is een adviesbureau op het gebied van strategievraagstukken met expertise in energie en duurzaamheid. Investeerders moeten zich afvragen wat kosten en baten zijn als alles gaat zoals gepland, en hoe groot is de kans dat alles gaat zoals gepland. Het is geen geheim dat kerncentrales op het 2e punt belabberd scoren. Aldus Spring. Spring adviseert de Staten om zekerheid te verkrijgen over oa garantie van de Rijksoverheid over bouwrisico. Lees door...

  Lees verder
 3. GroenLinks blij met uitstel kerncentrale

  GroenLinks is verheugd dat Energiebedrijf Delta het besluit over de bouw van een tweede kerncentrale uitstelt. Aanvankelijk zou het bedrijf op de aandeelhoudersvergadering van 22 december een besluit nemen over het starten van de voorbereidingsprocedure. Dat is nu uitgesteld tot juni volgend jaar. Volgens Leen Harpe is dit de eerste stap naar 'geen kerncentrale en voor duurzame energie'. Lees verderop het persbericht van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks.

  Lees verder
 4. Gewijzigde oproep 22 december: Stop die tweede kerncentrale

  Voor wie het nog niet gezien heeft: Delta heeft de plannen voor Borssele 2 in de ijskast gezet: http://www.delta.nl/over_DELTA/perscentrum/nieuwsarchief/delta_neemt_mee... Het was de bedoeling dat op 22 december de aandeelhouders van Delta toestemming zou worden gevraagd om de eerste 60 miljoen in de vergunningaanvraag te investeren. Delta heeft echter aangekondigd dat alle beslissingen over Borssele 2 met een halfjaar worden uitgesteld. Dat is goed nieuws, want van uitstel komt... juist!

  Lees verder
 5. Koningin Emma spreekt over energiebeleid

  Op donderdag 15 december sprak Koningin Emma het volk en haar bestuurders toe over energiebeleid. Hoogst belangrijk, want zij liet zien dat energiebeleid er toe doet voor de Zeeuwen! De ceremonie was kort maar krachtig! Emma sprak op het Damplein in Middelburg, bij het standbeeld van deze koningin. De tekst van haar toespraak is te lezen in de bijlage.

 6. Hoe zit het met het natuurakkoord?

  Uit welingelichte bon vernemen we dat het niet erg vlot met het natuurakkoord en dat provincies ongeduldig worden. Bleker komt namelijk steeds terug op eerder gedane beloften, zoals over de ruilgronden. Binnen het IPO schijnt er meer begrip te zijn voor provincies die hebben tegengestemd. Leen Harpe stelt vragen in de commissie Ruimte, Ecologie & Water van vanochtend:

  Lees verder
 7. Conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau 2e kerncentrale

  De Provincie Zeeland ontving een conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau voor een 2e kerncentrale in Borssele met het verzoek om een reactie. Het ministerie heeft de conceptnotitie afgestemd met alle betrokken overheden, Zeeland Seaports en de initiatiefnemers. De notitie geeft na vaststelling feitelijk de onderzoeksopgave voor het op te stellen planMER. De Staten wordt gevraagd hiermee in te stemmen, zodat GS mede namens de Staten een reactie kunnen verzenden. Gedeputeerde De Reu (PvdA) kan zich niet vinden in de procedure voor een 2e kc. De bijdrage van Leen Harpe in de Statenvergadering is hier te lezen.

  Lees verder
 8. COS stimuleert jongeren hoe de wereld ietsje beter te maken

  UPGRADEN is onderdeel van het nieuwe jongerenprogramma "Consumptie Verplicht" van het COS. Het programma stimuleert jongeren het heft in eigen handen te nemen en de wereld iets beter te maken. Wat doe jij voor een betere wereld? Heb je een antwoord of wil je een antwoord vinden? Dan ben jij een UPGRADER in de dop. Lees snel verder!

  Lees verder