Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Obstakel Borssele II weg - GroenLinks stelt vragen

  De Volkskrant kopt vandaag "Obstakel nieuwe Borssele weg". De bouw van een nieuwe kerncentrale in Borssele zou daarmee in een stroomversnelling komen. De reden is dat het langlopende conflict over de aandelenverhouding is opgelost. De bouw van een nieuwe centrale moet in 2015 beginnen. Aldus de Volkskrant. GroenLinks-fractievoorzitter Leen Harpe zal hierover vragen stellen in de Provinciale Statenvergadering van 23 mei a.s.

  Lees verder
 2. Genoeg ruimte voor verbeelding

  Op de agenda van PS stond het rapport van de visitatiecommissie bestuurskrachtmeting provinciebestuur: "Ruimte voor verbeelding". Het provinciebestuur van Zeeland scoort voldoende in het oplossen van actuele Zeeuwse opgaven, maar strategische besluiten voor de toekomst van Zeeland worden te weinig genomen. De Staten van Zeeland willen snel aan de slag met de verbeterpunten en formeren een bestuurlijke werkgroep dualisering met uit elke fractie een afgevaardigde. Leen Harpe leverde alvast commentaar; de bijdrage is verderop te lezen.

  Lees verder
 3. Thoolse samenwerking met Brabant

  Tholen heeft een hechte samenwerking opgebouwd met Noord-Brabant. GroenLinks deed met de visienota "De grootste provincie van Nederland is te klein" al eerder een voorzet voor hechtere bestuurlijke samenwerking tussen Zeeland en Brabant. Met name is er veel voordeel te halen in de economische driehoek Vlissingen/Terneuzen-Moerdijk-Rotterdam door gestructureerde bestuurlijke samenwerking. GroenLinks stuurt hier op aan met de volgende vragen:

  Lees verder
 4. Borssele2Nee en Greenpeace in actie tegen transport kernafval

  Na de uitspraak van het gerechtshof in België, heeft de COVRA vrij baan om haar giftige lading per spoor te vervoeren door Zeeland en Brabant naar Frankrijk. Volg het transport en de actievoerders. Tegelijkertijd, tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer, stelt Liesbeth van Tongeren vragen aan de minister. Lees verder!

  Lees verder
 5. Laat de patiënt baas zijn over zijn zorg

  GroenLinks wil de plannen van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten om te bezuinigen op de persoonsgebonden budgetten (pgb’s) van tafel. Hierdoor verdwijnt de mogelijkheid voor patiënten om zelf te bepalen hoe zij zorg krijgen nagenoeg helemaal. GL voert actie om de pgb's te behouden. Onder het motto ‘Maak de patiënt de baas’ laat de partij zien wat het effect van de bezuinigingen is voor de zelfredzaamheid van mensen. Ga naar http://groenlinks.nl/patientdebaas en doe mee.

  Lees verder
 6. (23 juni:) Doe mee, red het pgb!

  Als het aan het kabinet ligt, wordt het persoonsgebonden budget (pgb) drastisch ingeperkt. En daarmee de zelfredzaamheid van zo'n 117.000 mensen. Wij zeggen: 'Doe mee, red het PGB!', samen met belangenvereniging Per Saldo. Donderdag debatteert de Kamer hierover. Vooraf demonstreren we, samen met belangenvereniging Per Saldo. Kom naar de manifestatie op 23 juni in Den Haag!

  Lees verder
 7. Natuurherstel Westerschelde op de lange baan

  Het kabinet heeft vandaag een besluit genomen om het natuurherstel in de Westerschelde gefaseerd te realiseren. GroenLinks is uitermate verbaasd over dit besluit. Staatssecretaris Bleker probeert de bal bij Zeeland te leggen. Deze move lijkt bedoeld te zijn als uitstel, aldus fractievoorzitter Leen Harpe. (lees door)

  Lees verder
 8. Nieuwe tarieven Fast Ferry en reizen met OV-chip

  Begin juni stelde GroenLinks vragen over de almaar durende verbouwing van de terminals van de fast ferry van Veolia. Ook wilde GroenLinks weten of en wanneer er met de OV-chipkaart gereisd kan worden en wat de nieuwe tarieven worden. Uit de antwoorden van GS blijkt dat wie voorheen met de 5-retourenkaart reisde en vanaf nu met OV-chip reist, meer dan 10% duurder uit is. Hieronder vragen en antwoorden; in de bijlage de nieuwe tarieven.

  Lees verder
 9. Ludieke actie bij Delta: kies voor een schone toekomst!

  De coalitie SCHOONGENOEGVANKERNENERGIE voerde vandaag actie bij Delta in Middelburg. Daar vond de aandeelhoudersvergadering plaats over o.a. de investeringen in de bouw van een nieuwe kerncentrale. Op de vraag of men kiest voor duurzaam of voor kernenergie, kiezen de meeste aandeelhouders helaas nog voor dat laatste, op een enkeling na...

  Lees verder
 10. Met eigen inkomsten EU kan bijdrage lidstaten omlaag

  GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout verwelkomt de voorstellen om de Europese Unie meer eigen inkomsten te geven, zodat de bijdragen van de lidstaten omlaag kunnen. Dat maakt de financiering van Europa eerlijker en transparanter. De voorstellen voor zogenoemde eigen middelen komen van de Europese Commissie. Die presenteerde woensdagavond haar plannen voor de meerjarenbegroting van 2011 tot 2020.

  Lees verder