Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Brief aan GS met voorstel extra Statenvergadering

  Statenlid Leen Harpe stuurt het college van Gedeputeerde Staten brief met het voorstel een extra Statenvergadering te houden. Er spelen naar zijn idee twee zaken die zich aan het oog van Provinciale Staten lijken te onttrekken: de uitwerking van de ambtelijke organisatie en de uitvoering van het natuurakkoord. Verderop de inhoud van de brief.

  Lees verder
 2. Vragen lekkage fosforzuur Sloegebied

  Statenlid Leen Harpe is bezorgd over de lekkage van fosforzuur die woensdag plaatsvond op het spooremplacement in het Sloegebied. Op 23 februari jl. stelde Leen Harpe vragen aan het college van GS. Vandaag ontvingen we de antwoorden.

  Lees verder
 3. Brief aan GS inzake de actie van de PVV tegen arbeidsmigranten

  De PVV heeft Nederland hiermee op de kaart gezet en wel in negatieve zin. Het vriendelijke imago van Nederland in het buitenland wil GroenLinks niet laten vertroebelen door een publiciteitsstunt. Naast het immorele karakter van deze actie, kleeft er ook een bestuursrechtelijk aspect aan. Zeker Zeeland - met honderden arbeiders uit Midden- en Oost-Europa - kan de actie niet onweersproken laten. De PVV-actie is namelijk ook gericht tegen het provinciale beleid. De volledige tekst van de brief is verderop te lezen >

  Lees verder
 4. STAPPEN VOOR NATUUR: wandel mee in Plan Tureluur! [24 mrt.]

  Op zaterdag 24 maart wandelt GroenLinks Zeeland in Plan Tureluur. De afdeling nodigt iedereen uit om samen te genieten van het vele moois dat Nationaal Park Oosterschelde met als onderdeel plan Tureluur te bieden heeft. De verdere ontwikkeling van Plan Tureluur komt door de kabinetsplannen om drastisch te bezuinigen op natuur ernstig in gevaar. Daarom brengen we dit gebied onder de aandacht en maken een wandeling o.l.v. ecoloog John Beijersbergen m.m.v. René Wink (Natuurmonumenten). TK-lid Linda Voortman en Statenlid Leen Harpe wandelen ook mee!

  Lees verder
 5. Motie bestedingsruimte

  Voor zover het zich laat aanzien, is er een aanzienlijke bestedingsruimte in de begroting 2012. GroenLinks vindt het wenselijk dit door de Rekenkamer te laten onderzoeken d.m.v. een quickscan en dient hiertoe een motie in tijdens de Statenvergadering van 9 maart a.s. Overweging 4 bij ‘constaterende dat’ is afkomstig uit het collegeprogramma (meer ruimte en aandacht geven aan dualisme. Zie hier een schone kans! De duale motie spreekt voor zich.

  Lees verder
 6. Motie 57+

  Het college van GS wil ruim 150 formatieplaatsen laten vervallen. Dat betekent ook verlies van taken. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat eerst een kerntakendiscussie wordt gevoerd, een bevoegdheid van de Staten. GroenLinks dient daarom tijdens de Statenvergadering van vrijdag 9 maart een motie vreemd aan de orde van de dag in.

  Lees verder
 7. Bezuinig de kinderopvang niet kapot

  GroenLinks roept ouders op het kabinet te laten weten dat er niet nog meer bezuinigd kan worden op kinderopvang. Onder het motto: "Bezuinig kinderopvang niet kapot, kabinet!" trapte Tweede Kamerlid Ineke van Gent vandaag een digitale ansichtkaartenactie af. Met een kaartje naar het Catshuis kunnen ouders laten weten dat bezuinigingen op de kinderopvang moeten stoppen, genoeg is genoeg. [lees door...]

  Lees verder
 8. Werkbezoekenmijlpaal Linda Voortman

  Kamerlid Linda Voortman blogt: "23 en 24 maart zijn voor mij bijzondere dagen. Ik ga dan op werkbezoek naar Zeeland. Mijn Zeeuwse collega's maken me wegwijs in de Zeeuwse zorg. Heel interessant en belangrijk: de bevolkingskrimp brengt uitdagingen met zich mee die zeker in de zorg erg belangrijk zijn. Hoe hou je met een kleiner aantal inwoners een dekkend en toegankelijk zorgaanbod?"(lees verder)

  Lees verder
 9. Bestedingsruimte 2012

  Het viel GroenLinks op dat de Statenagenda de laatste tijd behoorlijk mager is. Anderzijds ‘barst’ het in het collegeprogramma van goede voornemens. Is er sprake van discrepantie? GroenLinks stelde op 13 maart jl. vragen over de bestedingsruimte in de begroting. Verderop de antwoorden van GS.

  Lees verder